X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36635
Przesłano:

Rodzaje graniastosłupów i ich budowa. Lekcja w klasie szóstej

Klasa:6 Data:10.01.2018 Nauczyciel: Agata Mikołajczyk

Temat: Rodzaje graniastosłupów i ich budowa.

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą lub innym przedmiotem: lekcja jest poprzedzona lekcją, na której uczniowie już poznali podstawowe elementy budowy graniastosłupa,czyli już wiedzą co to jest podstawa, krawędzie boczne, krawędzie podstawy, ściany boczne, wierzchołki, przypomnieli sobie budowę sześcianu i prostopadłościanu, znają zasadę nazywania graniastosłupów, wiedzą jaki graniastosłup nazywa się prostym,

Cele lekcji (nauczyciela):
Uczeń:
-określa liczbę wierzchołków, krawędzi, ścian bocznych, wszystkich ścian graniastosłupów w zależności od rodzaju bryły,
-zapamiętuje sposób nazywania graniastosłupów,
-wie jakie znaczenie dla budowy graniastosłupa ma rodzaj figury, która jest w podstawie, czy jest ona foremna, czy też nie,
-buduje szkieletowe modele graniastosłupów prostych lub pochyłych,
-rozwija wyobraźnie przestrzenną,

Cele sformułowane w języku ucznia:
-umiem podać liczbę wierzchołków, krawędzi, ścian bocznych, wszystkich ścian w graniastosłupach trójkątnych, czworokątnych, pięciokątnych, sześciokątnych i innych,
-potrafię nazwać graniastosłup prosty wiedząc jaka jest figura w jego podstawie,
-wiem jakie znaczenie dla budowy graniastosłupa ma rodzaj figury, która jest w podstawie,
-buduję modele szkieletowe graniastosłupów,

„Nacobezu” – „ na co będę zwracał uwagę”:
Poprawne określanie elementów budowy graniastosłupa i jego nazywanie,

Metody prowadzenia lekcji i aktywności uczniów:
metody aktywizujące: praktycznego działania, pokaz, swobodnej wypowiedzi, dyskusji, praca w parach.

Forma sprawdzenia osiągnięcia celu: uczeń uczestniczy w dyskusji, uzupełnia wypowiedzi kolegów, wykonuje poprawnie zadania.

Kluczowe pytania do uczniów:
1.Od czego zależy nazwa graniastosłupa? Kiedy graniastosłup nazywamy prostym?
2.Kiedy mówimy, ze wielokąt jest foremny?
3.Jakie znamy przykłady wielokątów foremnych
4.Jak nazywa się graniastosłup, który ma w podstawie wielokąt foremny?
5. Jaka jest różnica w budowie graniastosłupa, jeżeli w podstawie nie znajduje się wielokąt foremny?

Przebieg zajęć:
1. Zapisanie tematu lekcji, podanie celów lekcji języku ucznia.

2. Powtórzenie części teoretycznej – przypomnienie zasad nazywania graniastosłupów, przypomnienie podstawowych informacji o sześcianie i prostopadłościanie, zadanie uczniom pytań kluczowych.

3. Wykonywanie zadań w parach:
• Uczniowie otrzymują kartę pracy na której znajduje się tabela do uzupełnienia. Tabela zawiera kolumny podpisane następująco: figura w podstawie, nazwa graniastosłupa, liczba wierzchołków, liczba krawędzi podstawy, liczba wszystkich krawędzi, liczba ścian bocznych, liczba wszystkich ścian,
Nauczyciel uzupełnia pierwsza kolumnę umieszczając w niech figury np., trójkąt równoboczny, trójkąt prostokątny, trójkąt równoramienny, kwadrat, prostokąt, trapez, romb, równoległobok, pięciokąt foremny, pięciokąt wklęsły, sześciokąt foremny, ośmiokąt
Liczbę wierszy tabeli można dowolnie ustalić w zależności od tego ile figur narysujemy jako podstawy.
• Uczniowie przygotowują się do zadań praktycznych: wyjmują plastelinę, długie i krótkie wykałaczki, patyczki, słomki.
• Nauczyciel wyjaśnia uczniom na czym będzie polegała ich praca: uczniowie mają przy pomocy patyczków i plasteliny zbudować szkieletowy model każdego z graniastosłupów i na podstawie modelu wypełnić kolejne wiersze tabeli.

4 Sprawdzenie tabel poprzez odczytanie wyników i nagrodzenie plusami uczniów, którzy ukończyli pracę i poprawnie uzupełnili wszystkie okna tabeli.

5.Posumowanie lekcji: nauczyciel prosi uczniów aby dokończyli zadnia:
Nazwa graniastosłupa zależy od ..............................
Sześcian to........................................
Prostopadłościan to............................
Wielokątami foremnymi są..................
Graniastosłup nazywa się prawidłowym gdy......................

Materiały i pomoce dydaktyczne, tablica tradycyjna, karty pracy, plastelina, wykałaczki, patyczki, słomki,
Praca domowa: Zeszyt ćwiczeń” Matematyka wokół nas” cz.1 str 74
Uwagi nauczyciela po zajęciach: Uczniowie byli bardzo zaangażowani w pracę, mogli obejrzeć swój model, łatwiej było im wypełnić tabelę

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.