X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36577
Przesłano:

Scenariusz uroczystości sakramentu bierzmowania

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI BIERZMOWANIA Zwierzyniec 28.05.2017

– Spotykamy się w kościele
• przyjazd ks. Biskupa
• - (bp wchodzi, a wszyscy stoją) ...............................
• - modlitwa Biskupa przed ołtarzem (klęczymy i się modlimy w ciszy)
• - ubranie się do Mszy świętej (w zakrystii)
- Śpiew na wejście
- (przez rodziców)
- Przywitanie przez rodziców – P. ...... i P. .........
- Ekscelencjo księże biskupie – podobnie jak blisko szesnaście lat temu prosiliśmy dla naszych dzieci o chrzest, potem przygotowaliśmy je do przyjęcia pierwszej komunii świętej, teraz prosimy Ciebie księże Biskupie o sakrament Bierzmowania dla nich, zarazem obiecujemy, że dołożymy starań by wspomóc nasze dzieci w stawaniu się świadkami Jezusa Chrystusa.
MSZA ŚW.
- LITURGIA SŁOWA
• 1 Czytanie –
• Psalm –
• 2 Czytanie –
• Ewangelia

- LITURGIA OBRZĘDU BIERZMOWANIA
• Dialog biskupa z proboszczem
Kapłan: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii Zwierzyniec
Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?
Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.
Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?
• Kandydaci „Pragniemy, aby Duch święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”. Amen

• Homilia

• Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?
Kandydaci: Wyrzekam się.
Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: Amen.
• Włożenie rąk na bierzmowanych i modlitwa
Biskup:
Najmilsi, prośmy Boga Ojca Wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni je do Chrystusa, Syna Bożego.
Biskup:
Boże Wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa Pana naszego. Wszyscy: Amen.

• Uformowanie procesji bierzmowanych. Biskup namaszcza krzyżmem świętym, czyniąc znak krzyża na czole bierzmowanego, wkłada równocześnie rękę na jego głowę i wypowiada słowa:
• Biskup: N. przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
• Bierzmowany: Amen
• Biskup: Pokój z tobą.
• Bierzmowany: I z duchem twoim.
• Kapłani odbierają kartki od bierzmowanych i podają imię biskupowi), (młodzież po bierzmowaniu wraca do swoich ławek, siada i śpiewa).

• Na koniec ministranci podchodzą z miską z wodą, mydłem i ręcznikiem do biskupa

MODLITWA WIERNYCH
Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który umocnił w nas życie nadprzyrodzone, z ufnością przeto skierujmy nasze prośby do Boga, Ojca Wszechmogącego:
1. Duch Święty zgromadził różne narody - prosimy Cię, Panie, o zjednoczenie Kościoła, aby wszyscy jednym językiem miłości chwalili Boga za Jego dary.
2. Duch Święty zstąpił na Apostołów - prosimy Cię, Panie, aby ich następcy: Papież Franciszek, obecny wśród nas biskup Mariusz i wszyscy biskupi, pełni Ducha Świętego, służyli ludziom i światu Bożą prawdą.
3. Duch Święty prowadzi ku dojrzałej wierze; prosimy Cię, Panie, za nas, którzy zostaliśmy umocnieni Darami Ducha Świętego, abyśmy ugruntowani w wierze, dawali świadectwo o Tobie swoim życiem.
4. Duch święty jest jedynym Dawcą pokoju - prosimy Cię, Panie, za naszą Ojczyznę, by zawsze wierna Chrystusowej nauce, wzrastała w pokoju i dobrobycie.
5. Duch Święty obdarza mądrością - dziękujemy za naszych rodziców, nauczycieli i wychowawców i prosimy, aby byli dla nas zawsze przykładem trwania przy Tobie.
6. Duch Święty jest źródłem każdego życia; prosimy Cię, Panie, za zmarłych, zwłaszcza z naszych rodzin, aby ożywieni przez Ducha Świętego, mogli cieszyć się wieczną chwałą.
7. Duch Święty jest Obietnicą daną nam przez Chrystusa; prosimy Cię, Panie za nas otaczających ołtarz, by moc Ducha Świętego umocniła nas do bycia świadkami zmartwychwstałego Jezusa.
Zakończenie:
Boże, Ty dałeś swoim Apostołom Ducha Świętego i chciałeś, aby oni oraz ich następcy udzielali Go innym wiernym, wysłuchaj łaskawie naszą modlitwę i działaj w sercach wiernych podobnie jak w początkach głoszenia Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Wyjście po dary: PROCESJA Z DARAMI
Komentator – czyta komentarz (przez mikrofon z ambonki) –
Nastąpi teraz procesja z darami. Młodzież, która otrzymała Sakrament Bierzmowania, niesie dary ofiarując je Bogu.
1. Kwiaty - symbol miłości i radości i wdzięczności za Sakrament Bierzmowania, oraz wszelkie dobro, jakie otrzymujemy z Twojej ręki
2. Dar młodzieży z podziękowaniem za przyjęcie Sakramentu Bierzmowania
3. Zapalona świeca: Przynosimy przed Twój ołtarz, Panie, zapaloną świecę, znak światła i miłości. Niech nas prowadzi światło wiary i czynnej miłości, abyśmy nie zawiedli Chrystusa, Kościoła i człowieka.
4. Wino i woda oraz chleb eucharystyczny, które za chwile przemienią się w Ciało i Krew Chrystusa symbolizują także każdy nasz dar niesiony w głębi serca.
PIEŚŃ:
Ciąg dalszy Mszy świętej
- Komunia święta
ŚPIEW Bierzmowanych

Po modlitwie pokomunijnej Poświęcenie krzyży – przejście z wodą święconą i pokropienie
podziękowanie: Michalina Gmyz i Damian Piasecki
Podziękowanie przez młodzież –
Dziś otrzymaliśmy z Twoich rąk kochany księże biskupie sakrament umocnienia w wierze, sakrament bierzmowania, wiemy, jakie ciąży na nas zadanie, wiemy, do czego się zobowiązujemy przyjmując ten sakrament ().
Będziemy robić wszystko, aby dary Ducha świętego, wzrastały w nas i czyniły w codziennym dniu świadkami naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
()

Zakończenie liturgii

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.