X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36576
Przesłano:

Scenariusz uroczystości I Komunii św.

PROGRAM
UROCZYSTOŚCI I KOMUNII

Dzieci z rodzicami gromadzą się przed wejściem do kościoła o godz: ....... Ksiądz Proboszcz z asystą służby liturgicznej wychodzi na zewnątrz przywitać dzieci i wszystkich zebranych. Po słowach powitania mówi: „Kochane dzieci, poproście waszych Rodziców i Chrzestnych o błogosławieństwo rodzicielskie”:
Chłopak mówi: „Błogosław Ojcze, błogosław Matko dłońmi swoimi, gdy dziś Chrystusa mam przyjąć razem z innymi. Na świętą chwilę w radości czy w udręce niech błogosławią nam rodziców ręce".
Rodzice i chrzestni powtarzają za kapłanem słowa: „Niech Ci Bóg błogosławi / Niech cię zachowa od wszystkiego złego / Niech Cię prowadzi i strzeże / abyś wzrastała w łasce u Boga i u ludzi / Niech Matka Boża ma Cię w opiece /abyś była radością Kościoła i Ojczyzny, / i ja ci błogosławię / (i czynią mały znak krzyża) w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. /Amen.
Kapłan kropi dzieci wodą święconą i prowadzi je do kościoła.

Pieśń na wejście.

Po znaku krzyża i pozdrowieniu „Pan z wami"

Rodzice proszą o udzielenie I Komunii Św. zebranym dzieciom:
„Przed kilkoma laty z troską i miłością chrześcijańskich rodziców przynosiliśmy nasze dzieci do kościoła, prosząc o Chrzest, o łaskę, o wiarę. To święte, Boże życie, które otrzymały na Chrzcie Św. chcieliśmy w nich podtrzymać i rozwijać. Sami jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu Potem posyłaliśmy je lekcje religii, aby bardziej poznały Chrystusa i pokochały Go swoim dziecięcym sercem. Dziś wobec zgromadzonej tu rodziny gości i całej parafii prosimy Ciebie Kapłanie, abyś w czasie tej uroczystej Mszy Św. udzielił naszym dzieciom Pierwszej Komunii Świętej.
Kapłan pyta Rodziców „Kochani rodzice, czy możecie nas utwierdzić w przekonaniu, ze dzieci te są dobrze przygotowane do godnego przyjęcia Chrystusa w Eucharystii?"
Rodzice odpowiadają: „Tak, dzieci te są dobrze przygotowane, a my swoim życiem i modlitwą pomożemy im wytrwać w dobrym."

Ksiądz mówi: „Bogu niech będą dzięki!"

Dzieci mówią wiersz na powitanie:
Gabriel Żabik
Uroczysty dzień zaświtał. Bo dziś Jezus nas zaprasza.
Dzień od dawna upragniony. Siebie nam za pokarm daje.
Serca biją nam radośnie. Boga gości dusza nasza.
Jak świąteczne srebrne dzwony. Niebem się na ziemi staje.
Kamila Brzezina
Przyrzekamy ci o Jezu. O Panie mój, cóż ja Ci dam
te będziemy jak najczęściej. Ja, taka mała dziecina.
Gościć Ciebie w naszych sercach. Tyś jest mój Bóg i dobry Pan.
Bo Ty jesteś naszym szczęściem. Ja, taka mała kruszyna.
Akt pokuty: Spowiadam się Bogu...

Hymn: „ Chwata na wysokości Bogu..." - Kolekta: Ks. Proboszcz

I Czytanie: Igor Czepielewski

Psalm responsoryjny: Sylwia Krelska

II Czytanie: Agata Kozińska

Alleluja: Sylwia Krelska

Ewangelia i kazanie okolicznościowe: Ks. Proboszcz,

Wyznanie wiary,

Modlitwa powszechna:
Z umiłowaniem dzieci, które stoją przed nami, a których aniołowie oglądają oblicze Ojca w niebie, zanieśmy nasze pokorne modlitwy do Boga:
Dzieci mówią wezwania:
Wiktoria Jagodzińska
Jezus Chrystus, założyciel Kościoła kocha ludzi i pragnie, aby wszyscy poznali miłość Boga. Módlmy się Kościół Święty, aby jednoczył ludzi z Chrystusem i między sobą. Ciebie prosimy...
Dawid Syroka
Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi Nauczycielami i wychowawcami dla swoich dzieci. Módlmy się o błogosławieństwo Boże dla Rodziców, aby radowali się z owoców rodzicielskiej troski
rozwój swych dzieci. Ciebie prosimy...
Sandra Zelent
Rodzice Chrzestni, którzy nas kochają interesując się rozwojem swoich dzieci chrzestnych wspierają Rodziców w wysiłkach wiary. Módlmy się o zdrowie dla Chrzestnych. Ciebie prosimy...
Jakub Szewc
Na świecie żyje dużo dzieci nieszczęśliwych z powodu wojny, głodu, braku kochających rodziców
i choroby. Módlmy się o pokój na świecie i o to, aby dzieci nie musiały płakać. Ciebie prosimy...
Anna Neczaj
Pan Jezus przyjdzie w Komunii Świętej do naszych dziecięcych, oczyszczonych z brudu grzechu w spowiedzi Świętej serc. Dziękujmy Mu za Jego dobroć i prośmy, aby pomógł nam trwać w przyjaźni ze Sobą przez całe życie. Ciebie prosimy...

Kapłan kończy modlitwę powszechną:
Boże Ojcze nieskończenie Dobry, który jesteś w niebie, wysłuchaj i przyjmij prośby wierzących Rodziców i całego Kościoła. Dzieciom tu zgromadzonym daj łaskę wytrwania w czystości i świętości ich serc, a daj nam moc Ducha Świętego, abyśmy podtrzymywali i umacniali ich wiarę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Liturgia Eucharystyczna
Procesja z darami ołtarza i poświęcenia chleba.
: kwiaty
: owoce
: świeca
: owoce
: bochen chleba
: hostie, które będą zakonsekrowane podczas liturgii
: wino i woda do konsekracji

Poświęcenia chleba - Ks. Proboszcz

Pieśń na Ofiarowanie:...

Modlitwa nad darami: Ks. Proboszcz

Po Komunii Świętej
1. Karolina Mrozowska
Wam Rodzice kochani.
Dziękujemy za to serdecznie
Żeście nas tu przyprowadzili
Gdzie trzeba nam być koniecznie
Bo Jezus na nas tu czeka
Chce zawsze z nami być w życiu.
W radości, w smutku, w weselu.
Pozostać w serca ukryciu.
2. Anna Neczaj
Niech Bóg Wam za to wynagrodzi.
Mamusiu i Tatusiu kochany.
Czuwajcie nad moją wiarą.
To skarb od Boga mi dany.
Niech w trudzie tym wam pomaga
Maryja Matuchna Boża.
I niechaj nas wszystkich prowadzi.
Do syna Swego, do Boga.
3. Kinga Pachcińska
Cała parafia dzisiaj wesoła
I radość wielka z serc wszystkich bije.
Uśmiech rozjaśnia poważne czoła.
W sercach najmłodszych już Jezus żyje.
Dziś się otwiera przed nami droga.
Bożego szczęścia, Bożej radości.
Bo przyjmujemy Stwórcę i Boga.
Który w nas stale od dziś zagości.
4. Agata Kozińska.
Rodzice nasi kochani. Mamusiu i Tatusiu drogi.
Dziś z bijącym sercem, ze łzą w radości.
Stoimy przed Wami.
Serca nasze czyste
Składamy wam w dani.
Strzeżcie w nich Jezusa.
By do niego należała nasza dusza.
5.
Ukochani nasi księża. Przeżywamy dzień najpiękniejszy w życiu. Pełen wesela i radości. Bóg-Człowiek w sercu naszym gości. Waszą trzódkę całą Bóg dziś nakarmił. Aniołów chlebem. Lecz Wam zawdzięczamy tę radość całą że nasze serca stały się niebem.
6.
Dlatego właśnie nasz dobrzy kapłani spójrzcie na szczęśliwe swe dzieci. Za tyle trudów, za Wasze staranie wdzięczność żywa w ich oczach świeci. Niesiemy podziękę i w górę ślemy gorące, serdeczne modlitwy swoje. By Ten, co dzisiaj dał się nam cały słał hojne łaski na życie Wasze.

Po wierszykach dzieci wręczają kwiaty.

Ogłoszenia duszpasterskie: Ks. Proboszcz

Poświęcenie obrazków pierwszokomunijnych i medalików: Ks. Proboszcz

Litania do Matki Bożej – czytana

Wręczenie obrazków pierwszokomunijnych

Błogosławieństwo: Ks. Proboszcz

Pieśń po błogosławieństwie na zakończenie liturgii:

W dniu 24 maja 2015 w kościele parafialnym p.w. Św. Trójcy w Dubience
Pierwszą Komunię Św. przyjęli:
Brzezina Kamila
Czepielewski Igor
Jagodzińska Wiktoria
Kozińska Agata
Krelska Sylwia
Madej Sławomir
Mrozowska Karolina
Neczaj Anna
Pachcińska Kinga
Syroka Dawid
Szewc Jakub
Zelent Sandra
Żabik Gabriel

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.