X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36609
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

„PRZEDSZKOLE MOJEGO DZIECKA”

Kwestionariusz ankiety dla rodziców uczęszczających do przedszkola „Calineczka”
w Sosnowcu.
Przedszkole, które otwiera się na potrzeby dobrej współpracy z rodzicami i próbuje wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców i wychowanków zaprasza do wyrażenia własnej opinii
w formie poniższej ankiety, która jest anonimowa. Uzyskane informacje zostaną uwzględnione w naszej pracy i zapewne pomogą nauczycielom w ukierunkowaniu oddziaływań i tworzeniu lepszych warunków dla rozwoju dzieci.

Proszę zaznaczyć wybrane odpowiedzi lub wpisać własne propozycje.

1. Dlaczego wybrali Państwo nasze przedszkole dla swojego dziecka?
* przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym
* blisko miejsca zamieszkania
* przedszkole polecane przez innych rodziców
* inne-jakie?........................................

2. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z placówki, do której uczęszcza dziecko?
Proszę wstawić znak X w wybranym punkcie skali
1 2 3 4 5 6

3. Czy Pana(i) dziecko chętnie chodzi do przedszkola?
* bardzo chętnie
* raczej chętnie
* raczej niechętnie
* bardzo niechętnie

4. Czy wyposażenie przedszkola oraz poziom estetyczny są zadowalające?
* bardzo dobre
* dobre
* wystarczające
* złe

5. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z oferty zajęć dodatkowych?
* tak
* nie
* trudno powiedzieć
Jeśli nie to co Pan(i) chciał(a)by zmienić bądź zaproponować?
........................................

6. Jaka formę współpracy (kontakt z nauczycielem, przedszkolem) cenią sobie Państwo najbardziej?

* konsultacje indywidualne z nauczycielami grupy
* zajęcia otwarte
* zebrania grupowe
* wspólne imprezy
* spotkania warsztatowe z logopedą, psychologiem, terapeutą
* inne – jakie?........................................

7. Czy Pana(i) zdaniem przedszkole sprzyja rozwojowi społecznemu, moralnemu, intelektualnemu, kulturalnemu dziecka?
Proszę postawić znak X w wybranym punkcie skali
1 2 3 4 5 6

8. Jakich korzyści najbardziej oczekują Państwo dla dziecka ze współpracy przedszkola z rodzicami?
* bliższe poznanie dziecka
* pokonywanie trudności z opanowaniem podstawowych wiadomości
* wzbogacanie dziecięcych przeżyć
* zaspakajanie podstawowych potrzeb dziecka
* większe zdyscyplinowanie dziecka
* kształtowanie kultury współżycia
* inne-jakie?........................................

9. Czy ma Pan(i) zaufanie do wychowawców opiekujących się dzieckiem?
* tak
* nie
* częściowo

10. Jakie czynniki, zdaniem Państwa mają wpływ na jakość pracy nauczyciela?
* kwalifikacje zawodowe
* umiejętności pedagogiczne
* doświadczenie
* wyposażenie w pomoce i przybory
* liczba dzieci
* inne jakie?........................................

DANE RESPONDENTA:
Płeć
- kobieta
- mężczyzna

Wykształcenie:
- podstawowe
- zawodowe
- średnie
- wyższe

Wiek:
- do 30 lat
- 31-40 lat
- 41-50 lat
- powyżej 50 lat

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.