X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36645
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Rewalidacja indywidualna - przykładowe ćwiczenia w zaburzonej sferze emocjonalnej, instrumentalnej i społecznej

Przykładowe ćwiczenia do celów w sferze emocjonalnej,
instrumentalnej i społecznej zawarte w projekcie rewalidacji indywidualnej.

SFERA EMOCJONALNA
Cel ogólny
1.Kształtowanie umiejętności oceny własnych mocnych i słabych stron

Cele szczegółowe
- Uczeń wskazuje swoje zalety, czyli mocne strony
Ćw. 1 Ja i moje mocne strony.
Uczeń otrzymuje na kartce narysowaną postać ludzką i ma opisać ją słowami:
„Moja głowa najlepiej potrafi...
Moje ręce najlepiej potrafią...
Moje nogi najlepiej potrafią...

Ćw. 2 „Jestem dumny”
Często przypominamy sobie nieprzyjemne doświadczenia. Każde dziecko zapewne zrobiło w ostatnim minionym tygodniu, coś pozytywnego, z czego może być dumne.
Prowadzący prosi, aby uczeń dokończył zdanie:
Jestem dumny z........
Czy trudno jest przypomnieć sobie coś pozytywnego? Jak czujemy się, gdy otwarcie się wypowiadamy?

Ćw. 3 Dobry rajdowiec
Spośród etykiet z różnymi cechami charakteru chłopiec wybiera te, które wg niego charakteryzują dobrego rajdowca. Zastanawia się, czy któreś z cech dotyczą jego. Przykleja etykiety z cechami do samochodu.
(umie pokonywać własne słabości, solidny, skoncentrowany, wytrwały, sumienny, opanowany, pracowity, dokładny, pogodny, nie zraża się niepowodzeniami, wzbudza podziw, zna się na samochodach, inteligentny, odpowiedzialny, zdyscyplinowany, uprzejmy, z dużą energią, wytrwały, cierpliwy, punktualny)

Ćw. 4 Dokończ zdania
Chłopiec uzupełnia zdania wypisane na kartce wskazując swoje mocne strony.
Moją zaleta jest......
Najbardziej lubię w sobie......
Jestem dobry w..........
Lubię , kiedy koledzy mówią, że jestem.....
Bardzo lubię .....
Mój ulubiony przedmiot w szkole to....., ponieważ........

- Uczeń wymienia swoje słabe strony nad, którymi musi popracować
Ćw. 1 Nauczyciel rozmawia z chłopcem na temat ulubionego sportowca. Pytania w stylu: jak myślisz jaki on jest naprawdę? Czy jest taki wspaniały jak przedstawiają go w telewizji? Czy uważasz że ma same zalety i mocne strony? Czy może ma jakieś słabe strony i wady? Telewizja tego nie pokazuje, ale jak myślisz jakie może mieć wady? Czy może słyszałeś coś na ten temat? Celem tego ćwiczenia jest uzmysłowieniu chłopcu, że każdy człowiek również mistrz ma zalety i wady. Musi zdać sobie sprawę, że trzeba się przyznać do wad i słabych stron. Ale równocześnie świadomie nad nimi pracować. Musi panować równowaga. Nie ma ludzi idealnych, jak również ludzi którzy posiadają tylko wady. Powoli dochodzimy do słabych stron chłopca rozmawiamy o tym.

Chłopiec otrzymuje kartkę z narysowanymi 4 kołami samochodowymi marki Audi (koła na siebie zachodzą). Uczeń ma wpisać w kołach swoje wady i zalety. Można porównać symbol zachodzących na siebie kół z znaczka firmowego samochodu Audi do człowieka. Koła zachodzą na siebie (a w nich wady i zalety), tak jak w człowieku jedna cecha wpływa na drugą, trzeba tylko umieć zachować równowagę.

Ćw. 3. Moje słabe strony
Uczeń otrzymuje kartę z narysowaną ciężarówką. Na przyczepie ciężarówki ma wypisać słabe strony: tego nie potrafię zbyt dobrze ,to mi się we mnie nie podoba, czyli cechy nad którymi musi popracować. Chłopiec zastanawia się, czy chciałby coś zmienić? I w jaki sposób można byłoby to zrobić?

Ćw. 4.
Chłopiec otrzymuje wycięte z papieru samochodziki. Ma wypisać na nich swoje zalety i słabsze strony (na jednym samochodziku jedna cecha). Porównuje, których samochodzików jest więcej. Jaki z tego jest wniosek?

Ćw. 5. Dokończ zdania
Chłopiec uzupełnia niedokończone zdania
Nie radzę sobie....
Muszę popracować nad....
Nie jestem zadowolony.....
Czuję się slaby.......
Trudność sprawiają mi ........
Chciałbym w sobie zmienić ......
Najbardziej moich kolegów denerwuje, że ja.....
Moja wada to........
Chciałbym osiągnąć sukces w ......
Chciałbym być taki jak.........., ponieważ.......

Cel ogólny
2. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć
Cele szczegółowe
- Uczeń rozpoznaje i nazywa uczucia
Ćw. 1 Jakie to uczucia?
Uczeń otrzymuje historyjkę obrazkową złożoną z 6 scenek. Ma opowiedzieć, jakie uczucie zostały przedstawione na nich.

Ćw. 2 Pogrupuj uczucia
Dziecko otrzymuje kartoniki z nazwami różnych uczuć. Ma pogrupować karteczki z uczuciami na pozytywne i negatywne.

- Uczeń potrafi przy pomocy muzyki wyrazić swoje uczucia
Ćw. 1. Zabawa z instrumentami
Uczeń otrzymuje różne instrumenty (bębenek, trójkąt, grzechotki) za ich pomocą ma wyrazić uczucia przedstawione przez nauczyciela.
Ćw. 2. Posłuchaj muzyki Zał. Kaseta z różnymi fragmentami muzycznymi
Uczeń słucha fragmenty muzyki, po ich wysłuchaniu, stara się opisać jakie uczucia towarzyszyły mu podczas słuchania poszczególnego fragmentu utworu.

- Uczeń potrafi gestem i mimiką wyrazić swoje uczucia
Ćw. 1 Zagadki ruchowe.
Pokaż za pomocą mimiki twarzy: zadowolonego, przerażonego, zdziwionego, szczęśliwego, smutnego, niezadowolonego

Ćw. 2 Zagadki ruchowe
Pokaż ruchem ciała: spokojne fale morskie - zadowolenie, tańczące śnieżynki - radość, , szum wichru strach, startującą rakietę – złość.

Cel ogólny
3. Kształtowanie umiejętności prawidłowego rozładowywania napięć emocjonalnych
Cele szczegółowe
- Uczeń rozpoznaje emocje rozmówcy słuchając jego głosu
Ćw. 1 Jakie to emocje?
Nagrania krótkich scen obrazujących emocje: gniew, złość, śmiech, płacz. Na podstawie usłyszanych głosów uczeń ma określić emocje rozmawiających.

Ćw. 2
Określenie przez ucznia emocji wyrażonych na obrazku

- Uczeń potrafi wymyślić krótką bajkę do wskazanych rysunków (przedstawiających sytuacje z udziałem emocji)
Ćw. 1 Wybita szyba
Układanie historyjki obrazkowej, określenie właściwej kolejności zdarzeń. Chłopiec ma opowiedzieć co się wydarzyło i jakie towarzyszyły temu wydarzeniu emocje – historyjka obrazkowa z piłką

Ćw. 2 Układanie historyjki
Do następujących przedmiotów przedstawionych na rysunkach: samochód z kołem w którym widać ze nie ma powietrza , pani elegancko ubrana, telefon komórkowy, mechanik samochodowy. Uczeń ma wymyślić do nich krótką historyjkę

- Uczeń potrafi dobierać emocje podczas odgrywania scenek dramowych

- Uczeń potrafi obniżyć poziom napięcia emocjonalnego przez poznane metody relaksacyjne
Ćw. 1 Słuchanie ulubionej muzyki, najlepiej w wolnym rytmie

Ćw. 2 Głębokie oddychanie (nie więcej niż 10 wdechów i wydechów, żeby nie spowodować zawrotów głowy)

Ćw.3 Technika relaksacji progresywnej wg Jacobsona
Nauka stopniowego rozluźniania mięśni całego ciała poprzez określone ruchy rąk, nóg, tułowia, twarzy (napinanie i rozluźnianie mięśni). Można je wprowadzać podczas opowiadania lub czytania bajki

Cel ogólny
4. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze złością

- Uczeń potrafi wskazać przyczyny złości (sytuacje wywołujące złość)
Ćw.1 Oblicza złości (obrazy złości)
Dziecko ma wyszukać w starych gazetach obrazki ilustracje złość. Wraz z prowadzącym przygląda się fotografiom i omawiają je. Jakie cechy charakterystyczne obrazka czyli treść, kolor, kształt zadecydowały, że został on skojarzony ze złością?

Ćw. 2 Kierownica emocji
Nauczyciel pyta ucznia, czy zna, przypomina sobie sytuacje (wydarzenia) w domu, szkole, wśród kolegów które wywołują złość. Wypisuje je na kierownicy samochodu.

- Uczeń umie powiedzieć co go złości
Ćw. 1.
Prowadzący prosi, aby uczeń przypomniał sobie, a następnie opowiedział co go w ostatnim tygodniu go zdenerwowało. Co było przyczyną złości? Dlaczego tak się stało? Co można było zrobić, żeby uniknąć takich sytuacji?

Ćw. 2 „Złości mnie”
Uczeń wpisuje na kartce litery swojego imienia jedną pod drugą i szuka do każdej z nich dowolnego wyrazu – nazwy wydarzenia, które może szczególnie go rozzłościć np.:
K- karne okrążenie w rajdzie samochodowym
A- atak zimy
M – matematyka itp
Po wykonaniu zadania należy porozmawiać o tych przyczynach wybuchów złości.

- Uczeń zna sposoby radzenia sobie ze złością
Ćw. 1 Liczenie do 10
Gdy jest zdenerwowany liczy do 10.

Ćw. 2 Balonik
Uczeń otrzymuje balon, który zostaje napompowany. Uczeń próbuje doprowadzić do jego pęknięcia poprzez siadanie na nim.

Ćw. 3 „Otrząsanie ze złości”
Dziecko porusza się po pomieszczeniu i na komendę prowadzącego odgrywa sytuacje: w których było wściekłe albo złe. Otrząsa się. Jak już otrząsnęło swoją złość i zdenerwowanie, przedstawia sytuację w której bardzo się cieszyło.

Ćw. „Start rakiety”
Dziecko uderzając o blat stołu obrazuje dźwiękiem start rakiety. Nauczyciel kieruje ćwiczeniem podając polecenia: zaczyna się od tego że dziecko: bębni palcami po blacie stołu najpierw cicho i powoli potem coraz szybciej i głośniej,
- uderzają płaskimi dłońmi o stół albo klaskają również z natężającą się głośnością i szybszym tempie
-tupie nogami, także zaczynając cicho i powoli, a potem coraz głośniej i szybciej
- cicho naśladuje brzęczenie owadów, przechodząc aż do głośnego wrzasku
- hałas i szybkość wykonywanych ruchów stopniowo wzrastają ,dziecko wstaje , wyrzuca z głośnym wrzaskiem ramiona do góry- rakieta wystartowała.
Powoli dziecko siada na swoim miejscu, ruchy uspakajają się, rakieta znika za chmurami.

Ćw. Przezwyciężanie złości
Pojedynek na ramiona, walka kogutów lub pojedynek na kciuki - dwoje dzieci staje lub siada naprzeciwko siebie wyciągają prawe ramiona do przodu i zaczepiają o siebie tylko palce - tylko kciuk może swobodnie sie poruszać. Wygrywa ten, komu uda się rozłożyć kciuki przeciwnika na łopatki tzn. przykryć go swoim kciukiem.

SFERA INSTRUMENTALNA
Cel ogólny
1. Usprawnianie stymulacji słuchowej

- Uczeń potrafi rozpoznać i nazwać słyszane odgłosy pojazdów mechanicznych
Ćw. Zgadnij co słyszysz?
Uczeń słucha nagrania różnych odgłosów pojazdów mechanicznych i stara się odpowiedzieć jaki pojazd je wydaje.

Ćw. Naśladowanie dźwięków
Rozpoznawanie i naśladowanie dźwięków wydawanych przez pojazdy (nagranie z kasety)

- Uczeń rozpoznaje kolejność występowania przedstawionych dźwięków
Ćw.
Odgadnij kolejność usłyszanych dźwięków. Płyta z dźwiękami odgłosów różnych pojazdów mechanicznych zapisanych w pewnej kolejności. Uczeń ma zapamiętać kolejność usłyszanych dźwięków, a następnie powtórzyć wg właściwej kolejności. W każdej serii 3-4 odgłosy.

Ćw. Graficzne odtwarzanie słyszanego dźwięku
Dziecko układa z kartonowych samochodzików słyszany prosty rytm.

Cel ogólny
2. Usprawnianie pamięci słuchowej

- Uczeń zapamiętuje krótką rymowankę
Ćw. Rymowanka
Nauczyciel czyta rymowankę, następnie wspólnie z uczniem powtarzają po 1 zdaniu, później w całości
Dalej dzieci, dalej z drogi,
Bo tu pędzi fiacik srogi,
Jedzie pędzi, ile tchu,
Już dojechał, już jest tu!

- Uczeń potrafi ułożyć w pary wyrazy, które się rymują
Ćw. Dobierz w pary
Z rozsypanych wyrazów uczeń ma dobrać w pary wyrazy, które się rymują.
(kierownica - lwica, wóz – powóz, koło – zioło, wycieraczki- kaczki, migacz – ścigacz, kwiat – fiat, znaki – raki)

Ćw. Znajdź rym
Do podanych wyrazów uczeń ma sam podać wyrazy tak aby się rymowały.
(bagażnik, pompka, hamulec, apteczka, silnik)

- Uczeń zapamiętuje kolejność ustawionych przedmiotów (lub Zapamiętuje krótkie sekwencje)
Ćw. Zapamiętaj kolejność
Nauczyciel układa na stole 6 różnych samochodów, uczeń przez chwilę im się przygląda zapamiętując kolejność ich ustawienia. Następnie nauczyciel chowa samochody, uczeń ma wymienić właściwą kolejność ich ustawienia.

Ćw. Wyszukiwanka
Wyszukiwanie obrazków według wskazanej kolejności, zapamiętywanie sekwencji (np. samochód, stacja benzynowa, pompka, kierownica, bak, koło

Ćw. Zapamiętywanka dokładanka
Dziecko podaje wyraz, nauczyciel kolejny, dziecko powtarza podane wyrazy i dokłada jeszcze jeden itd.

Cel ogólny
3. Zwiększenie słownictwa (Poszerza swoje słownictwo o nowo poznane słowa)

- Uczeń zna coraz więcej słów
Ćw. „Auto taty”
Czytanie wiersza „Auto taty”. Uczeń ma opowiedzieć o czym jest ten wiersz, wskazać wyrazy niezrozumiałe. Chłopiec czyta wiersz

- Uczeń umie właściwie użyć poznane słowa
Ćw. Rozsypanka wyrazowa
Uczeń otrzymuje etykiety z wyrazami. Ma z tych słów ułożyć zdania.
Gdy to wczoraj zrozumiałem, rower sam zreperowałem.
Nie ma świątku, nie ma piątku, by go tata nie rozbierał i olejem nie nacierał.

Ćw. Uzupełnianka
Uczeń ma uzupełnić zdania brakującymi wyrazami.
Chcąc być dla swych dzieci .......... (wzorem) nie ...... (siedź) przed ........... (telewizorem)
Odkąd tata ....... (kupił) fiata. Cały .......... (czas) go biedak ......... (łata).

Ćw. Podpisz obrazki
Uczeń ma ułożyć pod obrazkami podpisy (wyrazy, zdań) odnoszące się do obrazka.

- Uczeń wie co znaczą poznane słowa
Ćw. Krzyżówka samochodowa
Wpisz do diagramu nazwy pokazanych pojazdów. Litery z ponumerowanych pól utworzą rozwiązanie – imię bohatera animowanego.

Ćw. Przeskakiwanka
Przeskakując tę samą liczbę liter, w kierunku wskazanym strzałką, otrzymasz rozwiązanie.

Cel ogólny
4. Rozwijanie małej motoryki rąk

- Uczeń rysuje kontury samochodu według podanego wzoru
Ćw. Rysowanie po śladzie
Uczeń ma obrysować samochód. Prosimy, by starał się nie odrywać ręki przy rysowaniu. Następnie poniżej tego rysunku ma postarać się dokładanie skopiować samochód.

Ćw. Rysowanie ciężarówki (załącznik nr )
Uczeń otrzymuje gotową kartkę, na której ma rozrysowane kwadraty. Korzystając z pomocy kratek, ma przerysować ciężarówkę.

Ćw. Połącz punkty (załącznik nr )
Uczeń ma połączyć punkty od 1 do 23, aby dowiedzieć się jaki model samochodu przedstawia rysunek. Następnie ma pokolorować rysunek.

- Uczeń uzupełnia brakujące elementy, koloruje
Ćw. Niekompletny autobus (załącznik nr )
4 rysunki autobusu, tylko pierwszy jest kompletny. Uczeń ma dokończyć pozostałe, a następnie jeden z nich pokolorować.

Ćw. Dokończ rysunki
Rysunki wykonane do połowy. Uczeń ma dorysować pozostałe elementy. Co one przedstawiają?

- Uczeń wycina elementy samochodu, skleja je w całość (przestrzenny samochód)
Ćw. Sklejanie modelu samochodu
Uczeń otrzymuje kartkę z szablonem samochodu. Ma go wyciąć, następnie pomalować farbkami i posklejać zgodnie z instrukcją.

- Uczeń potrafi wyszyć (haftować) sznurówką
Ćw. Haftowanie wzoru drogi jadącego samochodu
Karta z rozrysowaną drogą toru jadącego samochodu. Uczeń ma podkleić kartę tekturą. Dziurkaczem zrobić dziury w miejscach zaznaczonych kołami. Kolorową sznurówkę lub tasiemkę ma przewlekać przez kolejne otwory aż wyhaftuje cały wzór drogi.

Ćw. Haftowanie wozu strażackiego

- Uczeń potrafi (bez odrywania ręki) przejść labirynt
Ćw. Labirynt
Spróbuj dojechać samochodem-pisakiem jak najszybciej do mety nie wypadając z trasy.

Ćw. Labirynt
Pokieruj autem na stację benzynową.

Ćw. Labirynt - wyścigi.
Przejdź trasę wyścigu i nie zgub się w labiryncie. Masz dwie drogi do wyboru.

Cel ogólny
5. Aktywizacja ruchowa

- Uczeń potrafi przejść tor przeszkód
Ćw. Tor przeszkód
Uczeń pokonuje przygotowany przez prowadzącego tor przeszkód (przenoszenie woreczka, przejście przez otwór, przejście pod krzesłem). Czynności wykonywane do wskazanego tekstu)

Ćw. Podróż z przygodami
Uczeń jedzie samochodem w ręce trzyma obręcz (kierownica) i po drodze napotyka na przeszkody i zadania (napompować koło – koło do nauki pływania, jechać slalomem omijając pachołki raz z lewej raz z prawej strony, przekładanie narzędzi z miejsca na miejsce)

- Uczeń potrafi ruchem ciała pokazać, do czego służą wymienione przedmioty
Ćw. Do czego służy?
Uczeń ma ruchem ciała pokazać do czego służą następujące przedmioty: wycieraczki, migacz, pompka, kierownica samochód, pasy.

- Uczeń przedstawia gestami kolejne czynności potrzebne do jazdy samochodem
Ćw. Jazda samochodem.
Uczeń ma przedstawić gestami kolejne czynności jakie należy wykonać zanim się odjedzie samochodem (podejść do samochodu, otworzyć drzwi, usiąść za kierownicą, zapiąć pasy, ustawić lusterka, włączyć światła, włożyć klucz do stacyjki, przekręcić kluczyk wciskając sprzęgło, włączyć bieg i odjechać)

Cel ogólny
6. Usprawnianie koncentracji uwagi

- Uczeń potrafi dopasować figury do kształtu
Ćw. Czyje to cienie?
Uczeń ma dopasować cień do właściwego samochodu.

Ćw. Łamigłówka
Uczeń ma dopasować właściwe elementy do rysunku. Tylko 3 z 5 elementów są fragmentami rysunku.

- Uczeń potrafi ułożyć puzzle 30 elementowe
Ćw. Puzzle
Uczeń ma ułożyć puzzle 30 elementowe mając przed sobą wzór obrazka. Puzzle przedstawiają samochody z filmu „Auta”

Ćw. Moje puzzle
Wykonaj puzzle. Pokoloruj obrazek, następnie potnij wzdłuż kropkowanych linii. Elementy pomieszaj i spróbuj ułożyć ponownie rysunek

- Uczeń potrafi ułożyć z elementów wskazany wzór
Ćw. Samochód
Pomaluj rysunek samochodu. Następnie wytnij go i rozetnij na części. Elementy samochodu pomieszaj i spróbuj ułożyć ponownie samochód

Ćw. Tangram
Co może powstać z tych elementów? Wytnij wszystkie elementy i spróbuj z nich coś ułożyć.

- Uczeń potrafi znaleźć szczegóły, którymi różnią się ilustracje
Ćw. Wytęż wzrok
2 ilustracje różniące się szczegółami. Uczeń ma odszukać 5 szczegółów różniących te dwa rysunki, dorysować je i pokolorować.

Ćw. Sokole oko
Iloma szczegółami różnią się ilustracje?

Cel ogólny
7. Usprawnianie syntezy wzrokowej

- Uczeń potrafi wyodrębnić jednakowe ilustracje, wyrazy
Ćw. Memory wyrazowe
Uczeń otrzymuje przygotowane memory wyrazowe i ma dobrać w pary kartoniki z identycznymi napisami (spychacz, autobus, traktor, ciężarówka, samolot, walec , koparka, ambulans, samochód policyjny, wóz strażacki, śmieciarka, jeep, limuzyna, wyścigówka, samochód)

- Uczeń układa zdanie z rozsypanki wyrazowej
Ćw. Uczeń otrzymuje kartkę z zestawami rozsypanych zdań. Z każdego zestawu ma ułożyć zdanie.
Witek kupił nowy samochód
Darek i jego wujek budują garaż.
Jedziemy na biwak fiatem 126p.
Chłopcy rysują tira.
Nowy samochód taty jest niebieski.
Mama lubi małe samochody.

- Uczeń potrafi dopasować podpis do obrazka
Ćw. Jaka to marka
Nauczyciel rozdaje rysunki różnych marek samochodów oraz tablice z podpisami do nich. Uczeń ma właściwie przyporządkować podpisy do obrazków.

Ćw. Dobieranie znaczków
Nauczyciel rozdaje tablice z nazwami samochodów oraz znaczki firmowe tych samochodów. Uczeń ma je właściwie dopasować

SFERA SPOŁECZNA
Cel ogólny
1. Poprawa wizerunku w grupie

Cele szczegółowe
- Uczeń przyjmuje rolę członka grupy (ma świadomość, że wraz z kolegami tworzą grupę)
Ćw. Ulubiony kierowca rajdowy
Pytamy chłopca o ulubionego kierowcę samochodu rajdowego. Dlaczego akurat on? Za co go podziwia? Jakie jego cechy mu się podobają? Czy chciałby mieć takiego przyjaciela? Jakie cechy powinien mieć jego przyjaciel, a jakich nie powinien? Co myśli o swojej klasie? Czy lubi z nią przebywać? Kogo lubi najbardziej a kogo mniej i dlaczego?

Ćw. Wycieczka samochodowa
Uczeń wybiera się na wycieczkę samochodową, ma wybrać osoby z klasy, które chciałby zabrać na wycieczkę. Powinien uzasadnić dlaczego te osoby i co go łączy z nimi. Na rysunku samochodu ma napisać kogo zabrałby na wycieczkę.

Ćw. Komu kibicujesz?
Prowadzący pyta o ulubionego kierowcę rajdowego. Jakim rajdowcom kibicują koledzy? Czy szanuje wybór kolegów? Czy kogoś nie lubi tylko dlatego, że jest kibicem innego rajdowca.

Ćw. Autobus
Prowadzący przydziela komuś rolę kierowcy, pozostali są pasażerami. Krzesła ustawione jak w autobusie, wysoki stołek dla kierowcy. Pasażerowie starają się dopasować do kierowcy – pochylają się, kiedy autobus skręca i kiedy się zatrzymuje, podbiegają na przystankach, itp. Kiedy wszyscy już opanują swoje role, zaczyna się jazda autobusem. Pasażerowie wsiadają i wysiadają, rozmawiają z kierowcą, z pasażerem siedzącym naprzeciwko itp.

- Uczeń poprawia komunikacje z członkami grupy (zna sposoby poprawy komunikacji z grupą)

Ćw. 1 Moja ulubiona marka samochodu
Nauczyciel prosi ucznia, aby w kilku zdaniach opowiedział o ulubionej marce samochodu. Następnie role się odwracają to prowadzący opowiada kilka zdań, a chłopiec słucha. Później seria pytań z jednej i drugiej strony, sprawdzamy czy uważnie słuchano drugą osobę.

Ćw. 2
Klasa dzieli się na 4-5 osobowe zespoły. Jedna osoba na chwilę odchodzi na bok. Pozostałe ustalają temat rozmowy i zamienniki słowa kluczowego, czyli najważniejszego np. do tematu: rajd samochodowy - takim słowem może być samochód – można go zastąpić słowem but lub jabłko itp. W trakcie rozmowy używa się zamiennika, a nie właściwego słowa (należy to robić możliwie często). Zadaniem osoby po powrocie do grupy jest zorientowanie się , o czym toczy się rozmowa i jak brzmi właściwe słowo. Próbuje się włączyć do rozmowy. Zabawa trwa tak długo, dopóki wszystkie osoby nie odgadną.

Ćw. 3 Wyścigi
Dzielimy klasę na 2 części, każdy zespół otrzymuje te same puzzle. Uczniowie układają puzzle na wyścigi, która grupa pierwsza ułoży puzzle.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.