X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37550
Przesłano:

Moja pierwsza firma. Autorski projekt edukacyjny

PROJEKT „MOJA PIERWSZA FIRMA”

1 Oferta mojej firmy

1. Charakterystyka działalności firmy
2. Analiza wykonalności pomysłu (przeszkody, ograniczenia)?
3. Analiza konkurencyjności oferowanego produktu/usługi (Czy łatwo będzie zastąpić oferowany przez produkt - określenie potrzeby jaka firma zaspakaja, określenie sposobu w jaki firma osiągnie zamierzony efekt)
4. Określenie grupy docelowej klientów firmy (wiek, płec odbiorcow, lokalizacja segmentu klientow- np. obszar calej Polski, tylko lokalnie , szacunek wielkości grupy docelowej)
5. Określenie atrakcyjności branzy dzialania firmy (siła konkurencji, liderzy- lub ich brak- na preferowanym rynku)

2. Badanie rynku, strategia wobec konkurencji

1. Informacje o działaniu i ofercie firm konkurencyjnych (strony www, osobisty kontakt celem zbadania oferty i zebrania informacji np. na temat elastyczności, fachowości, rzetelności; kontakt z klientami konkurencji celem poznania ich opinii na temat konkurencji)

ZAD. 1 Dokonaj analizy rynku konkurencji w twojej branży (grupa docelowa klientów, gama ofertowa, strategie cenowe, lokalizacja i dystrybucja, strategie promocyjne na konkurencyjnym rynku, silne i słabe strony konkurencyjnej oferty)

ZAD 2. Dokonaj porównania własnej oferty i możliwości z oferta i możliwościami konkurencji (jakich konkurentowi najbardziej powinieneś się obawiać i dlaczego, przedmiot konkurowania na rynku – produkt, elastyczność etc.; Twoje pomysły na walkę z konkurencja)

3. ANALIZA SWOT

Diagnoza silnych i słabych stron firmy oraz prognoza przyszłościowa- opis szans i zagrożeń.
• MOCNE STRONY - walory organizacji, które w sposób pozytywny wyróżniają ją w otoczeniu i spośród konkurencji- to wszystko, co może się korzystnie przyczynić do rozwoju firmy i w dużej mierze jest zależne od nas .
• SŁABE STRONY działalności-ograniczenia zasobów i niedostatecznych kwalifikacji, bariery dla pomysłu, czyli to co ogranicza firmę.
• SZANSE - to zjawiska i tendencje w otoczeniu firmy, które odpowiednio wykorzystane staną się impulsem do rozwoju oraz osłabią zagrożenia (ogół czynników, które mogą z zewnątrz korzystnie wpłynąć na rozwój przedsięwzięcia ).
• ZAGROŻENIA - to wszystkie czynniki zewnętrzne, które postrzegamy jako bariery dla rozwoju firmy, utrudnienia, dodatkowe koszty działania, wszelkie zmiany, które są w stanie zaważyć na realizacji projektu, a nie zależą od nas (np. ograniczenia prawne, niestabilność pogody)
ZAD. Na podstawie podręcznika oraz otrzymanych materiałów dodatkowych opracuj Analizę SWOT dla swojego przedsięwzięcia

4. MARKETING MIX- PRODUKT, CENA, PROMOCJA, DYSTRYBUCJA

ZAD 1. Zdefiniuj PRODUKT, CENĘ, PROMOCJĘ I DYSTRYBUCJĘ jaką zapewniać będziesz w twojej firmie odpowiadając na poniższe pytania

1. Definiowanie produktu
- Jaka jest jakość mojego produktu?
Jakie cechy ma mój produkt?
Jaka mam marke?
Jak wyglada opakowanie produktu?
Jaki serwis oferuję?
Jaka gwarancje posiada mój produkt?
Jakie zmiany przewiduje w produkcie?

2. Definiowanie ceny
- Jakie przewiduje upusty?
Jkaa jest moja marża?
Jaki termin płatności określiłeś?
Czy jest możliwy zakup ratalny, kredytowy?
Jaka jest cena hurtowa mojego produktu?

3. Definiowanie promocji
-Jak wyglada promocja Twojej firmy (jak i gdzie promujesz swoja firme- prasa, tv. internet etc? )
Jakie dzialania reklamowe prowadzisz?
Jka skuteczna jest sprzedaz osobista?
Jakie dzialania PR podejmujesz?
Jakie dzialania marketingu bezpo średniego prowadze?

4.Definiowanie Dystrybucji
- jakie mam kanaly dystrybucji?
Gdzie sprzedawane sa moje produkty?
- jakim transportem dysponuje?

ZAD 2. Opracuj:
- LOGO twojej firmy,
-slogan reklamowy,
- plakat lub ulotkę ,
- treść anonsu reklamowego mającego promować twoja firmę

3. ANALIZA OPŁACALNOŚCI FINANSOWEJ

Na podstawie podręcznika i otrzymanych materiałów dodatkowych dokonaj notatki i odpowiedz na poniższe pytania

ZAD 1. Zdefiniuj pojęcie kosztów stałych i wymień te które występują w twojej firmie
ZAD2 Zdefiniuj pojęcie kosztów zmiennych i wymień te które występują w twojej firmie
ZAD 3 Wymień składniki bilansu przedsiębiorstwa
ZAD 4. Wyjaśnij pojęcie próg rentowności a następnie wylicz próg rentowności dla następujących danych

Koszty stałe- 78000 zl
Cena produktu- 121 zl
Koszt zmienny jednostkowy- 91 zl

ZAD5 Omów najważniejsze elementy majątku przedsiębiorstwa
ZAD6 Omów procedurę likwidacji działalności gospodarczej

TWORZENIE BIZNES PLANU

ZAD na podstawie podręcznika , otrzymanych materiałów dodatkowych oraz zebranych danych stwórz biznes plan dla Twojego przedsięwzięcia

4. FORMY DZIALANOSCI GOSPODARCZEJ

Na podstawie podręcznika oraz otrzymanych materiałów dodatkowych dokonaj notatki na temat form działalności gospodarczej w Polsce.

ZAD. Dokonaj analizy wyboru odpowiedniej formy działalności dla twojej firmy

5. KSIEGOWOSC I DOKUMENTACJA W FIRMIE

Na podstawie podręcznika oraz otrzymanych materiałów dodatkowych odpowiedz na poniższe pytania oraz wypełnij wymienione druki

ZAD 1. Wypełnij fakturę oraz druk deklaracji miesięcznych VAT 7 (np. http://www.druki.gofin.pl wydruk musi być załączony do projektu)
ZAD 2. Wymień wady i zalety prowadzenia księgowości pełnej i uproszczonej
ZAD 3. Sporządź notatkę na temat zalet i wad poszczególnych form opodatkowania przedsiębiorstw podatkiem dochodowym (PIT na zasadach ogólnych, PIT opcja liniowa, Ryczałt ewidencjonowany, Karta podatkowa)
ZAD 4. Wyjaśnij dlaczego kreatywna księgowość jest działaniem niezgodnym z zasadami etycznymi, podaj przykłady na powyższe (www.globaleconomy.pl/content/wiev/1629/28/)

6. PROCEDURA ZAKŁADANIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

ZAD 1. Wypełnij zintegrowany wniosek CEIDG-1 (np. http://www.druki.gofin.pl wydruk musi być załączony do projektu)
ZAD 2 Na podstawie podręcznika oraz otrzymanych materiałów dodatkowych opisz procedurę zakładania działalności gospodarcze j– wymień dane teleadresowe odpowiednich dla Ciebie instytucji i organów do których udasz się rejestrować firmę
ZAD 3 Na podstawie podręcznika oraz otrzymanych materiałów dodatkowych wymień podstawowe akty prawne regulujące podejmowanie działalności gospodarczej w Polsce
ZAD 4. Podaj przykłady wsparcia na które może liczyć osoba rozpoczynająca działalność gospodarcza w inkubatorze przedsiębiorczości zlokalizowanym najbliżej twojego miejsca zamieszkania

7. ZEWNETRZNE ZRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI - DOTACJE UNIJNE DLA FIRM

ZAD Na podstawie podręcznika oraz otrzymanych i wskazanych materiałów dodatkowych opisz możliwości wsparcia unijnego dla początkującego przedsiębiorcy
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.