X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38250
Przesłano:
Dział: Świetlica

Przyjaciele przyrody. Scenariusz zajęć świetlicowych

KONSPEKT ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

Prowadzący: Krzysztofa Solak
Data: 13.04.2016 r.
Temat zajęć: ,, Przyjaciele przyrody ”
Miejsce: świetlica szkolna
Uczestnicy zajęć: uczniowie klasy I
Czas: 45 min

Cele główne:
- kształtowanie pozytywnego stosunku do przyrody
- rozwijanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze
- uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającej przyrody

Cele szczegółowe – uczeń :
- integruje się z grupą
- słucha uważnie tekstu literackiego
- odpowiada na pytania dotyczące tekstu
- wymienia elementy środowiska przyrodniczego
- opowiada o sytuacji przedstawionej na ilustracjach
- odróżnia dobre i złe postępowania ludzi wobec przyrody na podstawie ilustracji
- odpowiada na pytania z zakresu wiedzy przyrodniczej
- interpretuje ruchem opowiadanie
- odczytuje krótkie zdania
- wymienia zasady przyrodnika

Metody zajęć:
- słowna
- czynna
- oglądowa

Formy pracy:
- indywidualna
- zespołowa

Środki dydaktyczne: płyta CD, magnetofon, wiersz D. Gellnerowej pt. ,, Co to jest przyroda?”, obrazki zawierające elementy przyrody, ilustracje przedstawiające zachowania człowieka w przyrodzie, opowiadanie ,,Jestem drzewem”, pytania do quizu, paski z napisami – zasadami młodego przyrodnika.

Przebieg zajęć:

1. Przedstawienie celu i planu zajęć.
2. Powitanie dzieci zabawą ruchową przy piosence ,,Bocian i żabki”. Dzieci ustawione w kole naśladują ruchem słowa piosenki.
3. Wysłuchanie wiersza D. Gellnerowej pt. „ Co to jest przyroda? ”. Dzieci udzielają odpowiedzi na pytania nauczyciela dotyczące przeczytanego utworu:
- O czym jest mowa w wierszu?
- Czym jest przyroda?
- Jakie elementy przyrody zostały wymienione w wierszu?
- Jak nazywa się święto związane z ochroną przyrody? Kiedy je obchodzimy?
- Kogo możemy nazwać ,,przyjacielem przyrody?”
4. Zabawa dydaktyczna ,,Elementy przyrody”. Dzieci otrzymują kartki, na których znajdują się różne obrazki. Zadaniem każdego dziecka jest określenie czy dany obrazek jest elementem przyrody, czy nie jest z nią związany.
5. Zabawa edukacyjna pt. ,,Zachowania człowieka w przyrodzie” . Nauczyciel prezentuje uczniom ilustracje przedstawiające różne zachowania ludzi wobec przyrody. Dzieci omawiają sytuację widoczną na przedstawionym obrazku.
6. Zabawa ruchowa pt. „Jestem drzewem”. Dzieci interpretują ruchem i gestem opowiadanie nauczyciela wcielając się w rolę drzewa. W tle słychać spokojną relaksacyjną muzykę.
7. Zabawa pt. ,,Co wiemy o przyrodzie?” - Quiz przyrodniczy. Dzieci sprawdzają swoją wiedzę z zakresu przyrody poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania nauczyciela.
8. ,,Zasady młodego przyrodnika”. Dzieci otrzymują hasła - zasady jakie należy przestrzegać, by pomóc naszej przyrodzie, a następnie odczytują je. Zasady umieszczamy w widocznym miejscu w sali.
9. Podsumowanie zajęć i podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.