X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37185
Przesłano:

Plan rewalidacji dziecka z wadą słuchu z klasy VI

Plan rewalidacji surdopedagogicznej dziecka z obustronną wadą słuchu typu zmysłowo – nerwowego średniego stopnia

Zajęcia realizowane w wymiarze 2 godzin w tygodniu.

1. USPRAWNIANIE WRAŻLIWOŚCI I KONCENTRACJI SŁUCHOWEJ

Cele szczegółowe
a) rozumienie polecenia,
b) rozpoznawanie dźwięków z otoczenia,
c) rozpoznawanie dźwięków mowy,
d) określanie czasu trwania dźwięku, ilości, tempa i jego natężenia,
e) określanie kierunku źródła dźwięku,
f) dokonywanie słuchowej analizy podanej struktury rytmicznej i odtwarzanie jej poprzez ruch oraz układanie obraz graficzny usłyszanej struktury rytmicznej,

2. USPRAWNIANIE ANALIZY I SYNTEZY SŁUCHOWEJ

Cele szczegółowe
a) dokonywanie analizy i syntezy głoskowej wyrazów poprzez:
wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie,
powtarzanie prezentowanych struktur rytmicznych,
układanie wyrazów z rozsypanek literowych,
b) dokonywanie analizy i syntezy wyrazowej zdań poprzez:
układanie zdań z rozsypanki wyrazowej,
porównywanie długości zdań,
dzielenie zdań na wyrazy,
uzupełnianie zdań wyrazami,
doskonalenie struktury gramatycznej.

3. USPRAWNIANIE PERCEPCJI I PAMIĘCI WZROKOWEJ

Cele szczegółowe
a) dokonywanie analizy i syntezy wzrokowej,
b) koordynowanie wzroku i ruchu,
c) spostrzeganie figury i tła,
d) zachowanie stałość spostrzegania,
e) spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni,

4. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA, PISANIA I MÓWIENIA

Cele szczegółowe
a) wzbogacanie zakresu słownictwa czynnego i biernego,
b) czytanie tekstu ze zrozumieniem i formułowanie odpowiedzi na pytania do tekstu,
c) budowanie zdań prostych i rozwiniętych,
d) doskonalenie samokontroli i czujności ortograficznej, gramatycznej, stylistycznej,
e) pisanie krótkich wypowiedzi na zadany temat,
f) korzystanie ze słowników,
g) pisanie i mówienie poprawnie pod względem gramatycznym,
h) opowiadanie treści obrazków, historyjek obrazkowych.

5. USPRAWNIANIE MAŁEJ MOTORYKI

Cele szczegółowe
a) doskonalenie płynności ruchów dłoni i palców,
b) doskonalenie precyzji ruchów dłoni i palców.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.