X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37236
Przesłano:

Test: Prowadzenie działalności gospodarczej. Pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej. Szkoła Specjalna

TEST
1.Podaj definicję rynku:
a.jest to zużywanie posiadanych dóbr w celu bezpośredniego zaspokojenia ludzkich potrzeb,
b.to ogół warunków ekonomicznych, w których dochodzi do zawierania po odpowiedniej cenie, transakcji kupna – sprzedaży między sprzedawcami a nabywcami,
c.to ilość dobra, jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować w danym czasie przy różnym poziomie cen.
2.Podaj 3 przykłady wad gospodarki rynkowej:
........................................
3.Dokonaj klasyfikacji rynków:
a.ze względu na zasięg oddziaływania ........................................
b.ze względu na rodzaj prowadzonej działalności: ........................................
lokalny skupu regionalny zbytu krajowy hurtowy międzynarodowy detaliczny
4.Zaznacz prawidłową odpowiedz co oznacza popyt a co podaż:
........................................- to ilość dobra, jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować w danym czasie przy różnym poziomie ceny.
........................................ – to ilość dobra, jaką nabywcy gotowi są kupić w danym czasie przy różnym poziomie ceny.
5.Na czym polega konkurencja?
a.to zespół metod i środków umożliwiający podjęcie najlepszej decyzji dotyczącej umieszczenia środków w celu osiągniecia najlepszych rezultatów,
b.jest zbiorem jednostek tworzących jakąś całość organizacyjną i służących jednemu celowi
c.polega na tym, że uczestnicy rynku przedstawiają od innych korzystniejsze oferty.
6.Uzupełnij zdanie:
Podstawowa funkcja rynku polega na umożliwieniu ....................................... między wytwórcami, a ........................................oraz na przemieszczaniu towarów z ........................................do miejsc spożycia lub ........................................

nabywcami zużycia produkcyjnego wymiany dóbr miejsc wytworzenia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.