X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38319
Przesłano:

Symbole narodowe i gminne - to nasza tożsamość, tradycja i kultura. Scenariusz uroczystości

Symbole narodowe i gminne – to nasza tożsamość, tradycja i kultura

Sekretarz: Proszę wszystkich o powstanie. ( hymn państwowy)
Marszałek: I Sejmik Uczniowski w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej ogłaszam za otwarty.
Sekretarz: Dziękuję, proszę o zajęcie miejsc.
Marszałek: Witam gości zebranych na I sejmiku Uczniowskim, który jest poświęcony narodowym i gminnym symbolom.
Proszę sekretarza o przedstawienie zagadnienia.

Sekretarz: Każde państwo ma swoje symbole, które podkreślają jego niezależność, dumę i sławę. Są one związane z tradycją historyczną i dziejami kraju.
Każdy Polak powinien być dumny ze swych symboli narodowych i Ojczyzny. Szanować je i pamiętać o nich. To one tworzyły historię naszego narodu i nadal ją tworzą. Są trwałym przykładem jak Polacy walczyli by mogły je widzieć następne pokolenia. Każdy naród ma swoje symbole narodowe, w Polsce są nimi : biała – czerwona flaga, godło oraz hymn. Symbole łączą wszystkich Polaków. Musimy być dumni z naszej narodowości i tak bogatej historii, i dlatego naszym obowiązkiem jest pamiętanie najważniejszych wydarzeń i przekazywanie ich następnym pokoleniom.
Wiersz „Kto ty jesteś?”
Sekretarz: A teraz proszę o zabranie głosu przewodniczącego komisji do spraw godła państwowego, który przybliży zagadnienie.
Przewodniczący Komisji:
Godłem Rzeczpospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.
Nie wiadomo dokładnie kiedy i gdzie na terenach polski zaczęto używać znaku orła. Mógł on trafić z wielu stron. Do połowy XIII wieku orzeł był bez korony. Orzeł w koronie pojawił się na pieczęci księcia wielkopolskiego Przemysława II w 1290 roku. W roku 1295 biały orzeł w koronie stał się godłem herbowym Państwa Polskiego . Od tego czasu przez wieki jego wizerunek zmieniał się ,np. w okresie PRL-u orła pozbawiono korony, aby zatrzeć pamięć o polskiej historii, jednak do dziś jest to ten sam dumny ptak.
Legenda głosi, że Lech – rzekomy założyciel państwa polskiego – zobaczył na swojej drodze gniazdo orła i postanowił wybudować w tym miejscu miasto. Od słowa gniazdo pochodzi nazwa najstarszej stolicy Polski – Gniezna, zaś orzeł został symbolem państwa polskiego.
Sekretarz: Dziękuję, proszę o zabranie głosu przewodniczącego komisji do spraw barw i flagi państwowej.
Przewodniczący Komisji:
Barwami Rzeczpospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych , równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Biel oznacza dobro i czystość narodu polskiego. Czerwień – dostojność, majestat i potęgę władców polskich. Flaga symbolizuje niepodległość..
Flagi wywodziły się ze wcześniejszych chorągwi, które oznaczały przynależność do oddziału, oddawano im honory wojskowe i cześć. Głównym elementem na chorągwiach był orzeł biały na czerwonym tle. Barwy flagi nawiązują do godła, co wywodzi się z barw chorągwi królewskich. Haftowanie czy malowanie orła na chorągwiach było procesem długim i kosztownym dlatego przeniesiono na chorągiew barwy godła.
Początki flagi sięgają końca XVIII wieku, kiedy to po rozbiorach patrioci i powstańcy potrzebowali łatwo rozpoznawalnego symbolu.
Biel i czerwień są od roku 1831 oficjalnymi barwami narodowymi. Barwy narodowe towarzyszyły Polakom w najważniejszych wydarzeniach.
Dziś flaga wywieszana jest obowiązkowo podczas świat państwowych i w chwilach ważnych wydarzeń dla Ojczyzny. W roku 2004 uchwalono 2 maja Dniem Flagi Narodowej.
Sekretarz: Dziękuję, proszę o zabranie głosu przewodniczącego komisji do spraw hymnu państwowego.
Przewodniczący Komisji:
Hymnem Polski jest Mazurek Dąbrowskiego.
Pieśń napisana została 215 lat temu, we Włoszech przez Józefa Wybickiego, a używał jej Legion Dąbrowskiego, który miał walczyć pod wodzą Napoleona o niepodległość Polski.
26 lutego 2012 roku obchodziliśmy 85 rocznicę ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem Polski. Wydaje się, że pieśń, która budziła chęć do walki, dodawała Polakom otuchy w ciężkich chwilach, spowszechniała na tyle, że mało kto zastanawia się nad jej treścią. A zastanowić się warto...
Posłuchajmy Prezydenta L. Wałęsy, jak tłumaczy istotną rolę Hymnu Narodowego w jego życiu.
( spot z udziałem Wałęsy)
Marszałek:
Dziękuję przewodniczącym naszych szkolnych komisji o przybliżenie nam historii i wartości tak ważnych dla nas Polaków symboli narodowych.
Sekretarz:
Może ktoś z gości zaproszonych chce zabrać głos?
Ktoś z Sali: ( dwie osoby)

Moja Mała Ojczyzna autor J. Wawszczak

Błękit nieba dookoła,
A tam, gdzieś w oddali las.
Kocham tę przestrzeń, która mnie woła
Kocham ten codzienny spędzony tu czas.

Moja Mała Ojczyzno!
Tyś wcale nienudna,
Bo gdzie jest taka druga kraina przecudna?
Gdzie łąki? Gdzie pola? Gdzie lasy zielone?

To wszystko odnajdziesz w naszej pięknej gminie
Więc przyjeżdżaj tu szybko, bo cię wiele minie!
Tu poznasz wielu dobrych ludzi,
Których zacne serce, miłość Twoją wzbudzi.

W naszej małej gminie
Kościół piękny mamy.
To do niego co niedziela chodzimy
Tu Bogu troski swe składamy.

Uczniowie naszej szkoły – pomnikiem się opiekują,
Też wszyscy mieszkańcy wdzięczność swą okazują
Bo nasi pradziadkowie tu życie swe stracili,
Abyśmy my teraz - w wolnym kraju żyli!

Tym wierszem chcemy przypomnieć, abyśmy
nie zapomnieli o jeszcze innych ważnych symbolach, które pokazują, że jesteśmy społecznością jedyną, niepowtarzalną i z własną tradycją. O symbolach naszej Małej Ojczyzny. Bo przecież nasza gmina Krzynowłoga Mała ma swój herb, flagę i hymn. Mimo, że są to jedynie znaki umowne, które podobnie jak krzyż, orzeł biały określają nasze miejsce w historii Polski czy religii, to nasza podkowa z krzyżami i liść dębu, które kiedyś określały szlachetny ród Łosiów , teraz stanowią o moim i waszym miejscu w konkretnej historii, obyczajowości i tradycji krzynowłoskiej społeczności.
Pamiętamy dzień 3 lipca 2010 roku , dzień ważny dla naszej gminy ,bowiem wtedy na uroczystej sesji uchwalono kształt herbu, flagi i pieczęci Krzynowłogi Małej.
Nawiązują one do świetnej historii założycieli Krzynowłogi Małej – rodu Łosiów herbu Dąbrowa i do średniowiecznej studni „Krzynicy”, od której wzięliśmy nazwę.
Odśpiewanie hymnu gminy.
Marszałek: Dziękuję.
Proszę o odczytanie projektu uchwały I sejmiku uczniowskiego i pouczenie o głosowaniu.
Sekretarz: Odczytuje uchwałę.....
A teraz nastąpi głosowanie przez podniesienie ręki. Każdy z uczestników sejmiku może być „za”, „przeciw” lub się „wstrzymać”
Marszałek:
A teraz przystępujemy do głosowania
- Kto jest za przyjęciem uchwały I Sejmiku Uczniowskiego proszę o podniesienie ręki – Kto jest przeciw – Kto się wstrzymał
(sekretarz liczy głosy)
Marszałek: Dziękuję. I sejmik uczniowski większością głosów podjął uchwałę następującej treści;
(tekst uchwały)
Sekretarz: Proszę wszystkich o powstanie
Marszałek: I sejmik Uczniowski uważam za zamknięty

Opracowała: Joanna Wawszczak – nauczycielka języka polskiego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.