X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38206
Przesłano:

Mądre zaangażowanie w świat. Konspekt zajęć o tematyce patriotycznej

Konspekt zajęć o tematyce patriotycznej przeprowadzonych
w klasach Technikum przez mgr Anetę Wójcik-Nowak.

Temat: MĄDRE ZAANGAŻOWANIE W ŚWIAT

Cele zajęć:
1. Cel ogólny:
Poznanie prawidłowych postaw wobec otaczającego świata,
Kształtowanie patriotyzmu w codziennym życiu,
Uwrażliwienie młodzieży na takie wartości jak: ojczyzna, tożsamość narodowa, suwerenność.
2. Cele operacyjne:
W zakresie kształtowania umiejętności uczestnik potrafi:
Scharakteryzować polskie symbole narodowe, okoliczności ich powstania, daty, osoby z nimi związane,
Omówić zadania obywatela wobec swojej ojczyzny.
W zakresie realizacji celów poznawczych uczestnik:
Zna i rozumie znaczenie polskich symboli narodowych,
Jest świadomy swoich obowiązków wobec ojczyzny.
W zakresie realizacji celów wychowawczych uczestnik:
Potrafi pracować w grupie i sumiennie wykonywać polecenia nauczyciela,
Umiejętnie wyraża swoje myśli w formie pisemnej i ustnej,
Starannie pracuje podczas zajęć odpowiednio wykorzystując przeznaczony mu czas,
Potrafi pracować z tekstami źródłowymi.

Metoda pracy: elementy wykładu, pogadanki, ćwiczeń.

Forma pracy: indywidualna (praca z tekstami źródłowymi), praca w grupach.

Środki dydaktyczne: „Tygodnik Powszechny”, 52/53 (2000); Przemówienie powitalne na lotnisku Okęcie w Warszawie,
z 16.06.1983 r.; piosenka J.Pietrzaka Żeby Polska była Polską; Katechizm Kościoła Katolickiego; Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gauditum et spes;
Jan Paweł II, Fragment homilii z Gdańska z 12.06.1987 r., Westerplatte duchowe, wg płyty CD; Jan Paweł II, Fragment homilii wygłoszonej podczas liturgii słowa w Białymstoku 05.06.1991 r., wg płyty CD: Nauczanie Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo „M”, Kraków 2003 r.; szary papier, kolorowe markery i karteczki samoprzylepne.

Przebieg zajęć:
Wprowadzenie: czynności wstępne – sprawdzenie obecności, podanie tematu.
Realizacja:
1. Wprowadzenie do tematu:
Piosenka J. Pietrzaka Żeby Polska była Polską,
Niedokończone zdanie: Kiedy myślę: Ojczyzna...
Uczestnicy próbują dokończyć tą myśl. Przedstawiają
wszystko to, co kojarzy się im z tym zdaniem
Dyskusja na temat historycznych dat, postaci związanych z powstaniem polskich symboli narodowych, czyli: legenda o Piaście (barwy, godło); pierwsze stolice i postaci związane z ich przenosinami; pamiętny rok 1797 i powstanie hymnu polskiego,
Wypowiedzi Jana Pawła II na temat Ojczyzny, które wspólnie analizujemy i przedstawiamy wnioski.

2. Praca w grupach:
Dzielę słuchaczy na 5 grup, z których każda otrzymuje imitację korzenia wyciętą bądź narysowaną na szarym papierze. Następnie, na kolorowych karteczkach, poszczególne grupy wypisują cechy charakterystyczne dla naszego kraju (np. symbole, barwy narodowe, hymn, godło, stolicę, miejsca święta, tradycje, walory, itp.).
Na podstawie wskazanych tekstów, rozdanych każdej grupie, młodzież wyodrębnia zadania jakie ma obywatel wobec swojej ojczyzny (np. udział w wyborach, w życiu publicznym, płacenie podatków, ochrona środowiska, itp.).
Rozmowa podsumowująca pracę w grupach na temat tego, co młodzi ludzie mogą zrobić dla swojej Ojczyzny.

3. Podsumowanie:
Sprawdzenie stopnia opanowania treści zajęć poprzez zadanie pytań przez prowadzącego.

Po zajęciach uczestnik potrafi:
Scharakteryzować zadania obywatela wobec swojej Ojczyzny,
Przedstawić polskie symbole narodowe, daty i postaci z nimi związane.

Opracowała Aneta Wójcik-Nowak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.