X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36517
Przesłano:

Modlitwa wiernych i komentarz do darów w dniu Święta Niepodległości / rocznicy nadania szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego

Modlitwa wiernych i komentarz do darów w dniu Święta Niepodległości / rocznicy nadania szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego

l. Módlmy się za Kościół Święty, aby gorliwie naśladując Chrystusa bez przeszkód mógł wypełniać swoją misję służąc jednocześnie wszystkim ludziom w miłości i pokoju.
Ciebie prosimy ....
2. Módlmy się za Papieża Franciszka, aby nadal z wielką mocą współczesnemu światu wskazywał drogi pokoju, a jego orędzie braterstwa oraz pomocy słabym i ubogim dotarło do wszystkich
narodów.
Ciebie prosimy ....
3. Módlmy się za wszystkich Biskupów i kapłanów, za sprawującego tę Eucharystię naszego biskupa ........, aby szczególna moc Boża wspierała ich w trudzie prowadzenia wiernych do Boga.
Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za osoby pełniące w naszym kraju władzę ustawodawczą i wykonawczą, aby stanowione i realizowane przez nich prawa były zawsze zgodne z najwyższym prawem Bożym, a swoimi działaniami budowali pomylność naszej Ojczyzny.
Ciebie prosimy ...
5. Módlmy się za polską młodzież i dzieci, aby wyrośli na prawych obywateli, nigdy nie wstydzili się ojczystej mowy, historii, kultury i jej pięknej tradycji.
Ciebie prosimy...
6. Módlmy się za patrona naszej szkoły Marszałka Józefa Piłsudskiego, za jego legionistów i wszystkich, którzy oddali życie w obronie wolnej i suwerennej Ojczyzny.
Ciebie prosimy...
7. Módlmy się za żołnierzy poległych w bitwach w kraju i wszystkich frontach świata, aby ich cierpienia i ofiara z życia zaowocowały dzisiaj odrodzeniem duchowym i moralnym naszego Narodu, a ich czyny były wzorem do naśladowania przez młode pokolenie Polaków i na zawsze trwały w naszej narodowej pamięci.
Ciebie prosimy....
8. Módlmy się za nas samych, abyśmy ubogaceni Słowem Bożym i posileni Ciałem Chrystusa , umieli żyć w miłości i pokoju i zachowali pamięć i cześć dla tych, którzy oddali życie w walce o niepodległość Polski.
Ciebie prosimy....

Komentarz do darów ofiarnych
Do ołtarza przynosimy dary, które są wyrazem
naszej gotowości do pełnienia woli Boga Ojca.
Świeca - symbol Jezusa, który nieustannie jest z nami.
Niech nasze życie będzie światłem wskazującym drogę wszystkim wątpiącym i zagubionym.

Kwiaty- znak radości,
naucz nas Panie przez uczynki miłości pocieszać tych,
którzy są zatroskani problemami codzienności.

Hostia , wino i woda, które za chwilę staną się Twoim Ciałem i Twoją Krwią. Niech ta cudowna przemiana ogarnie nasze serca,
abyśmy odczuli Twą obecność wśród nas i z radością
przyjęli Cię do swojego serca.
Panie Jezu niech to, co złożyliśmy na Stole Pańskim będzie wyrazem naszego największego daru – daru naszych serc.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.