X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3667
Przesłano:

Konkurs wiedzy ekologicznej

1.Ekologia to nauka o

a)ochronie przyrody ożywionej
b)istotach żywych
c)ochronie przyrody nieożywionej
d)wzajemnych zależnościach między organizmami oraz ich środowiskiem

2.Patronem ekologów jest

a)Św.Franciszek z Asyżu
b)Karol linneusz
c)Empedokles
d)Tales z Miletu

3.W którym roku utworzono Ligę Ochrony Przyrody?

a)1945
b)1928
c)1972
d)1935

4.Symbolem LOP jest

a)łoś
b)żubr
c)wilk
d)bóbr

5.Recykling oznacza proces

a)likwidacji szczególnie toksycznych odpadów przemysłowych
b)ochrony ginących i zagrożonych gatunków
c)odsiarczania spalin
d)ponownego wykorzystania odpadów w produkcji

6.W wyniku uwalniania do atmosfery frenów tworzą się

a)kwaśne deszcze
b)dziura ozonowa
c)efekt cieplarniany
d)globalne ocieplenie klimatu

7.Do Światowego Rezerwatu Biosfery w woj.pomorskim należy

a)Park Narodowy Bory Tucholskie
b)Rezerwat Mewia Łacha
c)Woliński Park Narodowy
d)Słowiński park Narodowy

8.Największy park narodowy w Polsce to

a)Świetokrzyski Park Narodowy
b)Park Narodowy Ujście Warty
c)Narwiański Park Narodowy
d)Biebrzański Park Narodowy

9.Najmniejszym polskim parkiem narodowym jest park

a)poleski
b)karkonoski
c)ojcowski
d)tatrzański

10.Symbol Tatrzańskiego Parku Narodowego to

a)salamandra plamista
b)kozica
c)jeleń
d)bielik

11.Które pojęcie opisuje przywrócenie gatunku ginącego lub zagrożonego?

a)restytucja
b)rewaloryzacja
c)renowacja
d)rekonstrukcja

12.Smog jest rodzajem szkodliwej mgły,tworzącej się nad dużymi miastami przy bezwietrznej i wilgotnej pogodzie,gdy w powietrzu znajduje się dużo pyłów, gazów i spalin samochodowych.Smog najbardziej uszkadza:

a)układ oddechowy i krążenia
b)układ pokarmowy i rozrodczy
c)układ mięśniowy i pokarmowy
d)układ nerwowy i szkieletowy

13.Nauka o ochronie przyrody to

a)ekologia
b)sozologia
c)ornitologia
d)ichtiologia

14.Powierzchnia lasów w Polsce wynosi około

a)10%
b)18%
c)28%
d)38%

15.Na obszarze Polski przeważają lasy, w których gatunkiem dominującym jest

a)sosna
b)jodła
c)świerk
d)dąb

16.Drzewo najbardziej wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza,które wyginęło w Sudetach,zach.części Karpat i na Śląsku to

a)sosna
b)modrzew
c)klon
d)jodła

17.W powietrzu czystym lub z niewielką ilością zanieczyszczeń spotykamy porosty najbardziej wrażliwe na zanieczyszczenia, czyli

a)wzorzec geograficzny
b)tarczownicę bruzdkowaną
c)brodaczkę
d)porosty skorupiaste

18.Podkreśl w poniższym zestawie rośliny chronione

-pałka wodna
-jesion
-widłaki
-limba
-cis
-pierwiosnek
-pióropusznik strusi
-stokrotka
-brzoza ojcowska
-sasanka
-mikołajek nadmorski

19.Owadożerna roślina rosnąca na torfowiskach to

a)dziewięćsił
b)rosiczka
c)lwia paszcza
d)lilia złotogłów

20.Wymień nazwy 4 form ochrony przyrody w Polsce

a).....................................
b).....................................
c).....................................
d).....................................

20.Czerwona Księga Zwierząt to lista gatunków

a)zagrożonych wyginięciem
b)żyjących na wolności
c)wymarłych
d)niebezpiecznych

21.Pierwszymi zwierzętami chronionymi w Polsce były

a)wilki
b)jelenie
c)bobry
d)muflony

22.Przykładem mikoryzy jest współżycie

a)raka pustelnika z ukwiałem
b)glonu i grzyba
c)rośliny motylkowej z bakteriami brodawkowymi
d)dębu i borowika

23.W poroście istnieje ścisłe współżycie glonu i grzyba noszące nazwę

a)protokooperacji
b)symbiozy
c)komensalizmu
d)drapieżnictwa

24.Wśród podanych organizmów podkreśl reducentów

bakterie,myszy,grzyby,glony,stułbie,pantofelki,korniki

25.Spośród przykładów podanych w zadaniu 24 wypisz konsumentów I rzędu

........................................

26.Zespół populacji roślin i zwierząt żyjących w określonym środowisku np.na łące,polu,czy w jeziorze nazywamy

a)ekosystemem
b)biocenozą
c)biotopem
d)gatunkiem

27.Roślinność halofilna to roślinność

a)środowisk suchych
b)gleb kwaśnych
c)środowisk słonych
d)miejsc zasobnych w wodę

28.Wypisz w punktach 5 działań jakie podejmuje się w celu ochrony środowiska

a)........................................
b)........................................
c)........................................
d)........................................
e)........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.