X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36046
Przesłano:

Scenariusz lekcji fortepianu

Scenariusz lekcji

Przedmiot : fortepian

Temat: Praca nad prawidłową realizacją utworów: „J. S. Bach- Preludium i fuga C-dur DWK I, I. Mosheles - Temat z wariacjami”

1.Cele lekcji:
a) poznawczy:
-poznanie, zrozumienie i zastosowanie właściwego tempa w utworze J. S. Bacha
-zrozumienie i klarowny przekaz interpretacyjny budowy formalnej utworów Bacha i Moshelesa

b) kształcący:
-utrwalenie opanowania pamięciowego utworów
-doskonalenie umiejętności właściwego frazowania
-realizacja prawidłowej dynamiki, artykulacji, pedalizacji – utrwalenie

c) wychowawczy:
-ciągła praca nad wolą działania i pokonywania trudności

2.Metody pracy: podające (objaśnienie), eksponujące- impresyjne, ekspresyjne (pokaz), praktyczne (ćwiczenie, doskonalenie), utrwalenia (powtarzanie, uczenie się na pamięć)

3.Forma pracy : indywidualna

4.Środki dydaktyczne: fortepian, nuty, indeks uczennicy

5.Przebieg zajęć:

1. Powitanie
2. Powtórzenie wiadomości i sprawdzenie pracy domowej:

a) J. S. Bach – Preludium i fuga C-dur - kontrola stopnia opanowania pamięciowego utworu (prawidłowa realizacja tekstu muzycznego, dynamiki, artykulacji, palcowania, rytmu i pedalizacji) oraz ich ewentualna korekta
b) kształtowanie prawidłowego frazowania poprzez aktywizowanie wyobraźni słuchowej
c)praca nad zachowaniem właściwych proporcji między tematem, kontrapunktem i łącznikami mająca na celu uzyskanie klarownego przekazu interpretacyjnego budowy formalnej dzieła muzycznego

3. Poznanie, zrozumienie i zastosowanie właściwego tempa w fudze J. S. Bacha

4. I. Mosheles – Temat z wariacjami
a) kontrola realizacji pamięciowej utworu z uwzględnieniem dynamiki, artykulacji, rytmu, pedalizacji, palcowania i agogiki
b) praca nad zachowaniem odpowiednich proporcji między melodią a akompaniamentem
c) praca nad realizacją prawidłowego frazowania zgodnego z budową formalną utworu

5. Podsumowanie i zapis uwag w indeksie uczennicy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.