X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37139
Przesłano:

Program kółka historycznego

Bożena Krężel

Program szkolnego
koła historycznego „Z historią na Ty”
Charakterystyka programu

Koło zainteresowań jest skierowane do uczniów wykazujących szczególne zainteresowania historią, jak również uzdolnienia w tym zakresie. Przecież nauka historii może być przygodą. Udział w dodatkowych zajęciach umożliwia uczniom uzyskanie wiedzy o wyższym stopniu trudności. Działania dydaktyczne nauczyciela tak w czasie lekcji jak i na zajęciach kół zainteresowań, mają pobudzać samodzielność i aktywność młodego człowieka w zdobywaniu kolejnych umiejętności.
Zajęcia mogą być uzupełniane propozycjami uczniów.

Cele ogólne:

- kształtowanie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń,
- dokładne poznanie wydarzeń z epok minionych,
- kształtowanie więzi z krajem ojczystym,
- poznanie pracy historyka i działów historii jako nauki,
- wszechstronny rozwój osobowości uczniów, rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
- wyposażenie uczniów w dodatkowe wiadomości z zakresu historii,
- dostrzeganie związków pomiędzy historią Polski, powszechną, a regionalną,
- kształcenie tolerancji, poszanowania dla innych poglądów i odmienności kulturowej,
- dostarczanie wzorców osobowych z przeszłości, wprowadzanie ucznia w świat
wartości ogólnoludzkich, sprzyjających wychowaniu prawego człowieka i aktywnego, świadomego swych praw i obowiązków obywatela,
- wyjaśnianie związków przyczynowo-skutkowych, znajomość chronologii, analizowanie wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych,
- rozumienie roli źródeł w poznawaniu i rekonstruowaniu przeszłości oraz umiejętne korzystanie z nich,
- doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej w edukacji historycznej,
- odkrywanie nieznanych miejsc, zdarzeń i ludzi.

Metody i formy realizacji

• praca w grupach z tekstami źródłowymi, wypisami z literatury, pamiętników itp.
• rozmowa nauczająca w oparciu o film ,słuchowisko, reportaż, zdjęcia,
• analiza tekstów źródłowych, kartograficznych i ikonograficznych,
• praca z mapą, atlasem, kartami pracy,
-korzystanie z różnych źródeł informacji (programy CD, encyklopedie, słowniki, filmy DVD),
- samodzielne gromadzenie materiałów na określony temat.

Środki i pomoce dydaktyczne

- teksty źródłowe ,
- mapy i atlasy historyczne,
- źródła ikonograficzne,
- karty pracy,
- eksponaty i pamiątki historyczne,
- filmy dokumentalne i fabularne o treściach historycznych
- programy i pokazy multimedialne,
- zasoby internetowe,
- słowniki i encyklopedie.

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

• samodzielnie wykorzystuje różnego rodzaju źródła do zdobywania interesujących go informacji,
• wie jak ważna jest chronologia w poznawaniu dziejów ludzkości,
• rozumie znaczenie pracy archeologa i archiwisty,
• wie, że kolekcjonowanie pamiątek rodzinnych pomaga w badaniu i poznawaniu historii.
• odważnie przedstawia własne poglądy i formułuje opinie i wnioski,
• potrafi analizować różne teksty kultury i syntezy zjawisk historycznych,
• samodzielnie gromadzi materiały i potrafi je przekazać w sposób komunikatywny,
• potrafi posługiwać się Internetem i innymi środkami multimedialnymi,
• potrafi oceniać fakty, wydarzenia i postacie historyczne,
• w pracy ze źródłami historycznymi interpretuje je, ocenia ich wiarygodność, porównuje,
• potrafi aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju dyskusjach na interesujące go tematy,
• rozwija system wartości i wrażliwości moralnej.

Ewaluacja

• opinie uczniów,
• ocena rezultatów pracy,
• udział w konkursach.

Proponowana tematyka zajęć:

1. Poznajemy nauki, wspomagające pracę historyka.
2. Historia pisma.
3. Starożytne panteony.
4. Genealogia – nauka o rodach.
5. Herby, znaki rodów.
6. Dlaczego historyk korzysta z mapy? – geografia historyczna.
7. Archiwum – miejsce gdzie przechowujemy dokumenty.
10. Starożytna Grecja.
11. Podboje Aleksandra Wielkiego.
12. „7 cudów świata” – poznajemy najwybitniejsze dzieła architektury starożytnej.
14. „Historia starożytnej Japonii” – poznajemy zatopione piramidy.
15. Zaginiona Atlantyda.
16. Starożytny Rzym.
17. Źródła historyczne, dzięki którym poznajemy historię Polski.
18. Polanie i Wiślanie nasi przodkowie.
19. W czasach Mieszka I.
20. Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski.
21. Polska pierwszych Piastów.
22. Testament Bolesława Krzywoustego.
23. Budowa Państwa Zakonnego.
24. Najazd Tatarów na Polskę.
25. Tematy proponowane przez uczniów.
26. Historia - ciekawa podróż w przeszłość. Podsumowanie całorocznej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.