X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36953
Przesłano:
Dział: Języki obce

Adventure. Scenariusz lekcji j. angielskiego

TEMAT LEKCJI: Adventure.

CELE OGÓLNE:

- przypomnienie i utrwalenie słownictwa związanego z krajobrazem
- wprowadzenie i utrwalenie nowego słownictwa związanego z tematem
- rozwijanie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń:
- zna słownictwo związane z krajobrazem i potrafi budować z nimi zdania
- zna polskie odpowiedniki nowo poznanego słownictwa
- potrafi określić znaczenia poznanego słownictwa na podstawie definicji
- rozumie słuchany/czytany tekst, potrafi wyszukiwać informacje ogólne i szczegółowe

METODY PRACY:

1. Aktywizująca
2. Audiowizualna
3. Podająca

FORMY PRACY:

1. Indywidualna
2. W parach
3. Zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

1. Prezentacja multimedialna.
2. Nagranie audio.
3. Kserokopie.

PRZEBIEG LEKCJI:

I. WSTĘP:
1. Przywitanie klasy, sprawdzenie listy obecności.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Podanie tematu lekcji i omówienie jej celów.
4. Przypomnienie słownictwa związanego z ukształtowaniem terenu (krajobraz) oraz sprawdzenie znajomości ich znaczeń – zastosowanie anagramów.
5. Tworzenie zdań z wykorzystaniem wybranych wyrazów.

II. CZĘŚĆ ZASADNICZA:
1. Prezentacja nowego słownictwa związanego z tematem lekcji. Łączenie słówek z ich polskimi odpowiednikami.
2. Odgadywanie wprowadzonego słownictwa na podstawie podanych definicji – praca w parach.
3. Utrwalenie słownictwa poprzez wykonanie ćwiczenia.
4. Wspólne sprawdzenie poprawności wykonanego zadania wraz z tłumaczeniem nazw geograficznych poszczególnych miejsc/obszarów.
5. Słuchanie tekstu na temat niecodziennych wypraw dwóch nastolatków
i wyszukiwanie informacji ogólnych.
6. Czytanie tekstu i wyszukiwanie informacji szczegółowych. Odpowiadanie na pytania do tekstu.

III. ZAKOŃCZENIE:
1. Zadanie pracy domowej.
2. Ewaluacja.
3. Dokonanie oceny pracy uczniów podczas lekcji.

Rozsypanka literowa:
A B H E C - beach
C O N A E - ocean
K A L E - lake
E S A - sea
V R I E R - river
S L I N D A - island
S E T D E R - desert
G U E J N L - jungle
R I A N F R O T E S - rainforest
N O M U T I N A - mountain
L O V A O C N -volcano

Nowe słówka:
bay, cliff, glacier, coast, upland, lowland, waterfall, pond, valley, stream, hill

Definicje:
It’s a large area of rock or a mountain with a very steep side, often at the edge of the sea or river - CLIFF
It’s a part of the land that is higher than other areas, above sea level - UPLAND
It’s a small area of fresh water that is smaller than a lake - POND
It’s a part of the sea that is partly closed by the land - BAY
It’s a natural flow of water which is smaller than the river -STREAM
It’s the area where the land meets the sea - COAST
It’s an area of land that is higher than the land around it, like a smaller mountain - HILL
It’s an area of lower land between two lines of hills or mountains - VALLEY
It’s a place where water from a river or stream falls down over a cliff or rock - WATERFALL
It’s an area of land that is lower the land around, below sea level - LOWLAND
It’s a large mass of ice which moves very slowly - GLACIER

Cwiczenie utrwalające:
1. The Amazon rainforest / lake is in South America.
2. The Sahara is the biggest valley / desert in the world.
3. The Pacific is the largest sea / ocean in the world.
4. Everest, the world’s highest mountain / glacier is in Nepal.
5. Lake / Island Titicaca is on the border between Peru and Boliwia.
6. The River / Waterfall Thames is in England.
7. The Perito Moreno beach / glacier is a tourist attraction in Patagonia.
8. The Mediterranean Sea / River is between Southern Europe and North Africa.
9. Yosemite Island / Valley is in the Sierra Nevada mountains in California.
10. Niagara Falls is a big mountain / waterfall between Canada and the USA.
11. Madagascar is a very large island / desert in the Indian Ocean.
12. Copacabana rainforest / beach is in Rio de Janeiro, Brazil.

Tekst i pytania do tekstu (słuchanie+czytanie) pochodzą z podręcznika Next Move 2 Pearson (str. 89)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.