X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38086
Przesłano:
Dział: Świetlica

Program "Asteriks-Bretania dawniej i dziś widziana oczami dziecka" oraz efekty realizacji

Program pt.: „Asterix – Bretania dawniej i dziś widziana oczami dziecka”
Wychodząc naprzeciw potrzebom poznawczym i oczekiwaniom wychowanków świetlicy oraz będąc w zgodzie z obszarem działań świetlicy i szkoły, które mnie szczególnie interesują, opracowałam i wdrożyłam program pt. „ Asterix – Bretania dawniej i dziś widziana oczami dziecka”. Fundamentem programu są dokumenty szkolne, takie jak: Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny oraz Plan Pracy Szkoły. Działania realizowane przeze mnie podczas zajęć w świetlicy miały wymiar wielokierunkowy, którego głównym założeniem było stworzenie środowiska przyjaznego dziecku, wspomagającego jego rozwój oraz twórczą aktywność. Program adresowany był do stałej grupy uczniów
z klasy drugiej i trzeciej. Wszystkie proponowane zajęcia dostosowane były do wieku dzieci, potrzeb oraz predyspozycji. Realizowany był cyklicznie raz w tygodniu lub częściej (zależnie od potrzeb) od września 2016 r. do maja 2017 r. w sali świetlicy oraz podczas wycieczek poza szkołą.

Główne założenia i cele programu przedstawiłam członkom Rady Pedagogicznej podczas posiedzenia i uzyskałam akceptację dyrekcji i wszystkich członków Rady.

Głównym celem programu było poszerzenie przez uczniów zakresu wiedzy o otaczającym świecie poprzez spotkanie z kulturą, historią i tradycjami regionu Bretania oraz kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na różnice międzykulturowe.
Program zakładał wszechstronny rozwój osobowości dzieci poprzez oddziaływanie na różne sfery ich aktywności, a także rozwijanie ich zainteresowań.
Treści zawarte w programie miały za zadanie „otworzyć” uczniów na otaczający je świat, zachęcić do rozwijania własnych pasji i zainteresowań, pobudzić kreatywność, a także wyzwolić naturalną ekspresję.
Zrealizowane obszary działań:
1. Współpraca z Domem Bretanii w Poznaniu:
- Cykl 4 spotkań w Domu Bretanii – tematy prezentacji:
I. Kultura, zwyczaje, wiedza o regionie Bretania jako integralnej części Francji
– wizyta w ramach Festiwalu Kultur Regionów Europy.
II. Bretania dawna i współczesna.
III. Legendy Bretońskie.
IV. Warsztaty tańca.
Ponadto:
- Oglądanie wystawy fotografii poświęconej tradycji pracy na morzu.
- Wystawa prac wychowanków świetlicy w Domu Bretanii pt. „Bretoński strój regionalny”.
- Udział uczniów w XVII edycji konkursu Domu Bretanii pt. „To jest dla mnie Francja właśnie”, podtytuł: „Wyspy szczęśliwe”. Laureatka I miejsca to uczennica naszej szkoły, która pracę konkursową przygotowała pod moim kierunkiem.
2. Konkurs plastyczny pt. „Bohater legend bretońskich”.
3. Spotkanie z członkami Szkoły Tańca Etnobalans: warsztaty tradycyjnego tańca bretońskiego.
4. Słuchanie dawnej i współczesnej muzyki regionu oraz taniec.
5. „Świetlicowe środy z Asterixem”:
- oglądanie serii filmów o przygodach Galla Asterixa
- czytanie komiksów o Asterixie
- Quiz z wiedzy o życiu i zwyczajach pradawnych Gallów
- konkurs plastyczny pt. „Ulubiony bohater z filmu pt. „Przygody Galla Asterixa”
- konkurs na stworzenie receptury magicznego napoju mocy Gallów w oparciu
o zgromadzoną podczas zajęć wiedzę.
6. W ramach stałego cotygodniowego cyklu pt. „ Czytanko” – poznanie serii legend o Królu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu. Wykonywanie ilustracji do tekstu (postaci głównych bohaterów, zamki itp.)
7. Konkurs plastyczny pt. „Zamek Camelot węglem malowany”.
8. Poznanie podstawowych zwrotów grzecznościowych w języku francuskim
i bretońskim, zaprezentowanie ich w formie plastycznej.
9. Warsztaty kulinarne – przygotowanie CREPES – tradycyjnych naleśników bretońskich.
10. Cykl zajęć plastycznych: zabytki Bretanii, flaga, strój regionalny, menihiry
z CARNAC, wykonanie strojów oraz broni Gallów.
11. Tematyczne krzyżówki, wykreślanki i sudoku.
12. Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych, o tematyce związanej z kulturą morza: łódź rybacka – technika impresja, rybak przy pracy- technika collage, latarnia morska – technika pastela sucha, mapa wyspy skarbów – malowanie na zmiętym papierze, postać pirata z materiałów z recyklingu.
13. List w butelce - pisanie listu przez rozbitka.
14. Zabawy w grupie o tematyce związanej z morzem: Piraci, Morze-ląd, morskie kalambury, zabawy z użyciem chusty Klanza.

Efekty:

- zapewnienie uczniom możliwości udziału w oryginalnej i atrakcyjnej formie zajęć spędzania wolnego czasu,
- budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o wszechstronny rozwój swoich wychowanków,
- rozwijanie zainteresowań i pasji dziecka,
- poszerzenie horyzontów poznawczych dziecka,
- rozwijanie wyobraźni i zdolności twórczego myślenia,
- wyzwalanie twórczej ekspresji i kreatywności,
- wyrażanie przeżyć w działalności plastycznej,
- prezentacja własnej twórczości,
- integrowanie grupy w zabawach wymagających współdziałania,
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych- kształtowanie umiejętności oceny postaw bohaterów.
Wykorzystane podczas zajęć metody pracy:
metody podające:
-pogadanka ( z podaniem nowych wiadomości, z utrwaleniem wiedzy ),
-opis,
-opowiadanie,
-praca z tekstem ,
-pokaz i obserwacja,
metody problemowe:
-burza mózgów (giełda pomysłów),
-mapa mentalna,
-zabawy inscenizacyjne,
metoda zajęć praktycznych:
-prace plastyczne,
-taniec.
Wykorzystane środki dydaktyczne:

- płyty CD z muzyką i filmem,
- komputer – strony internetowe, prezentacje, fotografie
- utwory literackie – opowiadania, legendy, komiksy
- słownik polsko-francuski i polsko – bretoński
- krzyżówki, wykreślanki i sudoku
- kolorowanki tematyczne
- artykuły papiernicze i materiały z recyklingu
- chusta Klanza.
Po zakończeniu jednego semestru realizacji programu opracowałam
i przeprowadziłam wśród uczestników zajęć anonimową ankietę. Celem było sprawdzenie atrakcyjności zajęć w odczuciu dzieci oraz uzyskanie przeze mnie wiedzy na temat uzyskanych efektów programu. Ankieta zawierała trzy proste pytania z możliwością wyboru
z listy podanych odpowiedzi. Została przeprowadzona wśród 21 uczniów systematycznie korzystających z zajęć.
Zajęcia zostały ocenione przez dzieci w sposób następujący: „dobrze” 20 uczniów, pojawiły się także dopiski: „super”, ”takie inne”, „lubiłem”. Dwóch uczniów oceniło zajęcia „średnio”. Nie pojawiła się żadna odpowiedź „źle”.

Na pytanie: „Co podobało ci się podczas zajęć?” pojawiały się odpowiedzi dotyczące:
- poznania „ takich nowych tematów”,
- wychodzenia na wycieczki,
- możliwości wykonywania różnorodnych prac plastycznych,
- oglądania filmów o przygodach Gallów i o Królu Arturze,
- konkursy plastyczne z nagrodami,
- zrobienie mapy wyspy skarbów,
- „miłej i skocznej muzyczki”,
- jedzenia naleśników,
- miło spędzonego czasu.
Pojawiły się dwa dopiski –pytania: Czy za rok też będą takie zajęcia?”

Na pytanie: „Co nie podobało ci się podczas zajęć?” uczniowie rzadko udzielali odpowiedzi, pojawiły się trzy: „ Że zajęcia się skończyły”, „ Naleśniki były nie dobre” – uczeń dodał czekoladę i ketchup oraz „ Nie lubię rysować” – uczeń o obniżonej motoryce małej.

Podczas zajęć obserwowałam rosnące zainteresowanie dzieci poruszanymi tematami, zaangażowanie w czynny udział w zajęciach oraz ogromną ciekawość, co będziemy robić podczas kolejnych zajęć.

Receptą na pozytywny efekt zajęć były według moich obserwacji takie czynniki, jak:
- stała grupa uczestników zajęć,
-systematyczność zajęć,
-określona i zapowiedziana tematyka zajęć,
- konkursy motywujące do pracy,
- oryginalność tematu programu,
- różnorodność zajęć: wycieczki, filmy, czytanie opowiadań, prace plastyczne, zajęcia ruchowe, słuchanie muzyki.

Biorąc pod uwagę uzyskane w ankiecie informacje oraz deklaracje dzieci o chęci brania udziału w takich zajęciach, postanowiłam przedłużyć realizowanie programu na kolejny semestr. W efekcie zajęcia trwały dwa semestry. Pomimo to po wakacjach letnich znów spotkałam się z pytaniami, „Czy znowu będziemy robić program o Bretanii?”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.