X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36903
Przesłano:

Bądź modny, bądź eko

Założenia programu
Cel główny;
Rozbudzanie świadomości ekologicznej i rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony
Cele szczegółowe;
- rozwijanie zainteresowań i fascynacji różnorodnością, bogactwem i pięknem świata
- uświadomienie roli powietrza, wody i gleby w przyrodzie oraz wpływu na zdrowie organizmu
-poznanie przyczyn zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza;
- uzmysłowienie potrzeb oszczędzania wody
- wyjaśnianie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym, w tym współzależności między człowiekiem a środowiskiem
- kształcenie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu
- budowanie emocjonalnej więzi z przyrodą
- kształtowanie wrażliwości ekologicznej i poczucia odpowiedzialności za środowisko
- dostrzeganie potrzeby efektywnego włączania się do działań na rzecz ochrony przyrody
- kształtowanie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania w grupie
- dbanie o zdrowie poprzez właściwe odżywianie się
- wykształcenie umiejętności aktywnego ,bezpiecznego i kulturalnego spędzania czasu wolnego

1. Uczestnicy programu:

Uczestnikami programu będzie grupa III dziewcząt Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu

2. Metody i formy pracy realizowane w trakcie trwania programu:
a) Obserwacje terenowe.
b) Wycieczki i rajdy turystyczne.
c) Słowne – pogadanki, dyskusje, dramy, praca z tekstem.
d) Praktyczne – doświadczenia, eksperymenty, prace wytwórcze- np. fotografie, plakaty, ulotki, wystawy, itp.
e) Eksponujące – inscenizacje, spektakle, filmy.
f) Imprezy sportowo – rekreacyjne.
g) Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu.
h) Organizowanie ekologicznych konkursów wewnątrzszkolnych
i środowiskowych
3. Harmonogram działań

Lp.
Zadania
Cele i sposób realizacji zadania

1. Działalność prozdrowotna
-Poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza szkołą, wykonywanie plakatów tematycznych
- Uświadomienie wpływu odżywiania na zdrowie człowieka (zajęcia kulinarne, program „Zdrowe składniki, zdrowe nawyki”)
- Nauka kulturalnego spędzania czasu wolnego ( bez używek)
Rejs statkiem po Odrze, wyjście do Muzeum figur woskowych, wyjscie do ZOO oraz do Ogrodu Japońskiego
- Sadzenie ziół w doniczkach

2. Zbiórka surowców wtórnych
- Podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów dotyczącej segregacji śmieci, możliwości wykorzystania ich jako surowców wtórnych ( zbieranie makulatury, elektrośmieci, nakrętek, przygotowanie gazetek)
- Przygotowanie strojów z surowców wtórnych

3. Zdobywanie wiedzy o ochronie przyrody
- Udział w zajęciach organizowanych przez Ekocentrum
- Przedstawienie sposobów racjonalnego gospodarowania wodą w życiu codziennym i w przemyśle
- Zapoznanie z organizacjami zajmującymi się ekologią
- Poznanie rodzaju zanieczyszczeń oraz sposobów zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach i środowisku;
- Rodzaje zanieczyszczeń gleby i ich przyczyny; Sposoby postępowania prowadzące do zmniejszenia zanieczyszczen gleby;
- Wpływ odpadów i śmieci na na stan gleby;

5. Obchody Świąt Ekologicznych
- Podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów poprzez uświadamianie szkodliwej działalności człowieka (przygotowanie tematycznych gazetek )
- Obchody m.in. Dnia Ziemi, Dnia Wody

6. Udział w rajdach pieszych
- Bezpośrednie obcowanie z przyrodą, utrwalanie zachowań proekologicznych, poznawanie otaczającego środowiska
- Czynny wypoczynek na powietrzu, organizowanie zajęć ruchowych, wycieczek do pobliskich parków

7. Troska o otocznie szkoły
- Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, budowanie emocjonalnej więzi z przyrodą, aktywne spędzanie wolnego czasu
- Zagospodarowanie i dbanie o porządek na przyszkolnych terenach zieleni,
- Ukwiecenie klas i korytarzy szkolnych
- Sadzenie kwiatów na terenie szkoły

8. Udział w konkursach o tematyce ekologicznej
Zorganizowanie konkursu ekologicznego dot. Wpływu człowieka na środowisko oraz udział w konkursach organizowanych przez różnego rodzaju instytucje

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.