X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3670
Przesłano:

Od Jagiellonów do czasów saskich - sprawdzian z historii - klasa VI

1. Czasy panowania dynastii Jagiellonów

Założycielem dynastii Jagiellonów był Wielki Książę Litewski ........................................,
który ożenił się z ........................................ .
........................................ pod Grunwaldem odniósł wielkie zwycięstwo
(podać dzień, miesiąc, rok)
nad ........................................ .

W 1569 roku na sejmie w Lublinie doszło do połączenia, czyli ............................ dwóch krajów: Polski (Korony) i Litwy. Powstała ........................................
........................................
(podać trzywyrazową nazwę państwa)

2. Pierwsza wolna elekcja

Pierwszym polskim królem elekcyjnym był ........................................
Pierwsza wolna elekcja odbyła się w roku ........................... .
W artykułach henrykowskich król zobowiązywał się do ........................................
........................................

Drugim królem elekcyjnym był ........................................

3. Wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku

Wymień państwa, z którymi Polska toczyła wojny w XVII wieku:
- ........................................
- ........................................
- ........................................
- ........................................
- ........................................

Kozacy byli to ........................................
........................................ .

Powstanie Chmielnickiego zakończyło się ........................................
........................................ .

W latach 1655-1660 miała miejsce wojna ze ........................................,
nazywana inaczej ........................................ .
Jej skutkiem (w skali całego kraju) było ........................................
........................................ .

Wymień przynajmniej 3 miejsca bitew Polaków z Turkami:
- ........................................
- ........................................
- ........................................

Co zdarzyło się pod Wiedniem w 1683 roku ? ........................................
........................................

4. Czasy saskie

Liberum veto to znaczy ........................................ .

Wymień królów polskich, panujących w tak zwanych czasach saskich:
- ........................................
- ........................................
- ........................................

Czym charakteryzowały się czasy saskie? (podaj przynajmniej 3 cechy)
a) ........................................
b) ........................................
c) ........................................

5*. Napisz, jakie dynastie rządziły w krajach sąsiadujących z Rzeczpospolitą, wymień ich wybitnych przedstawicieli, opowiedz o ich dokonaniach (reformach)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.