X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38427
Przesłano:
Dział: Języki obce

Co kryje się w tropikalnym lesie. Konspekt lekcji - klasa 3

Temat lekcji: Co kryje się w tropikalnym lesie

Cele lekcji:
● wykorzystanie słownictwa poznanego w rozdziale w sytuacjach z życia wziętych
● czytanie i słuchanie w celu wyszukiwania informacji
● dyskusja o pożyteczności owadów
● wykonanie zadania kształtującego umiejętność pisania według wzoru

Słownictwo
Słownictwo czynne:
camera, notebook, binoculars, rucksack, butterflies insect, ants, beetle, torch, map
Słownictwo powtarzane:
mum, favourite, small, legs, kolory, liczby
Struktury bierne:
explorers, leaf insect, antennae, leafcutter ants, Here you are
Struktury powtarzane:
I have got ( a camera). I haven’t got (binoculars). Can you see (the ants)? I can see two butterflies.
Umiejętności językowe podstawy programowej:
Język obcy: rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie, rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień, rozumienie sensu prostych dialogów w nagraniach audio, odpowiadanie na pytania, praca z tekstem modelowym, tworzenie własnego tekstu
Język obcy/edukacja społeczna: współpracowanie z rówieśnikami w trakcie zabawy i nauki
Język obcy/edukacja plastyczna: rysowanie owadów i przedmiotów
Język obcy/edukacja przyrodnicza: szanowanie przyrody i owadów zarówno groźnych jak i pożytecznych odgrywających ważną role w ekosystemie, przykłady ogrodów zoologicznych, gdzie można obejrzeć owady z krajów tropikalnych

Metody pracy:
• metoda podawcza
• piosenki – płyta CD
• praca z multimediami-film
• zadania typu Yes/No
• wizualizacja – karty obrazkowe
• dedukcja

Pomoce dydaktyczne:

• multibook – film
• podręcznik
• karty pracy z opracowanymi ćwiczeniami
• karty obrazkowe
• płyta CD

Przebieg lekcji
Wprowadzenie
Sprawy organizacyjne
Nauczyciel wita uczniów oraz sprawdza obecność.

Rozgrzewka językowa
Nauczyciel zadaje pytania wybranym uczniom typu:
What’s your name? ( Jak masz na imię)How do you spell it? (Jak się to literuje)?How are you today? (Jak się masz dzisiaj) When is your birthday? (Kiedy są twoje urodziny)

Następnie uczniowie udają się na dywanik- Tańczą i śpiewają hymn odkrywców

Nauczyciel z uczniami powtarza słownictwo z poprzednich zajęć przy użyciu kart obrazkowych i napisów (camera, notebook, binoculars, rucksack, butterflies insect, ants, beetle, torch, map)

Uczniowie wracają na miejsce i otwierają zeszyty

Nauczyciel zapisuje temat na tablicy.

Prezentacja nowego materiału i praca nad nim

◄ Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, że podczas tej lekcji odwiedzą miejsce zwane Tropical World. Oprowadzą ich po tym miejscu Brytyjczycy – Holly i Oscar. (Wspomnienie wycieczki do egzotarim, do ogrodów zoologicznych)

◄ Nauczyciel dzieli dzieci na grupy 4-5 osobowe. Dzieci dostają kartkę pracę do filmu. (zał 1).Nauczyciel objaśnia zdania. Zadaniem uczniów jest obejrzenie filmu i wraz koleżankami/ kolegami zanotowanie odpowiedzi

◄ Uczniowie oglądają filmik pt.” Tropical World”

◄ Nauczyciel sprawdza w jakim stopniu uczniowie zrozumieli film: sprawdzenie kart pracy

◄ Nauczyciel przeprowadza z uczniami dyskusję (w j. polskim) na temat pożyteczności owadów

Podsumowanie lekcji
Nauczyciel przeprowadza z uczniami dyskusję (akceptuje odpowiedzi w j. polskim) na temat pożyteczności owadów. Pyta uczniów: Why ara insects important?

Uczniowie z pomocą nauczyciela odpowiadają:
- pszczoły robią miód
-owady zapylają kwiaty, użyźniają glebę
- są źródłem pożywienia dla innych zwierząt
WNIOSEK: wszystkie zwierzęta odgrywają jakąś rolę w środowisku dlatego należy je szanować, tylko nieliczne owady są groźne, a wiele jest pożytecznych

Praca domowa
Nauczyciel zadaje zadanie domowe (zał.2)
Dzieci mają narysować siebie a obok własną kolekcję owadów oraz przydatne wyposażenie. Pod obrazkiem tworzą opis- wzorują się na zadaniach:
● I’ve got a rucksack, a torch, binoculars and a notebook
● I haven’t got a map
● I can see two butterflies and five ants.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.