X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38405
Przesłano:

Ruch obiegowy Ziemi. Konspekt lekcji - kształtowanie kompetencji kluczowych

Temat: Ruch obiegowy Ziemi.

Treści z podstawy programowej:
2.3.: uczeń podaje cechy ruchu obiegowego Ziemi; przedstawia (wykorzystując również własne obserwacje) zmiany w oświetleniu Ziemi oraz w długości trwania dnia i nocy w różnych szerokościach geograficznych i porach roku.

Kształtowane kompetencje kluczowe:
• porozumiewanie się w języku ojczystym
• kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
• kompetencje informatyczne
• umiejętność uczenia się
• kompetencje społeczne i obywatelskie
• inicjatywność i przedsiębiorczość

Cel ogólny: Poznanie konsekwencji ruchu obiegowego Ziemi.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
• wyjaśnia znaczenie terminów: równonoc wiosenna, równonoc jesienna, przesilenie letnie, przesilenie zimowe, dzień polarny, noc polarna,
• opisuje drogę Ziemi wokół Słońca i czas pełnego obiegu,
• wyjaśnia i omawia konsekwencje ruchu obiegowego Ziemi,
• wymienia i charakteryzuje strefy oświetlenia Ziemi,
• wyjaśnia przyczyny występowania zaćmienia Słońca i Księżyca
• wyjaśnia znaczenie nachylenia osi ziemskiej w odniesieniu do pór roku,
• podaje wartość kąta nachylenia osi ziemskiej do orbity,

Metody nauczania:
• pogadanka
• pokaz
• mikronauczanie metodą JIGSAW
• praca z tekstem

Środki dydaktyczne:
• tellurium
• podręcznik
• zeszyt ćwiczeń
• karty pracy

Przebieg lekcji:
• Czynności organizacyjne.
• Przypomnienie wiadomości z ostatnich lekcji.
Ruch obrotowy Ziemi ( jak się odbywa, ile trwa, konsekwencje).

Faza realizacyjna:
- nawiązanie do teorii M. Kopernika
- podanie tematu lekcji : Ruch obiegowy Ziemi.
- podanie celów lekcji
- demonstracja ruchów Ziemi na tellurium
- podział klasy na grupy czteroosobowe
- przydzielenie zadań dla członków grup (każdy uczeń w grupie ma inne zadania)
- praca w zespołach eksperckich (10 min.)
- przekazywanie wiedzy w grupach czteroosobowych(10min.)

Faza podsumowująca;
Podsumowanie przez uczniów zdobytych wiadomości na lekcji.
Wykonanie przygotowanych kart pracy.

Praca domowa
dla wszystkich: 1. Ćwiczenia do tematu lekcji.
2. Wyszukać w zasobach Internetu film pt.:” Ruch obiegowy Ziemi”( 14,08 min) i obejrzeć w celu utrwalenia wiadomości).
dla chętnych - Jaka pora/pory roku występowałyby na kuli ziemskiej, gdyby oś obrotu ziemi była zawsze ustawiona do płaszczyzny orbity pod kątem 90 stopni?

Zadania dla grup:
I Ruch obiegowy Ziemi.
Na podstawie wiadomości z podręcznika wykonaj poniższe polecenia.
1. Podaj, ile czasu zajmuje pełny obieg Ziemi wokół Słońca.
2. Jak wygląda tor obiegu wykonywany przez Ziemię?
3. Wymień przynajmniej trzy następstwa ruchu obiegowego Ziemi.
4.
II Astronomiczne pory roku
Na podstawie wiadomości z podręcznika wykonaj poniższe polecenia.
1. Podaj, w którym dniu roku promienie słoneczne padają prostopadle na zwrotnik Raka, a w którym na zwrotnik Koziorożca. Jakie pory roku rozpoczynają się wówczas na poszczególnych półkulach?
2. Korzystając z kartek z kalendarza, oblicz długość trwania następujących dni:
21 marca, 22 czerwca, 23 września, 22 grudnia. Wyjaśnij, czym spowodowane są zmiany długości trwania dnia.
3. Wyjaśnij terminy: „dzień polarny”, „noc polarna”.

III Strefy oświetlenia Ziemi
Na podstawie wiadomości z podręcznika wykonaj poniższe polecenia.
1. Wymień strefy oświetlenia Ziemi.
2. Scharakteryzuj krótko każdą ze stref. Podaj strefę oświetlenia, w której leży Polska.
3. Odpowiedz na pytanie : Jakie są przyczyny występowania pór roku na Ziemi?

IV Zaćmienie Słońca, zaćmienie Księżyca
Na podstawie wiadomości z teksu wykonaj poniższe polecenia.
1. Wyjaśnij, co jest przyczyną występowania zjawisk zaćmienia Słońca i Księżyca.
2. Przedstaw na rysunku położenie Ziemi, Słońca i Księżyca podczas zaćmienia Słońca.
3. Przedstaw na rysunku położenie Ziemi, Słońca i Księżyca podczas zaćmienia Księżyca.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.