X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37747
Przesłano:
Dział: Języki obce

Im Sommer fahren wir ans Meer. Latem jedziemy nad morze. Konspekt - język niemiecki

'Anna Łukaszczyk
Publiczne Gimnazjum w Stąporkowie

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE IIC

ZAŁOŻENIA OGÓLNE :

Temat : Im Sommer fahren wir ans Meer. (Latem jedziemy nad morze).
Poziom: poziom III.0
Klasa IIC
Data: 29. 10. 2015r.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna

1. CELE LEKCJI:
cele ogólne: - powtórzenie oraz utrwalenie słownictwa związanego ze zjawiskami
atmosferycznymi, miesiącami oraz porami roku,
- opis pogody w poszczególnych porach roku,
- wprowadzenie słownictwa związanego z czynnościami typowymi dla
poszczególnych pór roku,
- opisywanie czynności w poszczególnych porach roku.

cele szczegółowe:
- uczeń potrafi nazwać zjawiska pogodowe na podstawie przedstawionych piktogramów,
potrafi uzupełnić tekst z lukami dotyczący pogody,
- uczeń potrafi nazwać miesiące oraz pory roku,
- uczeń potrafi określić warunki atmosferyczne w poszczególnych porach roku,
- uczeń potrafi opowiedzieć o czynnościach jakie wykonuje się w poszczególnych

porach roku.

2. METODY I TECHNIKI PRACY
Zajęcia prowadzone są metodą: praca socjalna - praca w grupach 4- osobowych, plenum, praca indywidualna, "burza mózgów", praca z tekstem czytanym, praca z tekstem słuchanym, zadania typu - uzupełnianie luk w tekście podanymi informacjami, tworzenie zwrotów z podanych elementów, tworzenie wypowiedzi ustnej oraz pisemnej na wymagany temat.

3. MATERIAŁY I POMOCE DYDAKTYCZNE:
Podręcznik do nauki języka niemieckiego "Kompass 2 neu" D. Wieruszewska, I. Nowacka
Zeszyt ćwiczeń do nauki j. niemieckieg "Kompass 2 neu"E. Reymont. A. Wieruszewska
karty pracy (zał.1, 2)
karta ewaluacyjna (zał.3)
tablica multimedialna
laptop
4. PRZEBIEG LEKCJI :
a. Faza przygotowawcza

1. Czynności organizacyjne (powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności).

2. Zapisanie tematu lekcji oraz wyjaśnienie co jest przedmiotem dzisiejszej lekcji.

3. Rozgrzewka językowa - nauczyciel zapisuje na tablicy wyraz Sommer - lato oraz zadaje pytanie co kojarzy im sie z tym słowem - nauczyciel zapisuje na tablicy w języku niemieckim słownictwo które podają uczniowie.
4. Przedstawienie metody pracy na lekcji, krótkie omówienie zasad pracy.
5. Podział na zespoły 4 osobowe lub mniejsze w zależności od ilości obecnych uczniów na lekcji, rozdanie kart pracy.
6. Aktywowanie wiedzy – uczniowie rozwiązują zad. 1 oraz zad. 2 na kartach pracy ( zał.1)
Uczniowie podpisują piktogramy obrazujące zjawiska pogody. W zad. 2 uzupełniają brakujące miesiące Rezultaty swojej pracy uczniowie czytają na forum klasy.
(Nauczyciel prezentuje zadanie na tablicy multimedialnej).
b. Faza realizacyjna
1. Uczniowie rozwiązują zad. 6 str. 11 w podręczniku do nauki j. niemieckiego,
Uczniowie słuchają tekstu i sprawdzają swoje odpowiedzi. Nauczyciel prezentuje prawidłowe
odpowiedzi na tablicy multimedialnej. (Praca indywidualna)
2. Nauczyciel zadaje pytanie co uczniowie robią w poszczególnych porach roku. Zapisuje
słownictwo podane przez uczniów na tablicy - w języku niemieckim. Następnie przedstawia nowe
słownictwo niezbędne do opisania czynności w poszczególnych porach roku - uczniowie
zapoznają się ze słownictwem które mają na kartach pracy zał. 1
3. Uczniowie rozwiązują zad. 3 na karcie pracy zał. 2 - praca w grupach, prezentują na forum.

4. Uczniowie rozwiązują zad. 4 na karcie pracy zał. 2 oraz prezentują na forum klas

(Nauczyciel prezentuje zadanie na tablicy multimedialnej).

c. Faza podsumowująca
1. Uczniowie w grupach wykonują zadanie 1 str. 12 w podręczniku. Uczniowie mają za zadanie przyjrzeć sie ilustracjom, wybrać jedną porę roku, opisać pogodę oraz opowiedzieć o czynnościach typowych dla tej pory roku. Poszczególne grupy prezentują swoje opisy na forum klasy.
3. Podsumowanie pracy na lekcji.

Nauczyciel podsumowuje wyniki osiągnięte przez poszczególne grupy oraz wstawia
oceny. Najlepsi otrzymują ocenę bardzo dobrą, pozostali otrzymują ocenę w zależności
od uzyskanych wyników.

4. Ewaluacja.
Uczniowie wypełniają karty ewaluacyjne dotyczące wykonywania zadań, określają
trudność zadań, a także ich atrakcyjność.( zał. 3)

5. Podanie i objaśnienie zadania domowego
Opisz tę porę roku której nie opisywałeś na zajęciach lekcyjnych (pogodę oraz czynności odpowiednie dla tej pory roku). Zad. 5 karta pracy (zał. nr 3).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.