X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37122
Przesłano:

Bogactwo człowieka mierzy się rzeczami, z których on rezygnuje - Michel Piquemal "Drogocenna perła". Konspekt lekcji w klasie VI

Temat: Bogactwo człowieka mierzy się rzeczami, z których on rezygnuje – Michel Piquemal ,,Drogocenna perła”

Cele lekcji:
Kształcący:
- Przyswojenie pojęć: filozofia, przypowieść.
- Przypomnienie nazwisk znanych filozofów i słynnych myśli filozoficznych.
- Poznanie cech gatunkowych przypowieści.
- Ćwiczenie umiejętności pracy z tekstem literackim.
Wychowawczy:
- Uświadomienie uczniom, że największym bogactwem człowieka jest jego wartość duchowa.
- Budowanie przez uczniów własnego systemu wartości.
- Kształtowanie kultury słowa.
Metody i formy pracy:
- rozmowa kierowana
- dyskusja
- burza mózgów
- praca z tekstem literackim

Przebieg lekcji:

1.Przypomnienie, czym zajmuje się filozofia, próba wymienienia nazwisk znanych filozofów oraz słynnych myśli filozoficznych.
2.Określenie celu lekcji (poznanie treści tekstu, który zawiera ważne przesłanie, wskazanie cech gatunkowych utworu, podjęcie rozmowy na temat prawdziwej mądrości).
3.Pogadanka (również burza mózgów) na temat mądrości:
- Czym jest mądrość, co to znaczy być mądrym?
Mądrość to umiejętność myślenia i wyciągania wniosków, inteligencja, umiejętność patrzenia na problemy z dystansem, zrozumienie podstawowych prawd dotyczących życia i człowieka, umiejętność właściwego wyboru między dobrem a złem, empatia, rozumienie drugiego człowieka.
4. Głośne przeczytanie tekstu pt. ,,Drogocenna perła” z podziałem na role.
5. Analiza tekstu:
- Wymień bohaterów opowiadania (mędrzec, rybak)
- W jaki sposób mędrzec stał się posiadaczem drogocennej perły?
Znalazł ją w piasku, spodobała mu się, więc ją włożył do sakwy.
- Kto był kolejnym posiadaczem perły? (rybak)
- W jaki sposób zdobył perłę?
Śniło mu się, że spotka mędrca i otrzyma od niego drogocenną perłę, która uczyni go bogatym do końca swoich dni, gdy zobaczył wędrowca, poprosił go o perłę, mówiąc o swoim śnie, mędrzec wyjął perłę z wora i wręczył ją rybakowi.
- Jakie uczucia towarzyszyły rybakowi, gdy był posiadaczem drogocennej perły?
Strach przed kradzieżą, niepokój, poczucie zagrożenia, niepewność.
- Czy perła uczyniła go szczęśliwym?
Nie uczyniła, bo nie czuł się wolny, odczuwał niepokój, myślał wciąż o perle, bał się, że ją utraci.
- Jaką decyzję podjął rybak, aby znów stać się szczęśliwym?
Zwrócił perłę mędrcowi.
- O co ostatecznie poprosił rybak mędrca?
Poprosił o nauczenie go mądrości, która pozwoliła mu z łatwością oddać tę perłę rybakowi.
- Jaką mądrość posiadł mędrzec? Jaka była jego postawa?
Posiadł mądrość, która wynikała z braku przywiązania do rzeczy materialnych
- Co jest prawdziwym bogactwem człowieka? (dobro duchowe)
- Czy tekst zawiera przesłanie? Jakie?
Pieniądze szczęścia nie dają, prawdziwym bogactwem jest dobro duchowe, to - kim jesteśmy, jak zachowujemy się, jaki jest nasz stosunek do innych, mądrość oznacza brak przywiązania do rzeczy materialnych.
6. Pogadanka i dyskusja:
- Jan Paweł II powiedział: ,,Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje”. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Podaj przykłady z życia codziennego.
- Co dla każdego z nas jest ważniejsze ,, być ” czy ,,mieć”?
8. Określanie cech gatunkowych utworu jako przypowieści
Utwór narracyjny, schematyczna fabuła, przedstawione postacie i wydarzenia nie są ważne ze względu na nie same, lecz jako przykłady uniwersalnych prawd, symboliczny, alegoryczny sens tekstu.
9. Podsumowanie lekcji
10. Zadanie domowe:
Napisz wywiad ze znajomym na temat bogactwa i szczęścia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.