X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36241
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych wg metody ośrodków pracy

SCENARIUSZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
wg metody ośrodków pracy

UCZEŃ: XXX

TEMAT ZAJĘĆ: Czytanie sylab. Tworzenie wyrazów z poszczególnych sylab. Czytanie wyrazów.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 60’
OSOBA PROWADZĄCA ZAJĘCIA: Marta Źrebiec

CELE ZAJĘĆ:
CELE OGÓLNE:
Doskonalenie analizy i syntezy sylabowej.
Doskonalenie spostrzegawczości.

CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
- przeczyta poszczególne sylaby
- utworzy wyrazy z poszczególnych sylab
- przeczyta dany wyraz
- dokona analizy sylabowej wyrazu
- dokona syntezy sylabowej wyrazu

FORMY:
zajęcia indywidualne

METODY NAUCZANIA-UCZENIA SIĘ:
- elementy metody „porannego kręgu”
- asymilacji wiedzy: praca z książką, pogadanka
- praktyczne: ćwiczebne

ŚRODKI I MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE NA ZAJĘCIACH:
Tarcza – pory roku, bączek, karteczki z sylabami, Logico Piccolo - Głoski, litery, sylaby, wyrazy, nakrętki z sylabami, Naklejka motywacyjna, kolorowana (taka sama sylaba), Schemat gry w klasy z napisanymi sylabami narysowany na szarym papierze, kostka, Tablica interaktywna, lapotop, Rozsypanka sylabowa

LITERATURA:
Mikrut A., Wyczesany J., Elementy metodyki nauczania początkowego dzieci upośledzonych umysłowo, Wyd. Nauk. AP, Kraków 2001
Kosterska I., Materiały metodyczne do nauczania w kl. I-III szkoły specjalnej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim (metoda ośrodków pracy), WOM, Katowice 1995

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Zadanie nr 1
Powitanie
Nauczyciel wita się z uczniem iskierką przyjaźni
Zadanie nr 2
Sprawdzenie zadania domowego.
Nauczyciel prosi chłopca o zaprezentowanie zadania domowego
Zadanie nr 3
Przypomnienie wiadomości na temat pór roku
Nauczyciel prosi o zakręcenie bączkiem na tarczy i nazwanie poszczególnych pór roku, a następnie o wymienienie char. zjawisk dla danej pory roku.
Zadnia nr 4
Prezentacja tematu zajęć
Nauczyciel przedstawia tematykę zajęć na podstawie zabawy ,,klasy - sylaby”
Uczeń rzuca kostką do gry, ilość oczek sugeruje na jakie pole należy skoczyć i przeczytać dana sylabę Schemat gry w klasy z napisanymi sylabami narysowany na szarym papierze, kostka

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

praca poznawcza (obserwacja, kojarzenie)
Zadanie nr 1
Dzielenie wyrazów na sylaby
Nauczyciel prosi ucznia o podzielenie danego wyrazu na sylaby
Zadanie nr 2
Liczę sylaby – ćw. z tablicą interaktywną
Nauczyciel prosi ucznia o przeliczenie sylab w wyrazie i wskazanie odpowiedniej liczby na tablicy interaktywnej
Zadanie nr 3
Moje sylaby
Nauczyciel prosi ucznia o przeczytanie sylab i dopasowanie je do ilustracji, której nazwa rozpoczyna się na daną sylabę
Zadanie nr 4
Logico Piccolo
N. prosi ucznia o wskazanie właściwej sylaby , która rozpoczyna dany wyraz, a następnie daną sylabę która się ukryła w wyrazie
Zadanie nr 5
Gra klasy
Nauczyciel prosi uczenia o rzut kostką do gry, ilość oczek sugeruje na jakie pole uczeń ma skoczyć, przeczytać dana sylabę a następnie utworzyć wyraz rozpoczynający się na ową sylabę
Zadanie nr 6
Rozsypanka sylabowa
N. prezentuje rozsypankę sylabową, zadaniem dziecka jest utworzenie z niej wyrazu
Zadanie nr 7
Sylabowe nakrętki
N. prezentuje uczniowi nakrętki z sylabami, uczeń czyta dane sylaby i tworzy z nich wyraz
Zadanie nr 8
Analiza i synteza wyrazu
Nauczyciel dzieli wyraz na sylaby, zadaniem ucznia jest powiedzieć jakie słowo usłyszał.
Zadnie nr 9
Czytanie wyrazów
Nauczyciel prosi ucznia o przeczytanie wyrazów

EKSPRESJA

Zadanie nr 1
Kolorowanka
Nauczyciel wręcza kolorowankę – taka sama sylaba”, zadaniem ucznia jest pokolorować ilustrację wg kodu sylabowego.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Zadanie nr 1
Posumowanie zajęć
Nauczyciel podsumowuje zajęcia, prosi uczniów o podzielenie na sylaby danych wyrazów i utworzenie wyrazu rozpoczynającego się na dana sylabę
Zadanie nr 2
Ocena pracy uczniów
Nauczyciel dokonuje oceny pracy ucznia za zajęciach, nagradza go naklejką ,,pogromca sylab”
Zadanie nr 3
Praca domowa
Nauczyciel prezentuje treść zadania domowego – dzielenie wyrazów na sylaby.
Zadanie nr 4

Pożegnanie dzieci
Nauczyciel dziękuję za aktywny udział w zajęciach i żegna się z nim życzą miłego dnia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.