X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37643
Przesłano:

Utwór Jana Wolfganga Goethego pt. "Cierpienia młodego Wertera" jako powieść o nieszczęśliwej miłości zakończonej samobójstwem bohatera. Konspekt lekcji języka polskiego w II klasie Liceum dla Dorosłych

KONSPEKT
Lekcji języka polskiego w II klasie Liceum dla Dorosłych

TEMAT: Utwór Jana Wolfganga Goethego pt.,,Cierpienia młodego Wertera” jako powieść o nieszczęśliwej miłości zakończonej samobójstwem bohatera

1.Cele:

Uczeń wie:
- że Werter jest głównym bohaterem powieści pt.,,Cierpienia młodego Wertera”,
- że główny bohater jest człowiekiem wrażliwym, który przeżywa nieszczęśliwą miłość,
- że Werter jest symbolem określonej postawy życiowej – werteryzmu,

Uczeń rozumie :
- pojęcie werteryzm

Uczeń potrafi :
- wyszukać w tekście fragmenty charakteryzujące stany emocjonalne Wertera,
- dobierać wyrazy skojarzeniowe do rzeczownika ,,miłość”,
- wymienić utwory w których bohaterowie przeżywają nieszczęśliwą miłość,
- współdziałać w grupie,

2.Metody pracy na lekcji:
- Heureza
- Poszukująca
- Ćwiczeń praktycznych
- Ćwiczeń słownikowych
- Praca z tekstem

3. Formy pracy na lekcji:
- zbiorowa
- grupowa
- indywidualna

4.Środki dydaktyczne:
Słownik języka polskiego, słownik frazeologiczny języka polskiego, księga przysłów, powieść pt.,,Cierpienia młodego Wertera”.

5.Tok lekcji:
- Czynności wstępne : sprawdzenie obecności uczniów i ich przygotowania do lekcji.
- Nawiązanie do tematu :przypomnienie utworów w których bohaterowie przeżywali nieszczęśliwą miłość.
- Znalezienie przez uczennice w słowniku języka polskiego rzeczownika ,, miłość” i wytłumaczenie znaczenia wyrazu.
,,miłość”- przywiązanie do kogoś lub czegoś, umiłowanie , kochanie kogoś, czegoś, gorące odmienne uczucie do osoby płci odmiennej.

- Zapisanie tematu lekcji w zeszytach.
- Podział klasy na dwie grupy :( jedna grupa pracuje ze słownikiem frazeologicznym, druga z księgą przysłów), uczniowie tworzą związki frazeologiczne i wyszukują przysłowia z wyrazem ,,miłość”
- Prezentacja grup.
- Przypomnienie przez ucznia dziejów Wertera i poparcie ich przykładami z tekstu.
- Przedstawienie dziejów głównego bohatera w punktach.
- Układanie planu wydarzeń ( praca samodzielna).
wbrew jej woli.
24.Pożyczenie pistoletów od Alberta.
25 .Popełnienie samobójstwa przez Wertera.
Śmierć w przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia.
- Odczytanie planu :1.Przyjazd Wertera wiosną 1771 r. do małego miasteczka w celu załatwienia spraw spadkowych swojej matki.
2.Zatrzymanie się bohatera w pięknej posiadłości ziemskiej.
3.Fascynacja pięknym krajobrazem.
4.Filozoficzna zaduma nad sensem życia.
5.Kontakt Wertera z miejscowym ludem.
6.Odwiedziny Wertera w leśniczówce.
7. Bal.
8.Nieoczekiwana miłość do Lotty.
9.Częste odwiedziny Wertera w domu jej ojca.
10.Lotta okazuje mu swe zainteresowanie.
11.Szczęśliwy okres w życiu Wertera.
12.Powrót Alberta- narzeczonego Lotty.
13.Sytuacja w odczuciu Wertera ulega zmianie.
14.Wyjaz Wertera z miasteczka.
15.Częste wracanie we wspomnieniach do chwil spędzonych z Lotttą.
16.Wiadomość o ślubie Lotty i Alberta.
17.Werter uświadamia sobie ,że nadal kocha Lottę.
18.Poniżenie Wertera w arystokratycznym domu.
19.Powrót do miejscowości Lotty.
20.Częste wizyty w domu młodych małżonków.
21.Stany depresyjne Wertera spowodowane nieszczęśliwą miłością.
22.Samobójcze myśli Wertera.
23.Odwiedziny ukochanej wydarzeń.
- Wyciągnięcie wniosków charakteryzujących bohatera.
- Jakim człowiekiem był zatem Werter?
- Uczniowie wymieniają cechy bohatera:
- uczuciowym
- wrażliwym
- zbuntowany wobec świata
- słabym, bo nie podejmuje walki ze światem
- wybiera samobójstwo
-Podyktowanie uczniom notatki : Werter staje się prototypem bohatera romantycznego. Postawę taką nazywamy werteryzmem. Werteryzm - romantyczna postawa zaczerpnięta z utworu, charakteryzująca się pesymizmem , melancholią, poczuciem osamotnienia, wyobcowania niezrozumienia.
6.Ewaluacja :
Podsumowanie lekcji
Ocena aktywności uczniów.
7.Zadanie domowe:
Napisz pracę na temat: Udowodnij,że postawa Wertera znajduje naśladowców w Europie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.