X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33702
Przesłano:

Praca nad prawidłową realizacją gamy oraz utworów: Etiudy H. A. Wollenhaupta,Sonaty D- dur J. Haydna. Czytanie a vista. Lekcja fortepianu, Szkoła Muzyczna I stopnia, kl. V/6

Realizowane obszary podstawy programowej:
Uczeń:
- kształtuje umiejętność prawidłowej realizacji faktury homofonicznej, gry gam,
-nabywa umiejętność prawidłowej gry a vista łatwych utworów,
-doskonali poprawność techniczną i umiejętność korygowania własnych błędów
Uczeń gra a vista łatwe utwory muzyczne w wolnym tempie:
a) posiada orientację przestrzenną na klawiaturze,
b)kojarzy zapis nutowy z jego brzmieniem,
c) dokonuje wstępnej analizy utworu,
d) spostrzega i realizuje informacje na pięciolinii i poza ni?

Cele lekcji:
Uczeń:
a) w grze na fortepianie prawidłowo realizuje fakturę homofoniczna zachowując proporcje brzmienia melodii głównej i akompaniamentu
b) prawidłowo gra gamy majorowe
c) wydobywa dźwięk w zależności od dynamiki,
d) rozwija sprawność w zakresie stosowania podstawowych technik gry na fortepianie

Dostępne narzędzia w klasie: fortepian, nuty

Przebieg lekcji

1. Zadanie na początek: rozegranie się na gamie E- dur w pozycji oktawy przez 4 oktawy równolegle.
Nauczyciel sprawdza zadanie domowe z poprzedniej lekcji - realizację dynamiki w gamie i pyta ucznia jak zrealizował zadanie w jego ocenie.
Możliwość korekty aplikatury przez nauczyciela, prawidłowy pokaz przez nauczyciela i zaznaczenie na kolorowo w nutach właściwego palcowania.
Pokaz gry gamy w ruchu rozbieżnym przez nauczyciela. Uczeń gra gamę w ruchu rozbieżnym kontrolując wykonanie (możliwe kilkukrotne wykonanie).
Realizacja pasaży tonicznych i dominantowych. Możliwość korekty aplikatury (zapis w nutach ucznia). Kilkukrotna poprawa uwag przez ucznia.
Zadanie domowe: poprawa uwag w nutach (aplikatura) oraz prawidłowa realizacja gamy w ruchu rozbieżnym.

2. Realizacja Etiudy a- moll H. A. Wollenhaupta
a) wykonanie utworu na pamięć
- możliwa ewentualna korekta popełnionych błędów tekstowych, zapis uwag w nutach na kolorowo
b) nauczyciel zwraca uwagę na zachowanie jednakowego tempa w utworze.
c) prezentacja prawidłowego wykonania przez nauczyciela.
d) uczeń powtarza utwór kontrolując poprawność agogiczną – samokontrola słuchowa, możliwość kilkukrotnego wykonania.
Zadanie domowe: poprawa uwag, utrwalenie prawidłowego wykonania z zachowaniem stałego tempa.

3. Realizacja I części Sonaty D- dur J. Haydna.
a) wykonanie Sonaty z nut,
b) nauczyciel zwraca uwagę na zachowanie prawidłowych proporcji między melodią a akompaniamentem w drugim temacie Sonaty, prezentacja prawidłowego wykonania przez nauczyciela,
c) uczeń powtarza wybrany fragment starając się, aby odpowiednio dopasować brzmienie prawej ręki z melodią do lewej z akompaniamentem- samokontrola słuchowa, możliwość kilkukrotnego wykonania,
d) realizacja zadania na podobnych fragmentach w Sonacie
e) kontrola realizacji zadania domowego z poprzedniej lekcji - poprawa uwag dot. artykulacji w Sonacie
- zaznaczenie w nutach ewentualnych błędów wykonawczych.
Zadanie domowe: poprawa uwag zaznaczonych w nutach, utrwalenie
wykonania z właściwymi proporcjami między melodią a akompaniamentem.

4. Czytanie a vista.
a) przypomnienie wiadomości dot. czytania a vista:
- klucze, znaki przykluczowe- jaka tonacja?
-jakie metrum, wartości rytmiczne (wystukanie rytmu wraz z liczeniem na głos)
-który fragment wydaje się najtrudniejszy i w związku z tym
-odpowiedni dobór tempa
b) realizacja zadania- czytanie a vista w wolnym tempie.
c) samoocena ucznia dot. poziomu realizacji zadania.

5. Podsumowanie lekcji przez nauczyciela, przypomnienie
zadań i upewnienie się, że uczeń zrozumiał zadania. Zapis zadań i uwag
w indeksie ucznia.

6. Sposób ewaluacji lekcji:
a) kryteria: zgodność z podstawą programow?

b) wskaźniki: rozumienie zadania poprzez sposób jego realizacji przez ucznia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.