X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38453
Przesłano:
Dział: Języki obce

Revision of Present Simple and school vocabulary. Konspekt lekcji języka angielskiego

Scenariusz lekcji języka angielskiego

Katarzyna Sosnowska
Nauczyciel języka angielskiego
Szkoła Podstawowa nr 1
Im. Armii Krajowej w Gostyninie

Data: 24.10. 2018r
Klasa: V
Szkoła: podstawowa
Poziom: podstawowy
Czas trwania: 45min.

Temat lekcji: Revision of Present Simple and school vocabulary .
Powtórzenie czasu teraźniejszego Present Simple oraz słownictwa związanego ze szkołą.

Cel główny: kształcenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w różnych umiejętnościach językowych oraz kompetencji kluczowych w szczególności porozumiewania się w języku angielskim i kompetencji informatycznych.

Cele operacyjne:
Uczeń:
zna nazwy lekcji szkolnych
potrafi nazywać pomieszczenia w szkole
zadaje pytania osobiste i odpowiada na nie.
stosuje poznane zasady czasu teraźniejszego -Present Simple w twierdzeniach, pytaniach i przeczeniach
odpowiada na pytania po obejrzeniu filmu autentycznego
rozumie proste polecenia nauczyciela i odpowiednio na nie reaguje
poszerza znajomość słownictwa w celu komunikatywnym
dba o kulturę słowa i przestrzega zasad panujących w klasie.

Metody:
komunikacyjna
kognitywna
ćwiczeń praktycznych

Techniki pracy:

praca z filmem autentycznym
techniki pamięciowe- wizualizacja
Metody aktywizujące, innowacyjne

TIK- praca z użyciem tablicy interaktywnej- ćwiczenia praktyczne
gry językowe
running dictation-” dyktando w biegu”

Formy pracy:
praca indywidualna, kierowana przez nauczyciela i samodzielna

indywidualizacja nauczania- zróżnicowanie trudności ćwiczeń dla uczniów zdolnych i z trudnościami edukacyjnymi

Środki i pomoce dydaktyczne:
film wideo pt.” This is Britain.”
karta pracy do filmu wideo- ksero dla uczniów
zeszyt przedmiotowy
zeszyt ćwiczeń
podręcznik ucznia English Class A1+- wydawnicvtwo Pearson
tablica interaktywna, rzutnik, laptop, biała tablica
program edukacyjny- Learning Apps
karta ewaluacyjna- zasady tworzenia czasu Present Simple-ksero dla uczniów.

Przebieg lekcji

I. Czynności wstępne

1. Powitanie uczniów
2. Zaprowadzenie ładu w klasie
3. Sprawdzenie listy obecności
4. Zapoznanie uczniów z celami lekcji.

II. Rozgrzewka językowa
1. .Przypomnienie nazw lekcji szkolnych- running dictation- „dyktando w biegu”. Uczniowie po kolei podchodzą do tablicy i piszę w kolumnie nazwy lekcji rozpoczynajace się na pierwsze litery podane przez nauczyciela.

2. Zaznajomienie uczniów z tematem lekcji.
Temat lekcji: Revision of Present Simple and school vocabulary.
Powtórzenie czasu teraźniejszego Present Simple oraz słownictwa związanego ze szkołą.

III. Rozwinięcie
1. Uzupełnianie nazw lekcji szkolnych. ćw. 1 str. 13- zeszyt ćwiczeń.
2. Układanie pytań osobistych do podanych odpowiedzi- ćw. 5 str. 12-zeszyt ćwiczeń.
3. Tworzenie formy 3 liczby pojedynczej czasownika czasu Present Simple. Learning Apps- zadanie interaktywne
4. Wielokrotny wybór- stosowanie zasad Present Simple w budowie zdań, pytań
i przeczeń.Learning Apps- zadanie interaktywne-
5. Praca z filmem wideo. Oglądanie filmu wideo- This is Britain i uzupełnianie karty pracy.

After watching a video
Uzupełnij zdania po obejrzeniu filmu.
1. A lollipop lady ................... them to cross the road.
2. They .................. school uniforms.
3. They have assembly before/ after school .
4. Lesson one is ................... .
5. At break time they play in the ....................... .
6. Lesson two is ......................... .
7. They eat lunch in a school .........................
8. Lesson three is .................... .

IV Podsumowanie
Ewaluacja- o wiesz o czasie Present Simple? Uzupełnij zasady.

V Polecenie domowe

Ćw. 3 i4 strona 13 w zeszycie ćwiczeń. Wybieranie właściwych słów. Uzupełnianie luk wyrazowych pasującym słownictwem poznanym w dziale 1.

*Zadanie dodatkowe ( dla chętnych)- naucz się opowiadać o swoim ulubionym dniu szkolnym.

Prowadzący: Katarzyna Sosnowska
Hospitujący:

After watching a video
Uzupełnij zdania po obejrzeniu filmu.
1. A lollipop lady helps/ does them to cross the road.
2. They go / wear school uniforms.
3. They have assembly before/ after school .
4. Lesson one is Art/ Music .
5. At break time they play in the classroom/ playground .
6. Lesson two is P.E / Computer studies.
7. They eat lunch in a school canteen / library.
8. Lesson three is English/ Science.

After watching a video
Uzupełnij zdania po obejrzeniu filmu.
1. A lollipop lady helps/ does them to cross the road.
2. They go / wear school uniforms.
3. They have assembly before/ after school .
4. Lesson one is Art/ Music .
5. At break time they play in the classroom/ playground .
6. Lesson two is P.E / Computer studies.
7. They eat lunch in a school canteen / library.
8. Lesson three is English/ Science.

After watching a video
Uzupełnij zdania po obejrzeniu filmu.
1. A lollipop lady helps/ does them to cross the road.
2. They go / wear school uniforms.
3. They have assembly before/ after school .
4. Lesson one is Art/ Music .
5. At break time they play in the classroom/ playground .
6. Lesson two is P.E / Computer studies.
7. They eat lunch in a school canteen / library.
8. Lesson three is English/ Science.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.