X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36610
Przesłano:

Opinia o dziecku

Wojkowice, 22.02.2017r.

Opinia nauczyciela o dziecku

Imię i nazwisko dziecka:
Data i miejsce urodzenia:

Opinię opracowano na prośbę rodziców dziecka dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Charakterystyka dziecka:
Ania uczęszcza do oddziału przedszkolnego w ........................................ Realizuje podstawę programową dla dzieci 3- letnich.
Dziecko przebywa w przedszkolu między godzinami 7:00, a 15:00.
Ania jest akceptowana przez grupę i lubiana przez rówieśników. Stara się sama nawiązywać kontakty z koleżankami. Rodzice bardzo dbają o swoją córkę. Ania jest zawsze czysto i schludnie ubrana. Widać, że jest silnie związana ze swoimi rodzicami. Rodzice kontaktują się z nauczycielem w sprawie swojej córki.

Samoobsługa:
Ania samodzielnie korzysta z toalety, zgłasza swoje potrzeby fizjologiczne, po upomnieniu przez nauczyciela samodzielnie myje ręce. Podejmuje próby samodzielnego rozbierania się i ubierania, zdarza się iż nie prosi o pomoc, ale na nią czeka. Dba o swoje rzeczy i stara się utrzymywać je w porządku i na właściwym miejscu. Swoją szufladę z indywidualnym znaczkiem rozpoznaje bezbłędnie. Potrzebuje bardzo dużej zachęty do jedzenia. Potrafi jeść samodzielnie, natomiast przy obiedzie wymaga karmienia.

Rozwój fizyczny i motoryczny:
Ania jest energicznym, żywym dzieckiem, lubi zabawy ruchowe. Uczestniczy w zajęciach dydaktycznych. Zdarza się, że podczas zajęć wymaga dyscyplinowania. Dziecko chętnie biega. Prawidłowo wykonuje proste improwizacje ruchowe do muzyki. Rzadko w trakcie zajęć odchodzi z koła i nie słucha próśb ponownego powrotu do zajęć. Czasami zabawom towarzyszy pisk.

Sprawność manualna:
Dziecko wykonuje prace plastyczne, jednak są one zazwyczaj mało staranne, wykonuje je szybko. Używa wielu kolorów kredek, które potrafi nazwać. Krótkim zdaniem opowiada co namalowała. Lubi zabawy z plasteliną, masą solną. Podoba jej się malowanie farbami (zamalowuje większą część powierzchni). Ania zna litery, wie jakie wyrazy zaczynają się na daną literę. Potrafi również prawidłowo liczyć. Często podczas zabaw indywidualnych można usłyszeć liczenie przedmiotów.

Rozwój społeczny i emocjonalny:
Ania rozpoczyna dzień wejściem do sali witając się z innymi i żegna się przy wyjściu mówiąc „dowidzenia!”. Czasem wita i żegna się z kolegami i koleżankami. Zna zwroty grzecznościowe. Rzadko odmawia udziału w zajęciach, ale czasem nie jest nimi zainteresowana. Bawi się z dziećmi w kole słuchając poleceń nauczyciela.
W stosunkach z rówieśnikami stara się być koleżeńska, potrafi bawić się z dziećmi, rzadko skarży ale również udziela pomocy kolegom. Czasami wybucha płaczem nie mówiąc co się stało i potrzebuje przytulenia nauczyciela, by się uspokoić. Nie opowiada o tym co robiła np. w domu. Sama nawiązuje rozmowę z dorosłymi, nie wstydzi się, jest śmiała. Wyraża swoje potrzeby. Ania lubi gdy dorosły poświęca jej uwagę. Stosuje się do reguł panujących w przedszkolu. Zabawkami bawi się zgodnie z ich przeznaczeniem, rzadko je rozrzuca. Jest dziewczynką spokojną, nie przejawiającą zachowań agresywnych. Preferuje proste zabawy. Zna imiona dzieci i zwraca się do rówieśników imiennie. Przejawia chęć opowiadania nauczycielowi o zaistniałym zdarzeniu, ale ma problem z mową.

Mowa i myślenie:
Mówi głośno, często niewyraźnie. Potrafi ułożyć historyjkę obrazkową w prawidłowej kolejności. Zdolność do skupienia uwagi w czasie pracy jest krótka. Nie odmawia wykonywania zadań w kartach pracy. Słuchając bajek czy wierszy skupienie uwagi maleje. Posiada mały zasób słów. Podczas pracy indywidualnej opowiada co widzi na obrazku, wskazując wymagane elementy. Zaczyna zadawać proste pytania w celu uzyskania informacji.

Percepcja wzrokowa:
Ania rozpoznaje kolory oraz rozróżnia kształty. Samodzielnie buduje wieżę z plastikowych klocków. Poproszona przez nauczyciela odkłada zabawkę w dane miejsce.

Percepcja słuchowa:
Rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia. Podczas śpiewanych piosenek wykonuje ruchy naśladowcze.

Nauczyciel/ wychowawca

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.