X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37738
Przesłano:
Dział: Języki obce

Prepositions of place: in, on, under, next to, behind. Rooms and home objects

1. Cele główne:
- Utrwalenie poznanych przyimków miejsca (in, on, under) i wprowadzenie nowych (next to, behind)
- Porozumiewanie się w języku obcym (EKK) poprzez ćwiczenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

2. Cele operacyjne:
- Uczeń zna znaczenie, pisownie, wymowę przyimków miejsca
- Potrafi je prawidłowo zastosować w zdaniach
- Uczeń utrwala znaczenie, wymowę przedmiotów znajdujących się w domu (np. bed, lamp, desk, floor, chair, box, pot, rug itp.)
- Potrafi zaśpiewać piosenkę „Where is it?”
- Uczeń potrafi współpracować w parze i małym zespole

3. Formy:
- Zbiorowa
- Indywidualna

4. Metody pracy:
- TPR (metoda reagowania całym ciałem)
- demonstracja
- metody ćwiczebne
- piosenka

5. Środki dydaktyczne:
- Nagranie piosenki „Where is it?”
- Karty pracy
- Pudełka, zabawki
- Tablica, mazaki do tablicy

6. Przebieg:
1. Czynności porządkowe, przywitanie. Uczniowie witają się, zajmują miejsca. Zaprowadzenie porządku w sali.
2. Warm-up activity: gra ruchowa „Simon says...” Uczniowie słuchają, wykonują polecenia zgodnie z zasadami gry. Wprowadzenie dobrego nastroju, rozluźnienie.
3. Powtórzenie wiadomości z poprzednich zajęć poprzez przypomnienie słownictwa związanego z pomieszczeniami w domu i przedmiotami. W trakcie powtórki nauczyciel rzuca piłkę do uczniów. Chętni uczniowie zgłaszają się i odpowiadają na pytania. Utrwalenie poznanego materiału.
4. Nauczyciel informuje, aby dobrać się w pary. Każda para otrzymuje wybrane przez siebie pudełko i zabawkę. Następnie demonstruje znaczenie przyimków miejsca, uczniowie powtarzają.
5. Utrwalenie wiadomości poprzez pracę z piosenką. Nauczyciel wspólnie z uczniami czyta tekst, tłumaczy. Ćwiczenie rozumienia ze słuchu.
6. Karta pracy „Dokończ rysunek”. Uczniowie słuchają, powtarzają czynności za nauczycielem.
Uczniowie słuchają piosenki dwa razy. Uzupełniają luki usłyszanymi wyrazami na kartach pracy.
Uczniowie dokańczają rysunek wg instrukcji Utrwalenie poznanych przyimków miejsca (in, on, under) i wprowadzenie nowych (next to, behind).

7. Podział na 2 grupy. Gra „Race”. Uczeń 1 w danym rzędzie biegnie do prowadzącego, czyta zapisany na karteczce wyraz/frazę. Wraca do swojej grupy i przekazuje je, szepcząc na ucho. Osoba ostatnia w rzędzie biegnie do tablicy i zapisuje słowa. Wygrywa ta drużyna, która poprawnie jako pierwsza zapisze swój wyraz na tablicy. Uczeń 1 w danym rzędzie biegnie do prowadzącego, czyta zapisane na karteczce wyrazy. Wraca do swojej grupy i przekazuje je, szepcząc na ucho. Osoba ostatnia w rzędzie biegnie do tablicy i zapisuje słowa. Utrwalenie pisowni wyrazów.
8. Podsumowanie zajęć. Zapisanie plusów za aktywność. Nagrodzenie aktywności uczniów. Wzmocnienie pozytywne pracy na lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.