X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36424
Przesłano:

Śniadania a la carte. Scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji
Zawód: Technik hotelarstwa , nr zawodu 422402
Klasa: 2 et
Program typu przedmiotowego
Przedmiot: Obsługa konsumenta
Dział programowy: Śniadania hotelowe

Temat: Śniadania a la carte
Czas trwania: 45 minut

Realizowane efekty kształcenia z podstawy programowej:
T. 12. 3) uczeń rozróżnia rodzaje śniadań hotelowych;
6) uczeń użytkuje sprzęt i urządzenia pomocnicze do przygotowywania
i podawania potraw i napojów;
8) uczeń rozróżnia formy i przestrzega zasad podawania śniadań;
9) uczeń dobiera formy podawania śniadań do potrzeb gości
i możliwości obiektu;
12) uczeń dobiera sprzęt i zastawę stołową do ekspedycji śniadań;
BHP 8) uczeń dobiera środki ochrony indywidualnej do wykonania zadań na różnych
stanowiskach pracy w gastronomii
KPS 1) uczeń przestrzega zasad kultury i etyki;
5) uczeń potrafi radzić sobie ze stresem;
8) uczeń potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
10) uczeń współpracuje w zespole
OMZ 3) uczeń kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
6)uczeń komunikuje się ze współpracownikami.

Cel ogólny: Nabycie umiejętności serwowania śniadań a la carte do pokoju gościa
przez uczniów

Cele szczegółowe:
Po zakończonych zajęciach uczeń potrafi:
• zidentyfikować śniadanie a la carte ;
• sformułować zasady obsługi przy śniadaniu a la carte;
• zaprezentować telefoniczne przyjęcie zamówienia na śniadanie ;
• przygotować wózek i tacę ze śniadaniem na zamówienie gościa;
• pokazać sposób serwowania śniadania z wózka kelnerskiego i z „tacy” do pokoju
gościa

Metody dydaktyczne:
- plakat,
- inscenizacja
-ćwiczenia praktyczne

Formy pracy:
- praca samodzielna,
- praca w grupach 4 osobowych

Środki dydaktyczne:
• podręcznik: B. Granecka-Wrzosek, „Usługi żywieniowe w hotelarstwie”, WSiP,
Warszawa 2013;
• film dydaktyczny Obsługa gościa w pokoju hotelowym – śniadania
hotelowe
• arkusz papieru, kolorowe pisaki
• wózki kelnerskie
• bielizna i zastawa stołowa
• karta pracy.

Przebieg lekcji

Wprowadzenie:

- czynności organizacyjne (powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności) (2 min.)

- wprowadzenie do tematu – projekcja filmu edukacyjnego, sformułowanie tematu, określenie celów zajęć (6 min.)

Rozwinięcie:

- uczniowie identyfikują śniadanie a la carte i określają zasady obsługi gościa w pokoju
a następnie zapisują je na arkuszu podsumowując swoją pracę ( wspólnie tworzą plakat)
(10 min.)
- ćwiczenie: klasa podzielona na 4 grup, każda z grup otrzymuje zamówienie klamkowe na śniadanie a la carte do pokoju gościa; polecenie –przygotuj wózek kelnerski zgodnie
z zamówieniem i podaj śniadanie a la carte do pokoju gościa; przed serwisem grupa omawia zasady obsługi i wpisuje w kolejności wszystkie czynności związane z realizacja zamówienia;
( załącznik nr 1) (18 min.)
- podsumowanie ćwiczenia i wnioski : słowna ocena pracy uczniów i poszczególnych
grup ( sprawdzenie sposobu przygotowania sprzętu, prawidłowości rozmieszczenia potraw na wózku kelnerskim, estetyki podania śniadania i zasady zachowania się przed wejściem do pokoju) ( 5 min.)
--------------------------------------------------------------------------------------
Podsumowanie:

- powtórzenie najważniejszych kwestii wynikających z celów lekcji metodą
krótkie pytanie – szybka odpowiedź; (3 min.)

zadanie pracy domowej:
- napisz śniadaniową kartę menu, która zawiera asortyment dań i napojów zbliżony do oferty śniadania a la carte. ( 1 min.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.