X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37774
Przesłano:
Dział: Języki obce

Test Fokus 1 rozdział 2

Test Fokus 1 Kapitel 2
Name: ..........................

I. Uzupełnij tekst słowami z ramki. Dwa słowa podane zostały dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. 5p

[fleißig schwimmt Freund Tennis mag Englisch Gymnasium faul arbeitet Mittwoch Woche treffe]

Ich heiße Mara. Mein ....................... heißt Milan. Wir gehen zusammen aufs ....................... . Milan ist sehr ....................... . Er lernt viel. Er lernt nicht nur in der Schule. Seine ....................... ist ziemlich voll. Zum Beispiel mit Fremdsprachen. ....................... und Französisch hat er als Unterrichtsfächer. Und am Montag, ....................... und Freitag hat er noch einen Spanischkurs. Er ....................... Kunst und zeichnet sehr gern. Er geht am Dienstag zu einem Zeichenkurs. Er spielt ....................... am Samstag. Und er ....................... am Sonntag in einem Restaurant. Wann hat er Zeit? Eigentlich nur am Donnerstag. Ich ....................... Milan immer am Donnerstag.

II. Uzupełnij zdania czasownikami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie. 7p

1. Anna ....................... ihre Freunde am Freitag. (spotykać)
2. ....................... du Filme gern? (oglądać)
3. Was ....................... du deinem Vater zum Geburtstag? (dawać)
4. Ich ....................... gern Pizza. (jeść)
5. ....................... ihr gut Deutsch? (mówić)
6. Wir ....................... Bücher gern. (czytać)
7. Ich ....................... meinem Opa im Garten. (pomagać)

III. Wstaw brakujące rodzajniki nieokreślone (ein/eine) lub określone (der/die/das). 8p

Das ist ............. Lineal. ............. Lineal ist lang.
Das ist ............. Kuli. ............. Kuli neu.
Das ist ............. Schere. ........... Schere ist groß.
Das sind ............. Bücher. ............. Bücher sind dick.

IV. Dobierz w pary przymiotnik o znaczeniu przeciwstawnym. 6p

leer klein neu dünn kurz schlecht

alt ≠ ..................
dick ≠ .................
groß ≠ .................
gut ≠ ..................
voll ≠ .................
lang ≠ .................

V. Uzupełnij w zdaniach brakujące przeczenia nein, nicht, kein(e). 8p

1. Du bist ......................... dick.
2. Das ist ......................... Bleistift, das ist ein Kuli.
3. – Wohnst du in Zabrze? – ........................., ich wohne ......................... in Zabrze.
4. Ich bin ......................... Streber!
5. Das sind ......................... Hefte, das sind Bücher.
6. Markus geht ......................... gern in die Schule.
7. Anna ist dumm, ich mag sie ......................... .

VI. Odpowiedz pełnym zdaniem na pytania na podstawie podanego planu lekcji. 6p

Poniedziałek
1.Muzyka 2.Plastyka 3.WF 4.WF 5.Matematyka 6.Matematyka 7.Niemiecki 8.Niemiecki
Wtorek
1.Chemia 2.Historia 3.Angielski 4.Angielski 5.Polski 6.Religia 7.Informatyka
Środa
1.Matematyka 2.Fizyka 3.Godz.wych. 4.Angielski 5.Biologia 6.Polski 7.Polski
Czwartek
1.WF 2.WF 3.Religia 4.Angielski 5.Angielski 6.Geografia 7.Matematyka
Piątek
1.Fizyka 2.Geografia 3.Biologia 4.Chemia 5.Polski 6.Historia 7.Matematyka

1. Wann hast du Geschichte?
........................................
2. Was hast du am Donnerstag?
........................................
3. Wie viele Stunden hast du am Montag?
........................................

Punktacja:
0 – 11 ndst
12 – 19 dop
20 – 27 dst
28 – 35 db
36 – 40 bdb

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.