X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37626
Przesłano:
Dział: Języki obce

Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu samokształceniowego - język angielski

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZESPOŁÓW SAMOKSZTAŁCENIOWYCH NAUCZYCIELI ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

PRZEDMIOT: JĘZYKI OBCE

1. Ocena realizacji podjętych zadań:
Lp.
Zadanie
Ocena stopnia realizacji – dla kogo, liczba dzieci lub nauczycieli itp.
(Tabela)

1 Omówienie rozkładów materiału, standardów wymagań na poszczególne oceny oraz przedmiotowych systemów oceniania.
Nauczyciele spotkali się w celu omówienia i usystematyzowania rozkładów i wymagań
2. Zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (kół przedmiotowych) .
Nauczyciele organizują zajęcia dla uczniów klas 1-3 oraz 4-7
3. Omówienie i przygotowanie zadań dotyczących próbnych testów z j. angielskiego
Spotkania w zespole oraz spotkanie z doradcą metodycznym ODN dotyczącym nowej podstawy i testu ósmoklasisty
4. Urozmaicanie lekcji poprzez pełne wykorzystanie pracowni językowych; (sale 10, 15)
propagowanie wśród uczniów możliwości korzystania z Internetu, tablicy interaktywnej i innych źródeł
multimedialnych Nauczyciele regularnie korzystają z tablicy i oprogramowania, prowadząc lekcje przy jej wykorzystaniu
5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli:
- podnoszenie kwalifikacji, poziomu umiejętności i wiedzy dydaktyczno-pedagogicznej na różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych
Wszyscy członkowie zespołu biorą regularny udział w różnych formach doskonalenia

6. Koła zainteresowań:
Lp.
Nazwa koła
Liczba zrealizowanych godzin
Liczba dzieci zapisanych
Liczba dzieci uczestniczących
Nauczyciel prowadzący

7. Zespoły wyrównawczo-dydaktyczne, korekcyjno-kompensacyjne, sportowe itp.
Lp.
Nazwa zespołu
Liczba zrealizowanych godzin
Liczba dzieci zapisanych
Liczba dzieci uczestniczących
Nauczyciel prowadzący
1 Zajęcia wyrównawcze dla klas 3
10
4
4
Wg potrzeb
2 Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z j. angielskiego (klasy 6)
10
Wg potrzeb
5
3 Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z j. niemieckiego (klasy 7)
10
Wg potrzeb
5
4 Zajęcia umożliwiające poprawę ocen z testów, kartkówek
Wg potrzeb

8. Wnioski z realizacji zadań:
Zespół spotyka się regularnie, zadania realizowane są na bieżąco

9. Wnioski z realizacji planów naprawczo-doskonalących

10. Wnioski do pracy na przyszły semestr/rok szkolny / proponowane konkursy, imprezy, przeglądy – odpowiedzialni/ :

Należy dalej konsekwentnie realizować zaplanowane zadania, w przyszłym semestrze zorganizowane zostaną następujące imprezy: Dzień Języków Obcych, spotkanie z wolontariuszami z fundacji Parasol i/lub teatr anglojęzyczny

11. Wnioski do ewaluacji:
1) Pracy szkoły/zadań
........................................
2) Wnioski do ewaluacji dokumentów szkoły
........................................

................................ .....................................
(data) (podpisy członków zespołu przedmiotowego)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.