X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37549
Przesłano:

Konsument w świecie reklamy. Scenariusz lekcji z podstaw przedsiębiorczości

Scenariusz lekcji z Podstaw Przedsiębiorczości

Temat "Konsument w swiecie reklamy"

Prowadzacy mgr Joanna Łomnicka- Jacyno
Klasa 1f

Zakres treści:
Pojęcie konsumenta, praw konsumenta, towaru niezgodnego z umową, reklamacji, gwarancji.

1.CELE LEKCJI :

Cel ogólny: Poznanie podstawowych wiadomości związanych z prawami konsumenta

Cele szczegółowe:

Wiadomości
A)Uczeń zna:
definicje konsumenta
Prawa konsumenta
definicje reklamacji i gwarancji

B)Uczeń wyjaśnia:
Kim jest konsument
czym charakteryzuje się produkt niezgodny z umową
jakie są prawa konsumenta
róznice pomiedzy reklamacja a gwarancją

Umiejętności
C)Uczeń potrafi:
scharakteryzować prawa konsumenta
wskazać produkty zgodne i niezgodne z umową
dopasować odpowiednie zachowanie konsumenckie do sytuacji rynkowej

Postawy
Kształcenie umiejętności pracy w zespole. Kształcenie rozumienia praw konsumenckich i ich egzekwowanie

METODY PRACY: pogadanka, projekcja filmowa, praca indywidualna, praca w parach, burza mózgów, dyskusja

TYP LEKCJI: lekcja ćwiczeniowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- karta pracy dla grupy,
- wycinki prasowe,
• DVD z przykładami telewizyjnych spotów reklamowych;

4. Czas trwania : 1 godz. lekcyjna

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Powitanie klasy.
2. Czynności organizacyjne:
- sprawdzenie obecności
-sprawdzenie zadania domowego jakim było wypisanie nośników reklamy
- przedstawienie rozwiązania zadania domowego

Nauczyciel wyznacza ucznia do prezentacji zadania domowego. Wybrany (chętny ) uczeń przedstawia swoje zadanie domowe. W przypadku niepełnej odpowiedzi pozostali uczniowie uzupełniają rozwiązanie zadania

- podanie oraz wpisanie tematu lekcji do dziennika

"Konsument i jego prawa"

3. Nawiązanie do tematu poprzez przypomnienie zajęć poprzednich –rekapitulacja wtórna
- dlaczego firmom zalezy na utrzymaniu lojalnego klienta

II. CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

1. Praca z klasą - zadanie 1.

Rozmowa na temat odbioru przez uczniów reklam prasowych, zewnętrznych, radiowych
i telewizyjnych. Cechy charakterystyczne tych rodzajów reklam.
Pogadanka wyjaśniająca zasady funkcjonowania i prezentująca poszczególne nośniki reklamy

2. Praca w parach - każda para opracowuje jeden nośnik reklamy wypisując jego wady i zalety ze względu na nadawcę i odbiorcę przekazu reklamowego.

3. Praca z klasą
- prezentacja zadania przez pary
- zebranie i uporządkowanie wiadomości.
- ustalenie notatki i jej zapisanie w zeszytach.

4. Praca indywidualna– zadanie 2

Uczniowie otrzymują wycinki prasowe reklam i musza opracować profil demograficzno- ekonomiczny adresata reklamy (segment konsumencki)

5. Praca z klasą
- prezentacja zadania przez grupy
- zebranie i uporządkowanie wiadomości.

6. Praca z klasą - zadanie 3.

Uczniowie oglądają przykłady telewizyjnych spotów reklamowych i decydują o profilu odbiorcy oraz o trafności dobrania nośnika

7. Praca z klasą – burza mózgów – zadanie 4

Uczniowie otrzymują na kartach pracy konkretny zawód lub firmę i zarys jej działalności i wybierają segment konsumencki do którego ma być skierowana reklama oraz najbardziej trafny nośnik (lub nośniki) reklamy

III.CZEŚĆ KOŃCOWA

1. Podsumowanie lekcji- rekapitulacja pierwotna
2. Ocena pracy uczniów
3. Podanie zadania domowego- Opracuj plakat, stand reklamowy lub billboard twojej firmy w skali 1:10

1. Reklama prasowa.

Zalety :
- duża częstotliwość publikacji
- szeroki odbiór z powodu dużej liczby czytelników
- dobre pokrycie informacją określonego obszaru
- relatywnie niskie koszty, które maleją wraz ze zwiększeniem liczby publikacji
- możliwość dotarcia do określonego segmentu czytelników - przykładem mogą być czasopisma specjalistyczne
- dłuższy okres przechowywania magazynu co daje możliwość kilkakrotnego obejrzenia zamieszczonej reklamy
Wady :
- zagubienie reklamy w nawale innych reklam
- niska jakość obrazu wizualnego
- znużenie dużą ilością tekstu

2. Reklama telewizyjna

Zalety :
- jest oglądana przez najbardziej masową widownię
- oddziaływuje na większość zmysłów

Wady:
- wysokie koszty
- ograniczenie możliwości selekcji odbiorców
- czasowe ograniczenie przekazu
- "ulotność reklamy " - reklamowe migawki są równie szybko oglądane jak i zapominane
- długi czas produkcji i wprowadzania ogłoszeń reklamowych
- " natarczywość " reklamy - widz często traktuje ją jako zło konieczne, przerwę na reklamy wykorzystuje często na zrobienie sobie herbaty, włączany tryb NISKIEGO PRZETWARZANIA
3. Reklama kinowa
Zalety:
- jak telewizyjna, lecz różni się wielkością ekranu, przez co robi na widzach większe wrażenie niż reklama telewizyjna.
-Oglądając ją nie mamy możliwości przełączenia kanału.
Wady:
-patrz reklama telewizyjna

4. Reklama radiowa

Zalety :
- możliwość wkomponowania ogłoszenia w audycję popularną wśród docelowego segmentu
- stosunkowo niskie koszty dotarcia do potencjalnych klientów
- szybkość wprowadzenia na antenę , mało czasochłonna
- szerokie możliwości dotarcia do klienta w miejscach publicznych ( np. sklep)
Wady
- migawkowość, trudność reagowania odbiorców reklamy
- większość osób szybciej zapamiętuje reklamy wizualne, stąd niebezpieczeństwo, że nawet dobry komunikat może umknąć uwadze słuchaczy
- ograniczona możliwość zawarcia różnych informacji o firmie
- oddziaływanie jedynie na zmysł słuchu

5. Reklama pocztowa
Zalety:
- Możliwość dotarcia do ściśle określonego segmentu rynku
- Efektowna forma dotarcia do nowych grup klientów, dająca możliwości zaprezentowania w sposób atrakcyjny i kompleksowy oferty ( broszury, katalogi )
-możliwość bardzo dużej indywidualizacji przekazu
Wady:
-Przy długotrwałej akcji reklamowej prowadzonej droga pocztową i nadmiarze otrzymywanych informacji istnieje jednak ryzyko, że adresaci będą ignorować otrzymywane informacje.

6. Reklama zewnętrzna
Zalety
- zauważalna, przyciągająca uwagę,
- oddziaływuje na zmysł wzroku
- stosunkowo najtańsza forma reklamy
Wady
- daje mniejsze możliwości szczegółowej prezentacji (np. billboardy, reklama na autach)

7. Reklama internetowa

Zalety
Globalny zasięg, profilowane audytorium, interaktywność, niski koszt, elastyczność

Wady
Ograniczony dostęp, brak zrozumienia Internetu, psychologiczny opor przed nowym medium, zbyt duża intensywność i nachalność reklam

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.