X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35519
Przesłano:

Rośliny uprawne. Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV

Temat: Rośliny uprawne

Czas realizacji – 1 godzina lekcyjna
Cel ogólny – Zapoznanie uczniów z roślinami uprawianymi w Polsce.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
-wie, jakie uprawy występują w najbliższej okolicy,
-zna pojęcia: zboża, rośliny pastewne, rośliny okopowe, rośliny przemysłowe, sad, łąka, pastwisko,
-potrafi rozróżnić podstawowe gatunki zbóż, drzew owocowych i innych roślin uprawnych,
-rozumie potrzebę zajmowania przestrzeni i gruntów pod uprawy rolnicze.
Metody:
-pogadanka,
-obserwacja i rozpoznanie,
-wyjaśnianie pojęć i terminów,
-gra dydaktyczna.
Formy pracy:
-zbiorowa,
-indywidualna.
Pomoce dydaktyczne:
- atlasy przyrodnicze,
- albumy przyrodnicze,
- okazy naturalne roślin

Przebieg zajęć

I. Faza wstępna.
1. Sprawdzenie listy obecności.
2. Powtórzenie wiadomości z lekcji poprzedniej.

II. Faza realizacyjna.
1.Podanie i zapisanie tematu lekcji.
2. Wprowadzenie do tematu.
Dziś pobawimy się w „poszukiwanie krajobrazów”. Ta propozycja dotyczy rolnictwa, a szczególnie roślin uprawianych przez człowieka i ich wpływu na krajobraz. Zastanówmy się, z jakimi krajobrazami mogą się nam kojarzyć zwyczajne pokarmy spotykane w codziennym życiu, czyli:
Jaki jest związek drugiego śniadania z krajobrazem najbliższej okolicy?
3. Zastanówmy się, z czego „wytwarza się” chleb?
Wspólnie z uczniami uzupełniamy schemat.
Bułka, chleb

Mąka

Pszenica, żyto zboża

Wyjaśnianie uczniom, jakie rośliny zaliczamy do grupy zbóż. Uczniowie oglądają w atlasach i albumach gatunki zbóż, wymieniają ich nazwy.
Poszukiwanie kolejnych związków produktów spożywczych z naszym krajobrazem- nauczyciel zapisuje schematy związków na tablicy. Uczniowie wpisują do zeszytu, oglądają w albumach i atlasach poszczególne rośliny i ich uprawy.

Margaryna
Olej roślinny
Rzepak Słonecznik rośliny przemysłowe

Masło
Śmietana
Mleko
Krowa
Trawa, koniczyna, brukiew łąki, pastwiska rośliny pastewne

Wędlina

Wieprzowina
Świnia
Ziemniaki rośliny okopowe

Jabłko
Jabłoń Sady

4. Uczniowie samodzielnie uzupełniają schematy:

a) jajko
b) ser
c) wełniany szal

Np. jajko
Kura
Pszenica ziemniaki rośliny okopowe
Zboże

III. Faza podsumowująca.

1.Odczytanie kilku prac; poprawienie błędów
2. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat:
-czego się dziś dowiedzieli,
-jakie istnieją związki między naszym życiem codziennym a przyrodą.

3. Praca domowa.
Proszę nauczyć się nowych pojęć oraz znać przykłady poszczególnych grup roślin.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.