X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36955
Przesłano:
Dział: Języki obce

It's your world. Scenariusz lekcji języka angielskiego

SCENARIUSZ LEKCJI
Opracowała: Adrianna Budzińska-Kruzel

TEMAT LEKCJI: It’s your world.

CELE OGÓLNE:

- przypomnienie i utrwalenie słownictwa związanego z rodzajami materiałów
- wprowadzenie i utrwalenie nowego słownictwa związanego z tematem
- zapoznanie uczniów z czasownikami związanymi z ochroną środowiska i światem przyrody
- rozwijanie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem
- kształcenie postaw proekologicznych

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń:
- zna słownictwo związane z tematem i potrafi budować z nimi zdania
- zna polskie odpowiedniki nowo poznanego słownictwa
- potrafi stosować nowo poznane czasowniki w różnego typu zdaniach
- rozumie słuchany/czytany tekst, potrafi wyszukiwać informacje ogólne i szczegółowe
- potrafi określić właściwe zachowania proekologiczne i opowiadać o sposobach ochrony środowiska

METODY PRACY:

1. Aktywizująca
2. Audiowizualna
3. Podająca

FORMY PRACY:

1. Indywidualna
2. W parach
3. Zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

1. Prezentacja multimedialna.
2. Fotografie przedstawiające różne rodzaje materiałów.
3. Wycinki z czasopism i gazet (do opisu przedmiotów).
4. Kserokopie.

PRZEBIEG LEKCJI:

I. WSTĘP:
1. Przywitanie klasy, sprawdzenie listy obecności.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Zaprezentowanie uczniom fotografii przedstawiających różne rodzaje materiałów, które uczniowie nazywają po angielsku i podają ich polskie odpowiedniki.
4. Określenie wspólnie z uczniami tematu lekcji, a następnie omówienie jej celów.

II. CZĘŚĆ ZASADNICZA:
1. Praca w parach – uczniowie otrzymują dodatkowe fotografie oraz ich nazwy, które muszą połączyć w pary.
2. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania oraz podanie polskich znaczeń
3. Praca w parach – uczniowie losują obrazki przedstawiające różne przedmioty. Tworzenie zdań z wykorzystaniem wybranych wyrazów poprzez dokonywanie opisów przedmiotów (kształt, wielkość, kolor, wzór, faktura, materiał itp.)
4. Odczytanie opisów.
5. Wprowadzenie czasowników związanych z ochroną środowiska.
6. Utrwalenie słownictwa za pomocą ćwiczenia.
7. Wspólne sprawdzenie poprawności wykonanego zadania.
8. Wspólne czytanie tekstu i wyszukiwanie informacji szczegółowych. Odpowiadanie na pytania do tekstu.

III. ZAKOŃCZENIE:
1. Zadanie pracy domowej – projekt (plakat).
2. Ewaluacja.
3. Dokonanie oceny pracy uczniów.

MATERIAŁY
Słownictwo: paper, cardboard, wood, plastic, glass, rubber, metal, gold, silver
Nowe: wool, cotton, silk, fleece, synthetic fibre, leather, clay, brick, stone, concrete, iron, steel, copper, silicone, string

Czasowniki:
clean up
cut down
damage
pollute
throw away
waste
turn on/off
plant
protect
recycle
reuse
save
take care of
reduce
restore
use (up)

Zadanie utrwalająće:
1. Don’t ................ water.
2. Don’t ................ old things .................. .................... them again.
3. Don’t ................. trees ............... .................. more of them.
4. .................. our planet. Don’t ................... the environment!
5. .................. your computer ...............and ..................... batteries.
6. After the party we need to ..................... the beach ..............
7. Don’t ................... the ocean. ............ the whales.

Tekst i pytania do tekstu pochodzą z podręcznika Next Move 2 (str, 65)

Zadanie domowe – Plakat przedstawiający sposoby ochrony środowiska + slogan

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.