X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38460
Przesłano:
Dział: Języki obce

Proste przedmioty. Konspekt lekcji - klasa 4

Temat lekcji: Proste przedmioty.

Cele lekcji:

Uczeń:
● poprawnie dobiera słowa do obrazków i zdjęć
● zna nazwy prostych przedmiotów, poprawnie je wymawia
● pyta o nazwy przedmiotów w języku angielskim: „What’s this in English?”
● rozumie ogólne znaczenie przeczytanego tekstu
● rozumie usłyszany tekst, potrafi znaleźć w nim konkretne informacje

Materiał leksykalny:
• nazwy wybranych prostych przedmiotów: bag, bike, hat, key, magazine, pen, shoe, wallet, watch
• zwroty : I know, What’s this in English, Wow!, Where are you from, security tag

Materiał gramatyczny:
• czas present simple
• liczba mnoga rzeczowników

Metody pracy:
• podająca
• praca z tekstem
• dopasowywanie
• komunikacyjna

Pomoce dydaktyczne:
• obrazki z przedmiotami
• szablony ze słownictwem
• CD
• podręcznik LOOK 1
• karty pracy z opracowanymi ćwiczeniami

Formy pracy:
• praca indywidualna
• praca w grupach
• praca w parach

Przebieg lekcji
Wprowadzenie
Sprawy organizacyjne
Powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności

Rozgrzewka językowa

Powtórzenie zwrotów i wyrażeń z poprzednich lekcji:

- Where are you from?
- I’m from....
- How old are you?
- My name is..
- This is my puppy.
Nawiązanie do tematu lekcji.
Przypomnienie informacji o Marku i Ellie. Uczniowie słuchają tekstu a następnie w parch opracowują odpowiedzi na pytania; (zał. 1)
Sprawdzenie odpowiedzi.

Zapisanie tematu lekcji.

„Proste przedmioty”.

Prezentacja nowego materiału i praca nad nim

Zadanie 1.
Nauczyciel zapisuje na tablicy i objaśnia znaczenie słówek i wyrażeń potrzebnych do zrozumienia dialogu: I know, Wow, river, watch, security tag, splash, Oops!
Uczniowie słuchają dialogu oraz czytają go na głos. Następnie wspólnie z nauczycielem rozwiązują zadanie 2 z podręcznika str 21 (Pdręcznik LOOK wydawnictwo Pearson) – (nauczyciel sprawdza stopień zrozumienia tekstu przez uczniów)

Zadanie 2.
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy 4-5 osobowe. Każda grupa otrzymuje kopertę z obrazkami oraz napisami. Zadaniem uczniów jest dopasowanie nazw do kart obrazkowych (zał. 2)
Następnie uczniowie razem z nauczycielem powtarzają wymowę nowych słówek.
Uczniowie otrzymują od nauczyciela listę słówek, zapisują polskie odpowiedniki.(zał. 3)

Utrwalenie materiału;

Nauczyciel pokazuje przedmiot lub obrazek i zadaje pytanie:
What’s this in English?
Uczniowie odpowiadają chórem.

Zakończenie lekcji
Ocena pracy na lekcji. Zadanie pracy domowej.

Zadanie dodatkowe:

Uczniowie pracują w parach. Podpisują obrazki. Tworzą liczbę mnogą nowo poznanych słówek

Załączniki

Załącznik 1

Information about Mark
Hi! I’m Mark. That’s my sister. Her name is Ellie. I’m from London. I’m eleven. I am a student – and I’m an acrobat.

Information about Ellie
Hi! My name is Ellie. I’m eleven. That’ my dad. His name is Frank. And that is my puppy. He is seven months old. His name is Bonnie. His brother is Clyde. That is Mark. He is my twin brother.

1. Where is Mark from?
........................................
2. How old is Mark?
........................................
3. How old is Ellie?
........................................
4. What are the names of their dogs?
........................................


Załącznik 2

bag key shoe
bike magazine wallet
hat pen watch

Karty obrazkowe: torba, rower, klucz, kapelusz, czasopismo, but, długopis, portfel, zegarek


Załącznik 3

ENGLISH POLISH
bag
bike
hat
key
magazine
pen
shoe
wallet
watch

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.