X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38173
Przesłano:

Poznajemy budowę i czynności życiowe organizmów - konspekt lekcji przyrody, klasa 4

KONSPEKT

Prowadzący: Olga Stanisława Narewska
Przedmiot: Przyroda
Klasa: IV
Temat: Poznajemy budowę i czynności życiowe organizmów.

Cel ogólny: zrozumienie różnicy między organizmami żywymi a elementami
przyrody nieożywionej.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- wymienia czynności charakterystyczne dla organizmów żywych,
wymienia różne sposoby poruszania się zwierząt,
uzasadnia, że rośliny mają zdolność ruchu,
wyjaśnia, na czym polega samożywność i cudzożywność,
potrafi wytłumaczyć, na czym polega produkowanie pokarmu przez rośliny,
wyjaśnia cel wymiany gazowej u roślin i zwierząt,
opisuje wzrost i rozwój roślin i zwierząt,
rozumie, w jakim celu organizmy żywe rozmnażają się,
nazywa dwa podstawowe sposoby rozmnażania się,
charakteryzuje sposoby rozmnażania bezpłciowego,
wyjaśnia, na czym polega rozmnażanie płciowe.

Metody pracy:
pogadanka,
obserwacja,
ćwiczenia indywidualne
ćwiczenia w grupach

Formy pracy:
grupowa,
indywidualna

Środki dydaktyczne:
rybka w słoiku, kawałek skały wapiennej, karta pracy, podręcznik.

Przebieg lekcji

Faza wstępna
Sprawy organizacyjno-porządkowe - sprawdzenie obecności
- sprawdzenie pracy domowej
Pytania i polecenia sprawdzające stopień opanowania wiedzy i umiejętności z poprzednich lekcji i nawiązujące do nowego tematu:
- Jak podzieliliśmy elementy przyrody?
- Wymień elementy przyrody ożywionej i nieożywionej.
- Dlaczego jedne elementy zaliczamy do przyrody ożywionej, a inne do przyrody nieożywionej?
Zapoznanie uczniów z tematem, celami i przebiegiem lekcji

2. Faza realizacyjna
Pogadanka, podczas której nauczyciel pokazuje rybki oraz skałę wapienną i prosi uczniów o wymienienie różnic między zwierzętami a skałą. Nauczyciel zapisuje na tablicy fundamentalne cechy organizmów żywych i wyjaśnia ich znaczenie. Uczniowie z rozsypanki porządkują czynności życiowe z ich opisem.
Nauczyciel wyjaśnia znaczenie słowa komórka i dzieli organizmy na jednokomórkowe i wielokomórkowe. Nauczyciel wyjaśnia na czym polega hierarchiczna budowa organizmu z pomocą klocków (komórka, organ, grupa organów, organizm).
Nauczyciel dzieli organizmy na samożywne i cudzożywne i prosi uczniów o podanie przykładów.
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, rozdaje im pytania i prosi o poszukanie odpowiedzi w podręczniku. Grupy prezentują swoje odpowiedzi.
Nauczyciel omawia i wyjaśnia ewentualne błędy popełnione przez uczniów podczas odpowiedzi. Nauczyciel podsumowuje lekcję.
Nauczyciel zadaje prace domową.

Rozsypanka (wyciąć wzdłuż linii)

Budowa komórkowa
........................................
wszystkie organizmy, niezależnie od rozmiarów, są zbudowane z komórek
........................................Wzrost i rozwój
........................................pierwszy wymieniony proces umożliwia organizmom zmianę wielkości i masy ciała, zaś drugi obejmuje wszystkie zmiany, jakie zachodzą w ciągu ich życia
........................................Ruch
........................................Umożliwia zwierzętom przemieszczanie się, a roślinom, na przykład kierowanie liści w stronę słońca
........................................Reakcja na bodźce (takie jak np. światło i dźwięk) -
........................................umożliwia organizmom przystosowanie się do zmian zachodzących w środowisku
........................................Odżywianie się
........................................dostarczanie organizmowi składników pokarmowych
........................................Oddychanie -
........................................
uwalnianie energii potrzebnej organizmom do życia, z pobranego pokarmu;
........................................Wydalanie
........................................ usuwanie z organizmu szkodliwych substancji powstających w komórkach;
........................................Rozmnażanie się
........................................ zwiększanie liczby organizmów tego samego gatunku.

Pytania
Na czym polega rozmnażanie płciowe?
........................................
Wymień sposoby rozmnażania bezpłciowego?
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.