X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37709
Przesłano:
Dział: Języki obce

Magic, magic 1, 2, 3. Powtórzenie nazw kolorów oraz zabawek. Zapoznanie z liczbami 1-3. Rozbudzanie aktywności dzieci podczas zajęć z języka angielskiego

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Data: 01.12.2017’

Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Górska – Stefańska

Rodzaj zajęć:Rozbudzanie aktywności dzieci podczas zajęć z języka angielskiego.

Czas trwania zajęć: - 30 minut.

Grupa: „Groszki” (5latki)

Temat:„Magic, magic 1, 2, 3”. Powtórzenie nazw kolorów oraz zabawek.
Zapoznanie z liczbami 1-3.

1.Cele wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego (wymagania ogólne):
- 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
- 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowani dziecka językiem obcym, chęci poznawania innych kultur.

2.Treści kształcenia i wychowania wynikające z programów wychowania przedszkolnego
(w tym własne):
a) Program Wychowawczy Samorządowego Przedszkola w Łącku:
-Uczestniczenie w działaniach pozwalających na poznanie swoich mozliwości.

b) Program Wychowania Przedszkolnego „Nasze przedszkole”- wyd. MAC-Edukacja:
-Aktywność społeczna.
• Jesteśmy członkami wspólnoty narodowej i etnicznej.
- Aktywność językowa.
• Przygotowujemy się do nauki języka obcego.

c) Program nauczania języka angielskiego dla Samorządowego Przedszkola w Łącku.
4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko:
-wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa
je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

d) Roczny plan pracy 2017/2018 „Podróż przez Europę”.
-Poznawanie życia ludności w krajach Europy.

3. Cele szczegółowe (operacyjne) zajęć:
- dzieci utrwalają poznane słownictwo czynne poprzez zabawy słowno-ruchowe,
- używają prostych zwrotów oraz śpiewają znane im piosenki w języku angielskim,
- właściwie reagują na polecenia w języku obcym ,
- rozwijają zainteresowanie językiem obcym i chętnie biorą udział w zajęciach..

4. Metody:
- słowna
- czynna
- oglądowa

5. Formy:
- praca z grupą
- indywidualnie

6. Pomoce dydaktyczne:
- magicbox(tajemnicze pudełko),
- płyta CD,
- kostka do gry,
- kukiełki Boo i Elfów,
- ilustracje,
-karty obrazkowe,
- karty pracy.

podpis nauczyciela podpis dyrektora
................................. ...................................

Przebieg zajęć:

1. Część wstępna:
- Dzieci stoją w kole, śpiewają piosenkę na powitanie, obrazują ruchem treść.

2. Część zasadnicza:

a) Wspólne powtórzenie wiadomości z ostatnich zajęć.

b) Nauczycielka robi krótkie wprowadzenie ; pyta co jest w magicznym pudełku. Dzieci wypowiadają się na temat zawartości pudełka. Śpiewają wspólnie piosenkę.

Szybkie powtórzenie materiału obowiązującego w rozdziale. Piosenka z pokazywaniem. Dzieci utrwalają słownictwo związane z częściami ciała, ruchem i kolorami oraz nazwy niektórych zabawek.

d) Karty obrazkowe. Zgadywanki- dzieci po kolei powtarzają nazwy kart obrazkowych widocznych i zakrytych . Zabawa z użyciem kostki do gry, utrwalenie kolorów. Wprowadzenie liczb 1-3.

3. Podsumowanie.
Nauczycielka wyjaśnia dzieciom zadanie na karcie pracy. Dzieci utrwalają poznane słownictwo. Żegnają się z nauczycielką.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.