X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35543
Przesłano:
Dział: Świetlica

Razem jest łatwiej. Scenariusz zajęć integracyjnych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH

Temat: RAZEM JEST ŁATWIEJ.

CEL OGÓLNY :
Wzajemne poznanie wychowanków, integracja grupy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Budowanie atmosfery zaufania i poczucia bezpieczeństwa.
Przezwyciężenie onieśmielenia.

METODY: zabawa, rozmowa, praktycznego działania.

FORMY: praca indywidualna, grupowa, zbiorowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: karteczki papieru, kolorowe flamastry, szpilki, karty pracy.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie wszystkich członków grupy. Przedstawienie tematu i zaproszenie do wspólnej zabawy.

2. Wychowawca prosi, aby każdy napisał na kartce swoje imię w takiej wersji, w jakiej chciałby, aby się do niego zwracano. Przypina ją sobie w widocznym miejscu. Wychowawca przedstawia się grupie i mówi kilka zdań o sobie, następnie prosi wychowanków, by każdy z nich zrobił to samo.

3. Wychowawca rozdaje karty pracy. Następnie informuje, że zadaniem wychowanek będzie odszukanie wśród koleżanek osoby, która posiada takie same cechy i wpisanie jej imienia w odpowiednie miejsce w karcie pracy. Po wykonaniu zadania każda wychowanka prezentuje rezultat swojej pracy (Zał. nr 1).

4. Wychowawca dzieli wychowanki na dwie grupy. Każda grupa dostaje kartę pracy z napisem krzyżówka. Zadanie polega na napisaniu w jej centralnym miejscu imienia koleżanki (podanego przez wychowawcę) a potem wpisaniu imion innych w formie krzyżówki. Imiona należy wpisywać tak, by przynajmniej jedna litera wpisywanego imienia była wspólna z literą imienia już wpisanego. Należy dążyć do wpisania do krzyżówki imion wszystkich wychowanek.(Zał. nr 2)

5. Wychowawca prosi każdą wychowankę o wylosowanie trzech karteczek, na których znajdują się napisane niedokończone zdania. Zadaniem wychowanek jest odczytanie zapisanej treści i dokończenie zdań.( Zał. nr 3).

6. Tworzenie form. Wszystkie wychowanki trzymają razem długi sznurek tworząc koło. Na sygnał wychowawcy np. kwadrat, trójkąt, prostokąt, zmieniają kształt porozumiewając się ze sobą. Po wykonaniu zadania są proszone o wykonanie tego samego zadania, ale bez porozumiewania się ze sobą. Wychowanki odpowiadają na zadane pytanie: Kiedy było im łatwiej?

7. Zakończenie zajęć. Podsumowanie zajęć: Czy podobały ci się dzisiejsze zajęcia? Jeżeli tak to uzasadnij, dlaczego? Podziękowanie za aktywny udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.