X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35542
Przesłano:
Dział: Świetlica

Agresja w nas i wokół nas. Scenariusz zajęć profilaktycznych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH.

TEMAT: AGRESJA W NAS I WOKÓŁ NAS

CEL: Podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy u wychowanków dotyczącej zachowań agresywnych.

Po przeprowadzonych zajęciach uczeń :
-wie, czym jest agresja,
- uświadamia sobie przyczyny własnej agresji,
-wie, jaki wpływ na zdrowie ma agresja,
-zna mechanizm powstawania agresji,
- rozumie jakich zasad należy przestrzegać, aby minimalizować zjawisko agresji.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartki, długopisy, szary papier, mazaki, treść opowiadania, pytania Quiz, obrazki.

METODY: Burza mózgów, mini wykład, opowiadanie, pogadanka, elementy dyskusji, gra dydaktyczna.

FORMY: indywidualna, grupowa, zbiorowa.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Rundka wstępna
Wszyscy uczestnicy rysują smutne lub uśmiechnięte buźki, którymi chcą wyrazić swój nastrój.

2. Burza mózgów
Na arkuszu szarego papieru uczestnicy wspólnie wypisują, z czym kojarzy im się agresja.

3. Mini wykład

AGRESJĘ można zdefiniować jako zachowanie, którego celem jest wyrządzenie krzywdy fizycznej lub psychicznej innej osobie bądź samemu sobie. Najczęściej wyróżniane formy agresji to: agresja fizyczna i słowna.

Agresja fizyczna-bezpośrednia napaść fizyczna na innego człowieka, którą może być np.: bójka, uderzenie pięścią lub jakimś przedmiotem w celu wyrządzenia komuś krzywdy.

Agresja słowna- obejmuje wszelkie formy ataku, takie jak: obrzucanie innej osoby obelgami, grożenie, straszenie.

4. Ćwiczenie – sposoby wyrażania agresji

Na dużym arkuszu papieru prowadzący rysuje kontur sylwetki człowieka. Pyta uczestników, jakie reakcje ze strony organizmu, towarzyszą im, kiedy są agresywni? W konturze stawiając czarne punkty, zaznacza miejsca ciała zgłaszane przez uczniów, np.
-Kiedy jestem agresywny, zwijam ręce w pięści- czarny punkt na dłoniach,
-Bije mi szybko serce- czarny punkt w miejscu, w którym znajduje się serce,
-Na mojej twarzy pojawia się grymas niezadowolenia- czarny punkt na twarzy.

5. Pogadanka.
Rozmowa z uczniami na temat wpływu agresji na zdrowie człowieka.

6.Opowiadanie.
Prowadzący odczytuje opowiadanie o Łukaszu, dzieląc je na części.

I. Łukasz został zaproszony przez kolegę na urodziny. Ogromną przyjemność sprawia mu przebywanie w towarzystwie przyjaciół.
II. Łukasz wie, że na przyjęciu urodzinowym będzie dziewczyna, która mu się podoba. Marzy o tym, żeby się z nią spotkać i porozmawiać.
III. Wreszcie nadszedł dzień przyjęcia urodzinowego. Gdy Łukasz zamierzał się udać do kolegi na urodziny, mama poprosiła go o pomoc w porządkowaniu ogródka. Chłopiec wiedział, że dopóki nie skończy pracy w ogrodzie, nie będzie mógł udać się na przyjęcie. Zaskoczony, nie wiedział, co mógłby zrobić, by pójść na urodziny.
IV. Łukasz zdenerwowany wybiega z domu do ogrodu i z furią wyrywa róże z ziemi. Krzycząc, wypowiada pod adresem mamy obraźliwe słowa.

Prowadzący po przeczytaniu każdej z części opowiadania pyta :
-Co przeżywa Łukasz, jakie uczucia mu towarzyszą?

Po przeczytaniu III i IV części opowiadania prowadzący pyta:
-Jak zmieniły się odczucia chłopca i dlaczego?

7. Pogadanka
Rozmowa na temat agresywnego zachowania Łukasza, oraz przyczyn, które spowodowały, że chłopak zareagował w tak negatywny sposób na prośbę mamy.
Uczestnicy odpowiadają na pytania:
-Jak potoczyły się dalsze wydarzenia, czy Łukasz poszedł na przyjęcie urodzinowe?
-Jak mogłyby się potoczyć wydarzenia, gdyby Łukasz nie zachował się agresywnie?
-Co i w którym momencie mógł zrobić Łukasz, by nie doszło do przykrej sytuacji?.

8. Zasady przeciw przemocy.

Nawiązując do opowiadania o Łukaszu prowadzący proponuje stworzyć wspólną listę zasad, które mogłyby w ich grupie zapobiegać przemocy i agresji.
W trzech grupach uczestnicy zastanawiają się nad zasadami, które chcieliby zaproponować. Każda grupa przedstawia swoje zasady, które zapisujemy na jednym wspólnym plakacie.

Przykładowe zasady mogą być następujące:

-Mówimy do siebie po imieniu
-Zgłaszamy wychowawcy, gdy komuś dzieje się krzywda.
-Nie bierzemy bez pozwolenia cudzych rzeczy.
-Nie wyśmiewamy się z innych.
-Pomagamy sobie w nauce i problemach osobistych.
-Pomagamy osobom, którym ktoś dokucza.

9. Rysunkowe umowy.
Prowadzący rozdaje wychowankom obrazki. Uczestnicy w grupach wymyślają do każdego obrazka hasło, zasadę właściwego postępowania wobec innych. Wybrane osoby z każdej grupy przedstawiają wymyślone przez siebie propozycje. Rysunki załączone do scenariusza.

10. Quiz

Prowadzący rozkłada w widocznym miejscu trzy kartki z napisami: „TAK”, „NIE” „NIE WIEM”. Zadaje uczestnikom kolejno pytania quizu, prosząc, aby odpowiadali na nie ustawiając się w odpowiednim miejscu. Pyta uczestników: Dlaczego tak uważają?. Pozwala na dyskusję i ewentualną zmianę miejsca, gdyby ktoś zmienił zdanie.

-Czy to agresja, jeśli dwaj koledzy się biją?
-Czy powinno się śmiać , jeśli komuś coś się nie uda?
-Czy zawsze trzeba przeprosić, jeśli zrobię komuś krzywdę?
-Czy powinno się poprosić innych o pomoc , gdy ktoś mi dokucza?
- Czy wolno się bronić, gdy ktoś nas krzywdzi?
-Czy powinno się pomóc koledze, któremu inni dokuczają?
-Czy wolno się namawiać przeciwko innym ?
-Czy powiedzenie komuś że koledzy mi dokuczają to skarżenie?
-Czy wolno uderzyć kogoś we własnej obronie?
-Czy powinno się bawić z dziećmi, które stoją same na przerwie?

11. Zakończenie zajęć.
Każdy uczestnik wypełnia ankietę ewaluacyjną złożoną z pięciu pytań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.