X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3825
Przesłano:
Dział: Analiza

Analiza SWOT partnerstwa eTwinning

1 Mocne strony Strengths

1. Uczniowie lubią dodatkowe prace projektowe.
2. Uczniwie lubią kontakty z obcokrajowcami.
3. Uczniowie postrzegają swój region jako atrakcyjny do zaprezentowania.
4. Poziom znajomości języków jest raczej niezły.
5. Poziom znajomości TIK jest dobry.
6. Znam jeden język obcy, ale stopniu bardzo dobrym- język angielski i chętnie się uczę.
7. Kontakty z cudzoziemcami sprawiają mi przyjemność.
8. Moja sprawność w zakresie TIK jest słaba, ale zapisałam się na kurs komputerowy.
9. Lubię wprowadzać zmiany w moją praktykę nauczycielską.
10. Łatwo mi przychodzi akceptacja pomysłów innych.
11. Mam realny dostęp do sprzęt w szkole.
12. Szkoła ma dobry sprzęt komputerowy.


5.Nie pytałam innych nauczycieli o współpracę w partnerstwie.
6. Niektórzy znają angielski, część francuski i niemiecki.
7. Inicjatywy spotykają się raczej z życzliwym przyjęciem.
8. Rodzice popierają działania szkolne wyraczające poza program nauczania.
9. Myślę, że rodzice nie mają nic przeciw cudzoziemcom.
10. Rodzice raczej będą chętni udostępnienia sprzętu prywatnego.
11. Rodzice mają dużą świadomość znaczenia Internetu.
12. Uczniowie mają dobry sprzęt w domach.
13. Szkoła ma niezłe osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych.
14. Lokalna prasa opisuje osiągnięcia szkoły.

4 Zagrożenia Treats

1. Rodzice hołdują raczej krajom wysoko rozwiniętym, pogardzają chyba biednymi.
2. Szkoła nie ma doświadczenia we współpracy z projektów europejskich.

W tabelę w odpowiednie pola 1, 2, 3, 4 wpisz odpowiedzi na następujące pytania:
pola 1 i 2 czyli S i W odnoszą się do środowiska wewnętrznego, a pola 3 i 4 czyli O i T do środowiska zewnętrznego przedsięwzięcia, jakim jest projekt eTwinning. Środowisko wewnętrzne to jest przede wszystkim sam nauczyciel prowadzący i uczniowie, w pewnym sensie także infrastruktura techniczna szkoły, postawa dyrektora – jeśli aktywnie uczestniczy w pracy nad projektem. Środowisko zewnętrzne to jest postawa rodziców, innych nauczycieli, władz szkolnych (także dyrektora w pewnym zakresie, jeśli po wyrażeniu zgody nie bierze udziału w dalszej pracy), infrastruktura techniczna dostępna w domach dzieci.

Władze edukacyjne
1. Jaka jest postawa dyrektora szkoły wobec udziału szkoły w partnerstwie eTwinning?
(np. Jeśli dyrektor wspiera inne programy europejskie w szkole w pole 1 wpisz wsparcie dyrektora. Jeśli dyrektor jest przeciwny samodzielnym działaniom nauczycieli, nie lubi wizyt obcokrajowców w swojej szkole w pole 2 lub 4 wpisz niechęć dyrekcji w zależności od intensywności tej niechęci).
2. Czy kuratorium oświaty wspiera inicjatywy szkolne? (Jeśli tak, to w pole 3 wpisz wsparcie kuratorium. Jeśli nie, to w pole 2 wpisz brak wsparcia).
3. Czy władze lokalne wspierają dodatkowe działania nauczycieli? W jaki sposób?

Inni nauczyciele
1. Jaka jest postawa nauczyciela informatyki wobec użycia sprzętu szkolnego przez innych nauczycieli?
2. Czy są nauczyciele innych przedmiotów, którzy chętnie podejmą się współpracy w partnerstwie?
3. Jaki jest poziom znajomości języków obcych wśród nauczycieli?
4. Czy inicjatywa jednego z nauczycieli jest inspiracją do działania dla innych – spotyka się z życzliwym przyjęciem wśród kolegów czy wprost przeciwnie raczej z ostracyzmem grona pedagogicznego?

Uczniowie
1. Jaka jest postawa uczniów wobec dodatkowych prac projektowych?
2. Jaki jest stosunek uczniów do kontaktów z obcokrajowcami?
3. Czy uczniowie postrzegają swój region jako atrakcyjny do zaprezentowania?
4. Jaki jest poziom znajomości języków wśród uczniów?
5. Jaki jest poziom znajomości TIK wśród uczniów?

Rodzice
1. Jaki jest stosunek rodziców do działań szkolnych podejmowanych poza programem nauczania?
2. Jaki jest stosunek rodziców do cudzoziemców?
3. Jakie kultury są postrzegane jako atrakcyjne, a jakie są pogardzane?
4. Czy rodzice będą chętni do udostępnienia dziecku prywatnego sprzętu np. kamery cyfrowej dla działań w projekcie?
5. Jak jest świadomość znaczenia edukacyjnego internetu wśród rodziców?

Ty sam/sama
1. Jaka jest Twoja znajomość języków obcych?
2. Czy kontakty z cudzoziemcami sprawiają Ci przyjemność?
3. Jaka jest Twoja sprawność w zakresie używania TIK?
4. Czy lubisz wprowadzać zmiany w swoją praktykę nauczycielską?
5. Czy niepowodzenia i trudności szybko zniechęcają Cię do działań czy wprost przeciwnie?
6. Czy partnerów we współpracy traktujesz z wyrozumiałością czy raczej odwrotnie?
7. Czy szczegółowo negocjujesz warunki współpracy, a potem ściśle realizujesz plan
czy zdajesz się na spontaniczność?
8. Czy łatwo przychodzi Ci akceptacja pomysłów innych, czy raczej we współpracy starasz się realizować własne pomysły?
9. Czy lubisz pracę zespołową, czy jesteś osobą pracującą samotnie?

Technologia Informacyjna
1. Jaki masz realny dostęp do sprzętu komputerowego w Twojej szkole?
2. Jakim sprzętem dysponuje szkoła?
3. Jakim sprzętem komputerowym dysponują uczniowie w domach?

Inne
1. Czy szkoła ma osiągnięcia np. artystyczne, sportowe lub inne, które można włączyć do działań partnerskich?
2. Czy lokalna prasa opisuje działania i osiągnięcia szkoły?
3. Czy szkoła ma doświadczenia w projektach europejskich?

Z różnych powodów możesz nie chcieć prezentować wszystkich powyższych informacji na forum grupy. Na własnej prywatnej kartce wpisz wszystkie informacje zgodnie ze swoim rozeznaniem. Jeśli masz problemy z wpisaniem odpowiedzi do właściwego pola, załóż wątek na forum i zapytaj innych uczestników o opinię.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.