X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36841
Przesłano:

Uwierz w siebie. Scenariusz lekcji wychowawczej

Temat zajęć: Uwierz w siebie
Czas trwania zajęć: 45 min.
Uczestnicy zajęć: uczniowie klasy 5/6/7 SP

I. Cele zajęć
1. Cel główny
- wzrost poczucia własnej wartości i poczucia bezpieczeństwa w grupie
2. Cele szczegółowe
- budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby – siebie
- zwiększenie poczucia własnej wartości poprzez przezwyciężanie nieśmiałości
- umiejętność współpracy z innymi osobami, nawiązywania kontaktu, wypowiadania własnych opinii, prezentowania w szerszym gronie
- kształtowanie postawy właściwego stosunku do innych osób, integracja grupy, budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania
II. Metody i formy pracy
1. podające: pogadanka, objaśnienie wychowawcy.
2. poszukujące: rozmowa, praca w grupie.
3. wartościujące (ekspresyjne): wypowiedzi, rysunki uczestników zajęć.
4. praktyczne działania: wykonane rysunki.
III. Pomoce: kartki papieru, karteczki samoprzylepne, mazaki, kredki, długopisy
IV. Przebieg zajęć
1. Faza przygotowująca
Przywitanie grupy, poinformowanie o celu zajęć.
Wspólne ustalenie zasad obowiązujących podczas zajęć.
Wychowawca prosi wszystkich, by usiedli tak, aby utworzyć krąg. Następnie pyta podopiecznych o samopoczucie; jak czują się w bursie – krótka pogadanka z młodzieżą.

2. Faza realizacyjna
Ćwiczenie 1
Moja energia
Każda uczestnicząca w zajęciach osoba kreśli na kartce papieru koło o średnicy około 6 cm. Przyjmując, że całe koło to 100% jej energii, zakreśla część koła pokazującą ilość posiadanej obecnie energii. Następnie każdy wypisuje przeżycia pozytywne, które przyczyniły się do powstania tej energii, np.: uzyskanie bardzo dobrej oceny w szkole, poznanie nowego kolegi, zakupienie komputera, itp.

Ćwiczenie 2
Moje zalety i mocne strony
Każdy uczestnik zajęć pisze na karteczce samoprzylepnej, za co ceni pozostałych członków grupy, co uważa za ich mocne strony, w czym dana osoba jest według niego dobra. Następnie każdy indywidualnie podchodzi i przykleja osobie odpowiednią karteczkę do pleców, która zawiera określenia na jej temat.

Ćwiczenie 3
Mój system wartości
Uczestnicy zajęć otrzymują karty pracy zawierające następujące sfery funkcjonowania człowieka: przywództwo, bycie profesjonalistą, życie osobiste, wyzwania i podejmowanie ryzyka, autonomia i niezależność, stabilizacja i bezpieczeństwo, kreatywność, pomoc innym. Zadaniem każdego uczestnika zajęć jest określenie na osi liczbowej w skali od 1 do 10 (gdzie cyfra 1 odpowiada najmniejszej, a liczba 10 najwyższej wartości), w jakim stopniu determinują one źródło pozytywnego myślenia o sobie samym. Każdy uczestnik może uzupełnić sfery funkcjonowania o inne obszary, które są dla niego ważne w tym kontekście, ale nie ma ich w karcie pracy.

Ćwiczenie 4
Podium
Każdy uczestnik zajęć próbuje znaleźć cechę wspólną łączącą trzy osoby z grupy. Kto ją znajdzie, wywołuje dane osoby na środek. Pozostali muszą odgadnąć, jaka to cecha.

3. Faza podsumowująca
Uczestnicy zajęć ponownie zastanawiają się nad poziomem energii wskazanym na koła z papieru z ćwiczenia 1 i zakreślają na nim obszar odpowiadający poziomowi energii w obecnej chwili, po wykonaniu powyższych ćwiczeń.
Podziękowanie i pożegnanie uczestników zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.