X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36842
Przesłano:

Poznajemy się i współpracujemy ze sobą. Scenariusz lekcji wychowawczej

Temat zajęć: Poznajemy się i współpracujemy ze sobą
Czas trwania zajęć: 45 min.
Uczestnicy zajęć: uczniowie klasy 5/6/7 SP

I. Cele zajęć
1. Cel główny:
- wzrost poczucia własnej wartości i poczucia bezpieczeństwa w grupie
2. Cele szczegółowe
- budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby – siebie
- zwiększenie poczucia własnej wartości poprzez przezwyciężanie nieśmiałości
- umiejętność współpracy z innymi osobami, nawiązywania kontaktu, wypowiadania własnych opinii, prezentowania w szerszym gronie
- kształtowanie postawy właściwego stosunku do innych osób, integracja grupy, budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania

II. Metody i formy pracy
1. podające: rozmowa kierowana, objaśnienie wychowawcy.
2. poszukujące: rozmowa, praca w grupach.
3. wartościujące (ekspresyjne): wypowiedzi, prace uczestników zajęć.
4. praktyczne działania: wykonanie powierzonych zadań

III. Pomoce: kłębek wełny, taśma klejąca, folia aluminiowa, kartki w kolorze białym, żółtym, czerwonym, niebieskim, pisaki, cyrkiel, nożyczki, klej, linijka, długopisy

IV. Przebieg zajęć

1. Faza przygotowująca
Przywitanie grupy, poinformowanie o celu zajęć.
Przypomnienie zasad pracy ustalonych podczas poprzednich zajęć.
Wychowawca prosi wszystkich, by usiedli tak, aby utworzyć krąg. Rzuca kłębkiem wełny do jakiejś osoby po drugiej stronie koła, zostawiając sobie koniec wełny w dłoni, mówiąc: Kłębek przyjaźni dostałam od ..., daję go .......... (wymienia imię osoby, do której rzuca). Wybrana osoba łapie kłębek, przytrzymuje nić i rzuca dalej, powtarzając słowa. Zabawa kończy się, gdy wszyscy będą połączeni nicią przyjaźni.

2. Faza realizacyjna
Ćwiczenie 1
Zbudujmy to razem
Prowadzący dzieli uczestników zajęć na grupy liczące 4 osoby poprzez odliczenie do czterech. Podzielone grupy zajmują miejsca przy stolikach ustawionych w wyspy w rogach sali i otrzymują uprzednio przygotowane zestawy. Każdy zespół musi wykonać to samo zadanie, choć przydzielone im zestawy materiałów są różne. Do wykonywania zadań nie można wykorzystać materiałów nieznajdujących się na stolikach. Dozwolone są różne rodzaje transakcji: wymiana, negocjacje, darowizny. Zespół, który pierwszy zrealizuje zadanie, zwycięża.
Zadanie do wykonania: prostokąt o wymiarach 8 cm x 12 cm, co najmniej w 3 różnych kolorach
Zestaw 1: taśma klejąca, folia aluminiowa, kartka w kolorze żółtym, pisak.
Zestaw 2: taśma klejąca, cyrkiel, kartka w kolorze żółtym, kartka w kolorze białym, dwie kartki w kolorze czerwonym, pisak.
Zestaw 3: nożyczki, kartka w kolorze białym, kartka w kolorze żółtym, dwie kartki w kolorze niebieskim, pisak.
Zestaw 4: klej, linijka, kartka w kolorze niebieskim, dwie kartki w kolorze czerwonym.
Po upływie czasu wyznaczonego na wykonanie zadania wszyscy uczestnicy zajęć siadają w kręgu i dzielą się swoimi refleksjami z wykonywania ćwiczenia.

Ćwiczenie 2
Moje wady i zalety
Uczestnicy zajęć wypełniają karty pracy „Moje wady i zalety”. Prowadzący zwraca uwagę, że więcej uwagi należy poświęcić rubryce „Zalety”. Następnie dzieli uczestników zajęć na 6-8-osobowe zespoły. Członkowie grupy wymieniają się kartami pracy i dopisują zalety, które dostrzegają w danych osobach. Prowadzący kończy ćwiczenie, zadając m.in. następujące pytania:
Czy zdziwiła was ilość zalet, jakie posiadacie?
Jakie są proporcje zalet i wad?
Czy można pozbyć się posiadanych wad?
Czy posiadacie jakieś cechy, które w pewnych sytuacjach mogą się okazać pozytywne, a w innych negatywne?

3. Faza podsumowująca
Każdy uczestnik zajęć ma dokończyć zdanie: „Na tych zajęciach udało mi się...” lub „Na tych zajęciach podobało mi się...”.
Podziękowanie i pożegnanie uczestników zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.