X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36423
Przesłano:

Wypełnianie formularza rezerwacji. Scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji
Zawód: Technik hotelarstwa, nr zawodu 422402
Klasa: 1 ft
Program typu przedmiotowego
Przedmiot: Techniki pracy w hotelarstwie
Dział programowy: Rezerwacja usług w zakładzie hotelarskim
Temat: Wypełnianie formularza rezerwacji
Czas trwania: 45 minut

Realizowane efekty kształcenia z podstawy programowej:
Tg.11.1 (4) przestrzega zasad rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup
(6) wypełnia formularz rezerwacyjny
KPS 7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
OMZ 1) uczeń planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
OMZ 3) uczeń kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
OMZ 4) uczeń ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
Cel ogólny: nabywanie umiejętności wypełniania formularza rezerwacji przez ucznia
Cele szczegółowe:
Po zakończonych zajęciach uczeń potrafi
• wymienić elementy związane z wypełnianiem formularza rezerwacji;
• wypełnić gotowe wzory hotelowych druków formularza rezerwacji zgodnie z
przyjętym zamówieniem;
• napisać formularz rezerwacji gościa indywidualnego zgodnie z przyjętym
zamówieniem
Metody dydaktyczne:
- burza mózgów,
- praca z tekstem modelowym,
- ćwiczenia praktyczne – wypełnianie dokumentacji

Formy pracy:
- praca w grupach
- praca samodzielna,

Środki dydaktyczne:
• prezentacja multimedialna Formularz rezerwacji
• komputer i rzutnik multimedialny;
• wzory potwierdzeń rezerwacji, mazaki
• karta pracy.

Przebieg lekcji

Wprowadzenie:

- czynności organizacyjne (powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności po czym robi krótkie powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji prosząc uczniów o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: jakie są typy rezerwacji, czym różni się rezerwacja gwarantowana od niegwarantowanej, na czym polega rezerwacja wstępna i jakie są jej konsekwencje (4 min.)

- wprowadzenie do tematu –prezentacja multimedialna Formularz rezerwacyjnego w nawiązaniu do której następuje sformułowanie tematu i określenie celów zajęć
(6 min.)

Rozwinięcie:

- nauczyciel dzieli klasę na grupy i przekazuje gotowe wzorcowe formularze rezerwacyjne; zadaniem każdej grupy jest omówienie formularza rezerwacyjnego z zaznaczeniem wymaganych elementów; po zakończeniu zadania każda grupa omawia formularze rezerwacji. (5 min)

- nauczyciel rozdaje karty pracy; zadaniem uczniów jest wypełnienie formularza rezerwacyjnego zgodnie z przyjętym zamówieniem uczniowie
(20 min.)

-uczniowie wymieniają się kartami pracy i sprawdzają je następnie przekazują je nauczycielowi (3 min.)

- podsumowanie ćwiczenia i wnioski: słowna ocena pracy uczniów, wskazanie ewentualnie popełnionych błędów i podkreślenie jeszcze raz istotnych elementów procedury dokonywania zmian rezerwacji (2 min.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podsumowanie:

- powtórzenie najważniejszych kwestii wynikających z celów lekcji metodą
krótkie pytanie – szybka odpowiedź i dokonuje oceny uczniów ; (3 min.)

zadanie pracy domowej:
Dla wszystkich: ćwiczenie 1/ 41 (napisz tylko formularz rezerwacyjny )
Dla chętnych: opracuj wzorcowy druku/formularza rezerwacyjnego dla hotelu Twoich Marzeń ( 2 min.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.