X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36904
Przesłano:

Zdrowe składniki, zdrowe nawyki. Program edukacyjny

Program edukacyjny
Zdrowe składniki zdrowe nawyki

1. Charakterystyka programu
Program „Zdrowe składniki ,zdrowe nawyki” przeznaczony jest do realizacji z dziewczętami z grupy III MOS . Stanowi on odpowiedź na zagrożenia zdrowotne spowodowane niewłaściwą dietą. Skutkami złych nawyków kulinarnych, niedostatecznej znajomości wpływu zbilansowanej diety na zdrowie, a także życia w pośpiechu są na przykład szerzące się u dzieci
i młodzieży otyłość, wady postawy oraz schorzenia układu krążenia.
Program promuje zdrowy styl życia. Wychowanki, poznając zasady zdrowego żywienia oraz zagrożenia wynikające z niewłaściwego doboru składników posiłków, podejmować będą przemyślane decyzje co do wyboru artykułów spożywczych. Realizacja programu pomoże również poznać i stosować w życiu codziennym podstawowe zasady żywieniowe dotyczące jakości i ilości spożywanych pokarmów. Program „Zdrowe składniki zdrowe nawyki” ma objaśniać zagrożenia wynikające ze stosowania niewłaściwej diety.
Program przewiduje zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie zastosują poznaną wiedzę i zgodnie z zasadami higieny i savoir-vivre zaplanują i przygotują posiłki.

Cele kształcenia:

• stosowanie zasad zdrowego żywienia
• stosowanie zbilansowanej diety w różnych typach aktywności fizycznej
• ocenianie dostępnych diet oraz ich analiza
• przygotowanie posiłków (prostych i złożonych)
• dobór odpowiednich urządzeń ze sprzętu AGD
• posługiwanie się sprzętem AGD
• organizowanie pracy zespołowej nad danym tematem
• postępowanie według przepisu oraz wprowadzanie innowacji
• korzystanie z dostępnej literatury

Cele wychowawcze:

• kształtowanie postaw zdrowego trybu życia i właściwych wzorców żywieniowych
• kształtowanie wytrwałości, cierpliwości, rzetelności, staranności podczas wykonywania różnego typu zadań technicznych
• kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, odpowiedzialności za sukcesy i porażki zespołu
• kształtowanie odpowiedzialności indywidualnej (umiejętność zaprezentowania wykonanej przez siebie pracy)
• budzenie szacunku do pracy własnej oraz innych osób (w tym do wytworów pracy)

Sposoby osiągania celów kształcenia

Zakłada się, że dziewczyny opanują wiedzę i umiejętności potrzebne do zastosowania w życiu codziennym, jeżeli cele kształcenia programu zostaną zrealizowane.
Program „Zdrowe składniki, zdrowe nawyki” ma charakter umiejętnościowy i dlatego w celu osiągania oczekiwanych wyników zakłada stworzenie takich sytuacji, w których uczeń będzie odbiorcą, obserwatorem, współuczestnikiem, współtwórcą i twórcą podejmowanych działań, nauczyciel zaś inspiratorem, koordynatorem promującym twórczą działalność wychowanków i umożliwiającym prezentację efektów działań uczniów.

Metody pracy:

a) aktywizujące metody i techniki (metody samodzielnego
dochodzenia do wiedzy np. dyskusja dydaktyczna, giełda pomysłów)
b) ekspozycja twórczości
c) działania praktyczne, które pozwolą kształtować nie tylko
kompetencje kluczowe, ale i poczucie współodpowiedzialności za własną wiedzę i zdobywane umiejętności;
d) praca z komputerem, literaturą fachową, czasopismami, korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej);

Tematyka zajęć:

1. Co jeść aby zdrowo żyć
a) wychowanki dostrzegają zależność między racjonalnym żywieniem a zdrowiem człowieka
b) poznają składniki pokarmowe oraz rolę, jaką pełnią w organizmie
c) poznają produkty spożywcze do odpowiednich grup ze względu na zawartość składników pokarmowych
d) poznają zależność między racjonalnym żywieniem a zdrowiem człowieka
2. Warzywa i owoce są niezbędne i smaczne.
a) rola warzyw i owoców w żywieniu
b) rola błonnika w racjonalnym żywieniu
c) przykłady warzyw i owoców z dużą zawartością witaminy C oraz karotenu
d) zasady obróbki warzyw i owoców zapobiegające utracie wartości odżywczych
e) przygotowujemy w zespole surówkę w oparciu o wybrane przepisy kulinarne
3. Ile jeść, aby zdrowo żyć?
a) obliczanie BMI z zastrzeżeniami dotyczącymi wieku dorastania
b) skutki zdrowotne nieprawidłowej diety
c) układamy dla siebie dzienny jadłospis, przestrzegając zasad procentowego udziału wartości energetycznej poszczególnych posiłków
4. Czego nie jeść, aby żyć zdrowo?
a) przykłady napojów niepożądanych, a nawet szkodliwych
b) potrzebę ograniczenia spożycia soli, produkty z dużą jej zawartością
c) potrzeby ograniczenia spożycia tłuszczów i wyjaśnia znaczenie używania tłuszczów roślinnych w diecie
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas przyrządzania potraw. Ustalenie i zapisanie zasad bhp obowiązujących na zajęciach kulinarnych ( zasady w formie kodeksu)
6. Przyrządzanie posiłków. Nauka przyrządzania potrawy wg. kolejności zawartej w przepisie
7. Podawanie posiłków. Nauka estetycznego i prawidłowego nakrywania stołu, dekorowanie( oglądanie książek, czasopism, samodzielne dekorowanie)
8. Savoir-wiwre w kuchni i przy stole

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.