X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38174
Przesłano:

Wiązania kowalencyjne - konspekt lekcji chemii, klasa VII

KONSPEKT

Prowadzący: Olga Stanisława Narewska
Przedmiot: Chemia
Klasa: VII
Temat: Wiązania kowalencyjne

Cel ogólny: poznaje wiązania kowalencyjne

Cele szczegółowe:
Uczeń:
definiuje pojęcia: elektrony walencyjne, wiązanie chemiczne, wiązanie kowalencyjne, elektroujemność, wiązanie kowalencyjne spolaryzowane,
opisuje rolę elektronów walencyjnych w łączeniu się atomów,
wyjaśnia reguły oktetu i dubletu elektronowego,
odróżnia wzór sumaryczny od wzoru strukturalnego,
zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne cząsteczek,
opisuje powstawanie wiązań kowalencyjnych niespolaryzowanych dla podanych przykładów,
Metody pracy:
pogadanka,
ćwiczenia indywidualne
pokaz

Formy pracy:
indywidualna

Środki dydaktyczne: podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej, J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, Chemia Nowej Ery, Nowa Era, Warszawa 2017, karta pracy dołączona do scenariusza,

Przebieg lekcji

1.Faza wstępna
Sprawy organizacyjno-porządkowe - sprawdzenie obecności
- sprawdzenie pracy domowej
Nuczyciel zadaje pytania:
Jak zbudowany jest atom?
Jakie informacje o budowie atomu możemy odczytać z układu okresowego?
Jak rozmieszczone są elektrony w atomie? Które z nich to elektrony walencyjne?
Uczniowie odpowiadają, a nauczyciel weryfikuje poprawność ich wypowiedzi.

Faza realizacyjna
Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że atomy mogą łączyć się i tworzyć cząsteczki. Podaje definicję wiązania chemicznego. Następnie wyjaśnia uczniom reguły oktetu i dubletu elektronowego oraz podaje przykłady.
Nauczyciel pokazuje uczniom na przykładzie powstawania wiązania w cząsteczce chloru w jaki sposób łączą się atomy niemetali oraz jak zapisać wzory: elektronowy, sumaryczny i strukturalny. Wprowadza pojęcie wiązania kowalencyjnego. Nauczyciel podaje inne przykłady wiązania kowalencyjnego.
Nauczyciel prosi uczniów o wykonanie zadania 1.
Nauczyciel wyjaśnia, że wiązania kowalencyjne mogą tworzyć się również pomiędzy atomami dwóch różnych niemetali. Pokazuje uczniom jak powstaje wiązanie w cząsteczce wody i w cząsteczce tlenku węgla(IV).
Nauczyciel wyjaśnia pojęcie elektroujemności i dzieli wiązania kowalencyjne na spolaryzowane i niespolaryzowane. Uczniowie ćwiczą obliczanie różnicy elektroujemności i klasyfikują substancje z zadania 2 na dwie grupy:z wiązaniem kowalencyjnym spolaryzowanym oraz z wiązaniem kowalencyjnym niespolaryzowanym

3. Faza podsumowująca
Nauczyciel podsumowuje lekcję, zwracając uwagę na nowe pojęcia, które się na niej pojawiły.
Nauczyciel zadaje pytania:
W jaki sposób atomy mogą tworzyć wiązania chemiczne?
Do uzyskania ilu elektronów na ostatniej powłoce dążą atomy podczas tworzenia wiązań chemicznych?
Na jakie dwa rodzaje dzielimy wiązania kowalencyjne?
Co to jest elektroujemność?

Zadanie 1
Napisz wzór sumaryczny, elektronowy i strukturalny dla cząsteczek:
tlenu
azotu
Zadanie 2
Podziel substancje na 2 grupy :
a)z wiązaniem kowalencyjnym spolaryzowanym
b) z wiązaniem kowalencyjnym niespolaryzowanym

Substancje: azot, chlor, amoniak, tlenek węgla(IV), woda, wodór, chlorowodór

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.