X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36621
Przesłano:

Ciężka praca. Album realistyczny

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: uczeń zauważa ilustrowanie problemów społecznych w malarstwie
Cele lekcji:
1. Uczeń określa cechy obrazów okresu realizmu w zakresie zastosowanych form wyrazu artystycznego i tematyki z życia codziennego;
2. Porównuje tematyki dzieł romatycznych i realistycznych;
3. Komponuje własną pracę plastyczną przedstawiającą sceny
z życia codziennego.
Cele sformułowane w języku ucznia:
1.Będę wiedział jak malowali i co (lub kogo) przedstawiali realiści;
2.Będę umiał porównać obrazy romantyczne z obrazami realistycznymi;
3.Będę łączył swoją pracę z pracami kolegów, tworząc albumu
Konspekt lekcji:
Nacobezu (na co będę zwracał uwagę, co będę oceniał)
a)znasz od 2 do 4 cech malarstwa realistycznego;
b)znasz 2 artystów i po jednym tytule jego pracy;
c)wymieniasz 2 cechy kompozycji statycznej;
Przebieg lekcji (metody i aktywnośc uczniów i nauczyciela-opis etapów):
*Nauczyciel tworzy 4-odobowe grupy i prosi o utworzenie większych
stanowisk pracy.
* Następnie przystępuje do krótkiego powtórzenia materiału z wcześniejszej lekcji.
* Nauczyciel podaje temat i cele lekcji zapisane na tablicy.
* Nauczyciel prosi o przeczytanie krótkiej informacji na temat malarstwa romantycznego.
Z wybranych dzieł romantycznych i realistycznych następuje krótkie porównanie malarstwa romantyzmu i realizmu pod względem np: tematyki,kompozycji, kolorystyki.
Ćwiczenie plastyczne: (wersja podstawowa - rysunek)
Nauczyciel zapowiada, że tematem pracy plastycznej będzie „Zwykły dzień”.
Następnie zaprasza przedstawiciela każdej grupy do losowania tematu pracy plastycznej.
Uczniowie losują tematy, np.:
„Człowiek przy pracy”,
„W szkole”,
„Zabawa i hobby”,
„Zakupy”,
„Prace domowe”.
Każdy uczeń pracujący w grupie wykonuje rysunek konturowy na kartce z bloku A4 na przydzielony grupie tematu, jednak każdy powinien ująć ją inaczej, np. jeżeli uczniowie ilustrują „Prace domowe”, to każdy z nich rysuje człowieka przy innej pracy, jeżeliprzedstawiają „Zabawę i hobby” – każdy rysuje inną formę aktywności.
Głównym tematem każdej z prac jest człowiek i jego postać powinna być na tyle
duża, aby można było określić, jakie czynności wykonuje, gdzie się znajduje itd.
Nauczyciel pomaga, doradza, robi korekty.
Podsumowanie
Nauczyciel prosi o wyeksponowanie prac w taki sposób, aby prace każdej z grup
znajdowały się razem. Przy omawianiu prac należy przypomnieć i zaakcentować,
że dzieła okresu realizmu XIX wieku mówiły o zwykłym życiu, podobnie jak
prace uczniów wykonane na tej lekcji mówią o życiu dzisiejszym.
Nauczyciel ocenia prace grup, ćwiczenia plastyczne, aktywność i wypowiedzi uczniów.Podsumowanie lekcji.
Uczniowie porządkują stanowiska pracy i całą salę.
Pytania kluczowe:
1. Co wspólnego ma praca malarska z fotografią?
2. Czy tylko to co piękne jest fotografowane i malowane?
Materiały i pomoce dydaktyczne:
reprodukcje z podręcznika,
karteczki do losowania z tematami (np. „Człowiek przy pracy”, „W szkole”,
„Zabawa i hobby”, „Zakupy”, „Prace domowe”), karteczki do losowania z numerem grupy (1,2,3,4), karteczki z numerami z dziennika.
Materiały i narzędzia uczniow:
podręcznik,
ołówki, mazaki,
kartka z bloku A4

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.