X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38451
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Konkurs matematyczny "Jeden z pięciu" o tytuł Mistrza Matematyki

V GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY
„ JEDEN Z PIĘCIU”
o tytuł
„MISTRZA MATEMATYKI”

1. Organizator
• Szkoła Podstawowa nr4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wlkp.
2. Cele konkursu
• popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej
• inspirowanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych
• rozwijanie pamięci, wyobraźni i logicznego myślenia
• rozwijanie umiejętności stosowania w praktyce zdobytej wiedzy matematycznej
• zachęcanie uczniów do poznania zasad zdrowej i życzliwej rywalizacji
• dostarczanie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu
3. Miejsce konkursu
• Szkoła Podstawowa nr4 w Grodzisku Wlkp.
4. Termin konkursu
• 12 maja 2018r. godz. 900
5. Warunki uczestnictwa
• uczestnikami mogą być uczniowie klas VI –VII
• każdą szkołę może reprezentować co najwyżej trzech uczestników;
Eliminacje szkolne przeprowadzają szkoły we własnym zakresie.
• zgłoszenia proszę przesłać na adres szkoły lub pocztą elektroniczną do 8 maja 2018r.
• udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka regulowanego ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
6. Organizacja konkursu
• Konkurs przebiega w dwóch etapach:
I etap – uczniowie indywidualnie rozwiązują test składający się z 20 zadań (zadania zamknięte i otwarte), test trwa 45 minut
II etap – finał pięciu najlepszych w formie teleturnieju „ Jeden z dziesięciu”
• Zwycięzca II etapu uzyskuje tytuł Mistrza Matematyki
• Jury kwalifikując do finału uwzględnia czas oddania pracy w sytuacji remisu punktowego.
• Etap II będzie przebiegał następująco:
Zawodnicy odpowiadają na losowe pytania dotąd, aż zostanie jeden zawodnik – mistrz.
Dwie pomyłki eliminują z dalszej gry.
• Podczas rozwiazywania zadań uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów.
• Wszyscy zawodnicy, którzy nie zakwalifikowali się do finału stają się publicznością.
• Nauczyciele matematyki – opiekunowie w czasie konkursu zostaną zaproszeni do pracy komisji.
7. Zakres wiedzy i umiejętności obejmuje:
• liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym
• ułamki zwykłe i dziesiętne
• działania na liczbach naturalnych, całkowitych, ułamkach zwykłych i dziesiętnych
• własności liczb naturalnych ( wielokrotności, dzielniki, liczby pierwsze i złożone, cechy podzielności liczb)
• potęgi i pierwiastki
• własności figur
• obliczanie pól i obwodów figur
• obliczanie pól powierzchni i objętości graniastosłupów
• jednostki pola, pojemności i objętości, masy i długości
• obliczenia zegarowe i kalendarzowe
• obliczenia procentowe
• skala
• odczytywanie danych przedstawionych w tekstach, tabelach, diagramach i na wykresach
• wyrażenia algebraiczne i równania
• rozwiązywanie zadań tekstowych w sytuacjach praktycznych

V GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY
„ JEDEN Z PIĘCIU”
o tytuł
„MISTRZA MATEMATYKI”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Szkoła :
........................................

Uczniowie zgłoszeni do konkursu to:
1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................

Imię i nazwisko opiekuna
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.