X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36694
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta ewaluacyjna dla nauczyciela przedszkola

ANKIETA DLA NAUCZYCIELA

Niniejsza ankieta została przygotowana przez zespół nauczyciel przedszkola.
Celem badań jest poznanie Pani opinii na temat realizacji podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i osiągnięć dzieci, zalecanych warunków i sposobów realizacji. Prosimy
o rzetelne odpowiedzi, które przyczynią się do poprawy jakości pracy naszego przedszkola.

1. Czy prowadzone przez Panią zajęcia wychowawczo-dydaktyczne umożliwiają dzieciom nabywania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej ?

a. Tak
b. Nie

2. Które Pani zdaniem zajęcia - organizowane zgodnie z potrzebami -wspierają wielokierunkową aktywność dziecka sprzyjającą nabywaniu doświadczeń w obszarze fizycznym , emocjonalnym, społecznym i poznawczym ?

a. zajęcia językowe
a. zajęcia matematyczne
b. zajęcia przyrodnicze
c. zajęcia muzyczne
d. zajęcia plastyczne
e. zajęcia sportowe
f. zajęcia taneczne
g. inne, jakie............

........................................
3. Czy prowadzone są zajęcia gimnastyki( ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegającym wadom
postawy)?

a. Tak
b. Nie

4. Czy w Pani przedszkolu organizowane są dzieciom w każdej grupie wiekowej zajęcia rytmiki
a. Tak
b. Nie

5. Pani zdaniem w jaki sposób przedszkole stwarza dzieciom warunki do wykorzystania wiedzy
i umiejętności określonych w podstawie programowej ?

a. podczas zajęć kierowanych
b. podczas swobodnej zabawy
c. podczas zadań stawianych do wykonania
d. inne, jakie ?.........

........................................
6. Czy w przedszkolu organizowane są kąciki zainteresowań umożliwiające swobodny rozwój ( zabawę)

a. Tak
b. Nie

Jeśli tak , to jakie ?........................................
5. Czy przedszkole zapewnia pełny dostęp dzieciom do zabawek?(bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych)?

a. Tak b. Nie
7. Czy w przedszkolu Pani zdaniem jest wystarczająca ilość zabawek/ przyborów sportowych, pomocy
dydaktycznych ?

a. Tak
b. Nie

Jeśli nie , to czego brakuje? ........................................
8. Czy przedszkole zapewnia dzieciom miejsce do odpoczynku?(leżak, materac, mata, poduszka)

a. Tak
b. Nie

Jeśli tak , to w jaki sposób ?........................................
9. Czy wspiera Pani samodzielność i zainteresowania dziecka ?

a. Tak.
b. Nie

Jeśli tak , to w jaki sposób? ........................................
10. Czy w Pani placówce organizowane są zajęcia dla dzieci rozwijających się w sposób nieharmonijny:
wolniejszy lub przyspieszony?

a. Tak
b. Nie

Jeśli tak , to jakie? ........................................
11. Czy wzmacniania Pani poczucie indywidualności dziecka ?

a. Tak
b. Nie

Jeśli tak , to jaki sposób ?........................................
12. Które Pani zdaniem sytuacje edukacyjne w odniesieniu do różnych sfer aktywności sprzyjają wzmacnianiu
poczucia wrażliwości, estetyki

a. mowa
b. zachowanie
c. ruch
d. środowisko
e. muzyka
f. taniec
g. śpiew
h. teatr
i. plastyka

13. Według Pani tworzenie jakich sytuacji edukacyjnych sprzyja rozwojowi nawyków dbania o zdrowie ?
. ........................................
14. Jakie sytuacje edukacyjne wzmacniają poczucie bezpieczeństwa dziecka ?
........................................
15. Czy w Pani placówce organizowane są zajęcia sprzyjające budowaniu zainteresowań dziecka językiem
obcym nowożytnym ?

a. Tak
b. Nie

Jeśli tak to jakie?........................................
16. W jaki sposób kreuje Pani współdziałanie z rodzicami, oraz różnymi środowiskami na rzecz rozwoju
tożsamości dziecka ?
..................................... ........................................
17. Czy przedszkole zapewnia estetyczną aranżację pomieszczeń umożliwiającą dzieciom celebrowanie posiłków?

a. Tak
b. Nie

Jeśli nie to dlaczego ?........................................
18. Czy istnieje możliwość wybierania potraw przez dzieci, w ramach ich komponowania ?

a. Tak
b. Nie

19. W jaki sposób monitoruje się i analizuje w Pani placówce osiągnięcia dziecka ?
........................................
20. W jaki sposób wdraża się wnioski z powyższych analiz?
........................................
21. Cz w Pani przedszkolu przeprowadza się analizę programów z uwzględnieniem osiągnięć dzieci?

a. Tak
b. Nie

Jeśli tak, to czy analiza każdego dziecka przeprowadzana jest z uwzględnieniem możliwości rozwojowych ?

c. Tak
d. Nie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.