X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3569
Przesłano:

Scenariusz lekcji matematyki dla uczniów z upośledzeniem lekkim w kl. III gimnazjum

Temat: Powtarzamy wiadomości o ułamkach dziesiętnych

Cel ogólny :

Powtórzenie, utrwalenie, prezentacja i stosowanie wiadomości o ułamkach dziesiętnych.

Cele operacyjne

Uczeń:
- rozumie pojecie ułamka dziesiętnego,
- porównuje ułamki, odczytuje,
- wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie),
-rozwiązuje zadania tekstowe,
-odczytuje dane z diagramów procentowych
Cel wychowawczy
- Rozwijanie zainteresowań geograficznych uczniów.
- Kształtowanie uczuć patriotycznych
- Wdrażanie do sprawnej pracy w zespole
Metody:
- słowne,
- oglądowe,
- praktycznego działania
Formy:
- indywidualna,
- zbiorowa
Zasady:
- indywidualizacji,
- operatywności wiedzy,
- świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania i uczenia się,
Środki dydaktyczne:
-list, karty pracy z zadaniami, matematyczna łamigłówka do rachunku pamięciowego, puzzle matematyczne.

Przebieg zajęć:

1Czynności organizacyjno – porządkowe przygotowujące do rozpoczęcia zajęć.
2 Rachunek pamięciowy.
a. tabliczka mnożenia,
b. Rozwiązanie zaszyfrowanego hasła „Ułamki”, wprowadzającego do tematu lekcji.

0,5+1,3= 1,8 U

2,4 -0,4 = 2 Ł

1,5-0,5=1,5 A

2,40-0,10=2,30 M

2∙ 1,5=3 K

5 : 0,5=2,5 I

3 Powtórzenie, utrwalenie wiadomości o działaniach na ułamkach dziesiętnych
Uczeń odczytuje list.
„Drodzy koledzy
Mam na imię Adam, jestem Polakiem, waszym rówieśnikiem. Od lat mieszkam na innym kontynencie. Mimo, że jest on piękny i ciekawy, tęsknię za Polską. Wiem, że poznajecie ten kontynent na lekcjach geografii. Mam dla Was kilka zadań związanych nim. Za chwilę dowiecie się na którym kontynencie mieszkam, a jedno z ostatnich zadań da Wam odpowiedź w jakim państwie mieszkam. Za poprawne rozwiązanie zadania otrzymacie punkty.
Oto moje zadania. Powadzenia. Adam”

I Porównywanie, odczytywanie ułamków dziesiętnych.

Zadanie 1.

„Ustawcie ułamki od najmniejszego do największego a poznacie nazwę kontynentu, na którym mieszkam”.
Karta pracy nr 1(praca zróżnicowana)

II Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych. Układanie pytań do zadania.

Zadanie 2.

a.„Jedna z sekwoi w Parku Narodowym Yellowstone ma wysokość 98,72 m a druga jest o 1,9 m dłuższa. (odp. Sekwoja ma 96,82 m wysokości, Oba drzewa mają razem 195,54 m wysokości.)

Układanie pytania.
Analiza zadania.
Wykonanie zadania.
Podanie odpowiedzi

Zadanie 3.

b.„W kopertach macie puzle, wykonajcie działania, a zobaczycie ciekawe miejsce Ameryki Północnej.

12,45-1,37= 11,08
23,256+4,78=28,036
6,4-0,76=5,64
12,465+7,28=19,745

(praca zróżnicowana, po prawidłowym dopasowaniu wyników, uczeń może sprawdzić poprawność zadania, działania wykonuje w zeszycie)

III Mnożenie ułamków dziesiętnych.

Zadanie 4.

„1 funt to 0,454kg. Ja ważę 75 funtów. Czy jestem cięższy od ciebie?”.
(praca wspólna)

Zadanie 5.

„Jeden dolar amerykański kosztuje w Banku Polskim ...........złotego. Ile zapłaciłbym za 3 dolary ?.
„Jeden dolar amerykański kosztuje w Banku Polskim ........... złotego. Ile zapłaciłbym za 15 dolarów?
Karta pracy nr 2
(praca zróżnicowana)

IV Dzielenie ułamków dziesiętnych.

Zadanie 6

„Wykonajcie działania a dowiecie się w jakim państwie mieszkam”
(uczniowie wykonują działania na tablicy).
4,32:6=0,72 KA
15,6: 12=1,3 NA
0,3: 0,6= 0,5 DA
V Odczytywanie danych z diagramów procentowych.

Zadanie 7

„Odczytajcie dane z diagramu dotyczące użytkowania ziemi mi w Stanach Zjednoczonych i w Polsce.”

4 Podsumowanie zajęć i ocena aktywności.

Treść listu

„Drodzy koledzy”
Mam na imię Adam, jestem Polakiem, waszym rówieśnikiem. Od lat mieszkam na innym kontynencie. Mimo, że jest on piękny i ciekawy, tęsknię bardzo za Polską. Wiem, że poznajecie ten kontynent na lekcjach geografii. Mam dla Was kilka zadań z nim związanych. Za chwilę dowiecie się na którym kontynencie mieszkam, a jedno z zadań da Wam odpowiedź w jakim państwie mieszkam. Za poprawne rozwiązanie zadania otrzymacie punkty.
Oto moje zadania. Powodzenia.
1. „Ustawcie ułamki od najmniejszego do największego a poznacie nazwę kontynentu, na którym mieszkam.”, zróbcie to samodzielnie
2. „Jedna z sekwoi w Parku Narodowym Yellowstone ma wysokość 98,72m a druga jest o 1,9 m krótsza. Zadanie zróbcie wspólnie.
3. „W kopertach macie puzle, wykonajcie działania, a zobaczycie ciekawe miejsce Ameryki Północnej. Wykonajcie to zadanie w parach.
4. Pomyślcie i rozwiążcie „1 funt to 0,454kg. Ja ważę 75funtów. Czy jestem cięższy od ciebie?. Wykonajcie to zadanie wspólnie.
5. Pomóżcie mi w obliczeniach! Zadania macie przed sobą. Przeczytajcie po cichu i obliczcie!
6. „Wykonajcie działania a dowiecie się w którym mieszkam państwie Ameryki Północnej”.
7. „To już ostatnie moje zadanie. Przeczytajcie polecenie, uzupełnijcie tekst.
Myślę, że ciekawe zadania wam przygotowałem.
Pozdrawiam Adam

Karty pracy

Karta pracy nr 1

a. „Ustaw ułamki od najmniejszego do największego. Odgadnij pełną nazwę kontynentu, na którym mieszkam”.
liczba Litera/sylaby
3,007 A
3,07 ME
3,7 RY
4,10 KA
4,25 PÓŁ
5.01 NOC
7,125 NA
5,01 NOC 7,125 NA 3,007 A
4,10 KA 3,7 RY 3,07 ME
4,25 PÓŁ

Karta pracy nr 1

a. „Ustaw ułamki od najmniejszego do największego. Odgadnij nazwę części kontynentu, na którym mieszkam”.

Ułamek Sylaba/litera

0,01 A 1,20 ME 2,7 RY 3,743 KA


Karta pracy nr 2

„Jeden dolar kosztuje w banku polskim 2,97 złotego. Ile zapłaciłbym za 3 dolary ?.

Karta pracy nr 2
„Jeden dolar kosztuje w banku polskim 2,97 złotego. Ile zapłaciłbym za 15 dolarów?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.